Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 6. 8. 2014 10:09:52
Garant obsahu:
Miroslava Šimková
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 1407
Přístupů: 7024
Vytvořeno: 15. 7. 2013 12:57:54

Atestační zkouška z CHIRURGIE na LF MU Brno

1. 12. - 5. 12. 2014 na I. chirurgické klinice LF a FN u sv. Anny v Brně,
 
Konečný termín pro odevzdání přihlášky je 31. 8. 2014 na oddělení Specializačního vzdělávání, Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Brno, Kamenice 5, 625 00

Deadline pro podání přihlášek 31. 8. 2014
Info pro uchazeče + přidělení (zadání) témat atestačních prací /event. kvalitního článku)
+ case report traumatol. posudku + informace k atestačním operacím
1. týden v září
Termín odeslání atestační práce i posudku na LF MU 31. 10. 2014
Praktická zkouška do 10. 11. 2014
Seminář Novinky z chirurgie (pro ty, kteří ho mají povinný dle vzdělávacího programu,
který si vybrali pro atestaci r. 2009, 2011)
24. - 28. 11. 2014
Atestace 1. – 5. 12. 2014

Informace k atestační zkoušce:

 • Praktická část atestační zkoušky (operační výkon)
  Praktickou část si sjednejte na akreditovaném pracovišti ve Vaší spádové oblasti, za účasti examinátora, jež má pověření od Ministerstva zdravotnictví.  Jedná se většinou o fakultní nemocnice, (FN Plzeň, VFN Praha, FN Motol, FN Královské Vinohrady, ÚVN Praha, Thomayerova nemocnice Praha, FN Hradec Králové, FN u sv. Anny v Brně, FN Olomouc).
  Praktické zkoušce musí být přítomen jako 1. asistent odborník uvedený v seznamu vydaném MZ ČR. Po vykonané praktické zkoušce zašlete na výše uvedenou adresu kopii operačního protokolu a hodnocení operačního výkonu examinátorem opatřené rovněž podpisem přednosty kliniky, kde budete výkon provádět. Doklady o úspěšném absolvování zkoušky pošlete do 10. 11. 2014.
   
 • Atestační práce:
  Téma atestační práce bude zadáno první týden v měsíci září.
  Atestační práce musí mít strukturu jako běžný přehledový článek, rozsah cca 10 stran, alespoň 20 citací z literatury, z toho alespoň z poloviny ze zahraniční literatury (nikoliv jen slovenské odkazy), maximálně polovina citací by měla být starších 5 let. Další podrobnosti úpravy textu se řídí pokyny pro autory časopisu Rozhledy v chirurgii, které jsou na stránkách ČCHS – www.chirurgie.cz. Termín doručení atestační práce v tištěné podobě (není třeba vázat jen vložit do desek) a zaslat na výše uvedenou adresu nejpozději do 31. 10. 2014.
  Článek publikovaný v jakémkoli recenzovaném časopise, jehož jste prvním autorem, Vám bude uznán jako atestační práce. Ke článku je třeba potřeba připojit krátký písemný komentář autora, který k němu bud vložen do desek. Komentář musí obsahovat sdělení o řešení dané problematiky v ČR a ve světě, o případných změnách názorů, výsledků studované problematiky od data vydání článku. Dále zmínku, zda autor danou problematiku na pracovišti rozvíjí. Termín odevzdání je shodný s termínem atestační práce, tedy do 31. 10. 2014.
   
 • Traumatologický posudek
  Téma traumatologického posudku vám bude sděleno první týden v měsíci září.
  Vypracovaný traumatologický posudek zašlete stvrzený podpisem Vašeho primáře traumatologického oddělní nebo chirurgického oddělení či přednosty kliniky, v jehož rámci se traumatologie provádí. Termín dodání posudku je do 31. 10. 2014.

Atestační otázky naleznete : http://www.med.muni.cz/dokumenty/pdf/ipvz_atestace_otazky_literatura.pdf

V případě jakýchkoli nejasností se prosím obraťte se na oddělení Specializačního vzdělávání Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Brno, Kamenice 5, 625 00,
Pavilon A/17, 4. podlaží, dveře č. 412 a č. 411

Bc. Miroslava Šimková
vedoucí odd. Specializačního vzdělávání, tel. 549498283, msimkova@med.muni.cz

Miroslava Pauliková,
Specializační vzdělávání, tel. 549496266, mpaulik@med.muni.cz

 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT