Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 30. 1. 2015 13:26:00
Garant obsahu:
Zuzana Pilátová
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 1436
Přístupů: 5573
Vytvořeno: 20. 2. 2014 9:14:58

Norské fondy

Fondy byly založeny v roce 2004. Donorskými státy jsou Norsko, Island a Lichtenštejnsko.

Hlavním posláním fondů je poskytovat novým členským státům Evropské unie, Španělsku, Portugalsku a Řecku finanční pomoc ve stanovených prioritních oblastech, a přispívat tak ke snižování ekonomické a sociální nerovnosti v Evropském hospodářském prostoru (EHP).

PODPOROVANÉ AKTIVITY

  • projekty mobilit a stáže
  • projekty institucionální spolupráce
  • kontaktní semináře a přípravné návštěvy

Aktivity vhodné pro LF MU

PŘEDKLÁDÁNÍ PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O STIPENDIA

Výzva 2015 byla vyhlášena k 26. lednu 2015 s uzávěrkou k 26. březnu 2015 (15:00 hod.)zaměření: všechny podporované aktivity v rámci Norských fondů a fondů EHP
Více informací o programu se dozvíte na našich stránkách:
http://www.dzs.cz/cz/norske-fondy-a-fondy-ehp/vyzva-k-predkladani-navrhu-projektu-v-ramci-fondu-ehp-a-norskych-fondu-program-spoluprace-skol-a-stipendia-czo7-5/

JAK SE ZAPOJIT?
Individuálně podat žádost o grant na DZS/NAEP elektronicky (prostřednictvím https://cedr-fm.mfcr.cz/CEDR-DZS/) a současně doručit DZP podepsanou tištěnou verzi.
Přípustné způsoby doručení tištěné verze jsou následující:

  • poštou (z hlediska konečného termínu je rozhodující poštovní razítko)
  • osobně na podatelně DZS – rozhodující je datum razítka podatelny

povinné přílohy:
INDIVIDUÁLNÍ MOBILITA STUDENTŮ

  • potvrzení o přijetí (Letter of Acceptance)
  • doporučující dopis (Letter of Reccommendation)
  • po schválení žádosti -> dohoda o studiu (Learning Agreement)

MOBILITA PRACOVNÍKŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ

  • potvrzení o přijetí (Letter of Acceptance)

po schválení žádosti -> dohoda o odborné přípravě (Training Agreement)

Norské fondy a fondy EHP (Program spolupráce škol a stipendia) - databáze pro hledání projektových partner

 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT