Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 16. 11. 2018 9:51:41
Garant obsahu:
Jana Dvořáková
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 143
Přístupů: 23600
Vytvořeno: 10. 6. 2005 11:42:27

Grantové agentury

 • Ministerstvo zdravotnictví ČR (MZČR)
  Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2
  www.mzcr.cz
  Agentura pro zdravotnický výzkum České republiky
  www.azvcr.cz
  Podporuje řešení programových projektů orientovaného, aplikovaného výzkumu a vývoje, v souladu s Národní politikou výzkumu a vývoje České republiky, tj. programových projektů řešených za účelem získání nových poznatků směrovaných ke specifickému, předem stanovenému praktickému cíli s danou aplikací výsledků ve zdravotnictví.
 • Grantová agentura ČR (GAČR)
  Evropská 2589/33b, 160 00 Praha 6
  www.gacr.cz
  Grantová agentura České republiky (GA ČR) byla ustanovena zákonem č. 300/1992 Sb., o státní podpoře výzkumu a vývoje, v polovině roku 1992 jako nezávislá instituce podporující základní vědecký výzkum v České republice.
   
 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
  Karmelitská 7, 118 12 Praha 1
  www.msmt.cz/dotacni-programy
  MŠMT podporuje vzdělávání, výzkum a vývoj pomocí širokého spektra dotačních programů.
   
 • Technologická agentura České republiky (TA ČR)
  Evropská 1692/37, 160 00 Praha 6
  www.tacr.cz
  Technologická agentura ČR připravuje a implementuje programy aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. O roku 2010 bylo spuštěno několik programů - programy ALFA, BETA, OMEGA, Centra kompetence. Ve všech programech je kladen velký důraz na aplikační potenciál výsledků projektů.
 • Ministerstvo klutury ČR     
  Maltézské náměstí 1, 118 11 Praha 1
  www.mkcr.cz/
 • Ministerstvo zemědělství ČR
  Těšnov 65/17, Praha 1, 11000
  eagri.cz

 

 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT