Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 27. 2. 2018 9:04:23
Garant obsahu:
Zuzana Pilátová
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 1432
Přístupů: 4436
Vytvořeno: 17. 2. 2014 14:05:31

Erasmus+ - zaměstnanecká mobilita

Výzva pro zaměstnance MU k podání žádostí do programu
ERASMUS+ školení zaměstnanců v zahraničí v roce 2018/2019

Cíle

 • umožnit pracovníkům vysokoškolských institucí získávat znalosti nebo konkrétní know-how ze zkušeností a příkladů dobré praxe dostupných v zahraničí, jakož i praktické dovednosti, které mají význam pro jejich současné zaměstnání a profesní rozvoj
 • přispívat k posilování spolupráce mezi vysokoškolskými institucemi a podniky
 • školení může mít podobu studijní návštěvy, pozorování - stínování zkušeného pracovníka, praktické školení apod.,
 • není možné financovat konference!
 • účastník si školení zajišťuje sám nebo s pomocí domácího pracoviště.

Kdo se může účastnit

 • zaměstnanec MU, který má uzavřenou pracovní smlouvu (případně může být vyslán i pracovník s uzavřenou dohodou - DPP, DPČ)

Kam lze vyjet

 • do zemí zapojených do programu LLP, tj. do 28 členských států EU, Lichtenštejnska, Norska, na Island, do Turecka a Bývalé jugoslávské republiky Makedonie

Přijímající organizace může být jakákoliv veřejná nebo soukromá organizaci působící na trhu práce nebo v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a práce s mládeží.

Období pobytu 1. 6. 2018 – 31. 8. 2019

Délka pobytu
Program umožňuje délku školení od 2 dnů až po dva měsíce, nejčastější délka je 5 -10 dní. (Po dvou týdnech grant z projektu Erasmus výrazně klesá, pobyt by muselo dofinancovat domácí pracoviště, předchozí domluva s nadřízeným je nutná).

Grant se vyplácí ve skutečné výši na základě vyúčtování v cestovním příkaze, do výše limitu daného programem

 • příspěvek na pobytové náklady – slouží ke krytí nákladů souvisejících s pobytem v zahraničí (maxima 85 – 136 EUR na den podle cílové země)
 • příspěvek na cestovní náklady – určen na pokrytí nákladů na cestu účastníka z místa pobytu do místa konání mobility při využití ekonomického způsobu dopravy

pro zaměstnance se specifickými potřebami:

 • náklady na účastníky se specifickými potřebami – dodatečné náklady na podporu osob se specifickými potřebami (tj. zdravotním znevýhodněním), o tuto část grantu je třeba si požádat předem – uvést v přihlášce

Termín podání přihlášek na LF: 8. 2. - 8. 4. 2018

Kritéria výběru

 • přednost dostávají zaměstnanci vyjíždějící poprvé
 • podkladem pro výběr je písemný plán školení s uvedením očekávaných výsledků a zdůvodnění jeho přínosu a případně další přílohy vyžadované fakultou
 • nevybraní žadatelé jsou evidováni jako náhradníci

Další informace zveřejněny na stránce Centra zahraniční spolupráce MU
www.czs.muni.cz, sekce vyjíždějící/neakademický pracovník/školení.


Koordinace programu na LF:
doc. MUDr. Martin Repko, CSc.
repko@med.muni.cz

Zuzana Pilátová
zpilatova@med.muni.cz

Univerzitní koordinátor pro vyjíždějící neakademické pracovníky:
Mgr. Zita Hrabovská
hrabovska@czs.muni.cz

 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT