Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 27. 3. 2018 13:55:03
Garant obsahu:
Zuzana Pilátová
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 1413
Přístupů: 3741
Vytvořeno: 1. 11. 2013 14:43:17

AUSTRÁLIE - Stipendijní program „Endeavour“

AUSTRÁLIE

Stipendijní program „Endeavour“

Informace o australských vládních stipendiích (program „Endeavour“), určených zahraničním (tedy i českým) studentům a odborníkům

Stipendia Endeavour Scholarships and Fellowships představují dlouhodobý stipendijní program australské vlády. Tento program je určen pro vynikající studenty, výzkumné pracovníky a odborníky z celého světa. Stipendistům nabízejí příležitost studia, vědeckého výzkumu a profesionálního rozvoje v Austrálii.

Existují 4 kategorie stipendií:

  • Stipendium pro postgraduální a postdoktorandské studium (Endeavour Postgraduate Scholarship) – až na 4 roky
  • Stipendium pro vedení výzkumu (Endeavour Research Fellowship) – na 4-6 měsíců, pro postgraduanty a postdoktoranty
  • Stipendium pro odborné vzdělávání a praktickou přípravu (Endeavour Vocational Education and Training [VET] Scholarship – až na 2,5 roku
  • Stipendium  pro profesní rozvoj (Endeavour Executive Fellowship) – na 1 až 4 měsíce

Kontakt a podrobné informace jsou k dispozici na:
http://www.innovation.gov.au/internationaleducation/Endeavour/InformationForInternationalApplicants/Pages/
default.aspx

Další informace o studiu v Austrálii naleznete také na:
http://www.studying-in-australia.org/

http://www.zahranici-stipendium.cz/scripts/detail.asp?id=4049


AUSTRALIA

Scholarship Programme Endeavour

Information about Australian Government Scholarships (Programme Endevour) intended for international students and experts

Endeavour Scholarships and Fellowships represent a long-term scholarship programme provided by the Australian government. This programme is designated for excellent students, research scientists and experts from all over the world. Scholarship holders are offered an opportunity of studies, scientific research and professional development in Australia.

There are 4 categories of the scholarships:

  • Endeavour Postgraduate Scholarship – up to 4 years
  • Endeavour Research Fellowship – for 4-6 month; designated for postgraduates
  • Endeavour Vocational Education and Training [VET] Scholarship – up to 2,5 years
  • Endeavour Executive Fellowship – for 1-4 months

For contacts and further details, see the link:
http://www.innovation.gov.au/internationaleducation/Endeavour/InformationForInternationalApplicants/Pages/
default.aspx

Further information about studies in Australia is to be found here:
http://www.studying-in-australia.org/

 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT