Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 5. 4. 2018 15:29:36
Garant obsahu:
Jitka Králíková
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 1444
Přístupů: 11770
Vytvořeno: 4. 4. 2014 14:34:06

Informace k promocím a pokyny pro ukončení studia 2018 pro bakalářské a navazující magisterské obory

Určeno: studentům  3. ročníku bakalářských oborů a 2. ročníku navazujících magisterských oborů v akademickém roce 2017/2018

Vážení studenti,

studijní oddělení děkanátu LF MU Vám zasílá pokyny související s ukončením studia a informace o promocích.

Promoce se uskuteční ve čtvrtek 21. června a v pondělí 25. června 2018 pro navazující magisterské obory a

v pondělí 25. června a v úterý 26. června 2018 pro bakalářské obory

v aule Právnické fakulty, Veveří 70.

Studenti, kteří budou promovat, zaplatí 300 Kč přes Obchodní centrum. V ceně je zahrnuto: formulář na diplom a dodatek k diplomu, desky na diplom, výzdoba sálu a hudba.
 
Studenti oboru Všeobecná sestra si  zaplatí na pokladně navíc ještě před konáním státních závěrečných  zkoušek částku 155 Kč za odznak „Všeobecná sestra“,  který  jim bude  předán po úspěšném ukončení státních závěrečných zkoušek.
 
Zkontrolujte si v ISU, zda máte správně uvedeno jméno a příjmení, datum narození, místo narození a rodné číslo. Tyto údaje budou na Vašem diplomu. Zkontrolujte si rovněž, zda jsou v ISU zadány dobře známky ze státních závěrečných zkoušek.

Žádáme ty studenty, kteří se promoce nezúčastní, aby tuto skutečnost oznámili e-mailem studijnímu oddělení.

Každá promoční skupina si vybere svého zástupce, který by měl na konci pronést závěrečnou řeč. Před promocemi nahlaste studijnímu oddělení, kdo je řečníkem. Máme tu k nahlédnutí i závěrečné řeči z minulých let pro inspiraci.

Na promoci se dostavte HODINU PŘED ZAČÁTKEM PROMOCE do vestibulu Právnické fakulty, Veveří 70 /přízemí vpravo u šatny/. Zde budete seznámeni s průběhem promoce. Současně Vás žádáme, abyste upozornili své hosty, aby přišli na promoci včas a vypnuli své mobilní telefony, a tím přispěli k důstojnému průběhu tohoto slavnostního aktu.

Studijní oddělení zajišťuje video a fotografa. Ve vestibulu Právnické fakulty se během promocí prodávají květiny.

Ukončení studia

Vaše studium končí dnem poslední státní závěrečné zkoušky. Objednejte si přes Obchodní centrum poplatek za promoce a po absolvování  SZZ ihned uhraďte tento poplatek. Převod peněz může trvat několik dní, proto doporučujeme poplatek uhradit dopředu, jelikož bez uhrazeného poplatku nebudete připuštění k promoci.   Pokud budete potřebovat potvrzení o ukončení studia, dostavte se na studijní oddělení.
 
Nezapomeňte vrátit veškeré výpůjčky z knihovny Lékařské fakulty.
 
Ukončení studia oznámí absolventi své zdravotní pojišťovně v místě svého bydliště nejpozději do konce měsíce, který následuje po měsíci, kdy vykonali poslední část státní závěrečné zkoušky. Tato doba se ještě považuje za soustavnou přípravu na budoucí povolání a zdravotní pojištění je hrazeno státem. Ukončení studia absolventi prokáží předložením diplomu, popř. potvrzením o ukončení studia ze studijního oddělení.

Pokud absolvent pobírá sociální dávky, musí o ukončení studia informovat příslušný úřad, a to do 8 dnů od ukončení studia. K tomuto účelu si vyžádá na studijním oddělení potvrzení o ukončení studia. Na sociální dávky má absolvent nárok i v měsíci, který následuje po měsíci, kdy ukončil studium.

Na webových stránkách jsou umístěny všechny nabídky na zaměstnání, které k nám na fakultu docházejí. Věnujte jim prosím pozornost.

Přejeme Vám úspěšné dokončení studia na naší fakultě.
 
Vyřizuje: Magda Teryngelová a Bc. Jitka Králíková

V Brně dne 4. 4. 2018
 
doc. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.

proděkan Lékařské fakulty

 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT