Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 28. 6. 2018 11:25:50
Garant obsahu:
Tomáš Vojtíšek
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 1451
Přístupů: 12042
Vytvořeno: 11. 7. 2014 9:41:39

Elektronické formuláře žádostí specializačního vzdělávání v aplikaci EZP (evidence zdravotnických pracovníků)

Žadatel vyplní elektronický formulář, vytiskne ho, podepíše, přiloží požadované dokumenty a vše pošle na LF MU, odd. specializačního vzdělávání, Kamenice 5, 625 00  Brno.

UPOZORNĚNÍ!!!

Lékaři, kteří žádají o přeregistraci z IPVZ a současně se chtějí zařadit do nového oboru, musí NEJDŘÍVE VYPLNIT FORMULÁŘ PRO PŘEREGISTRACI a teprve potom formulář o zařazení do oboru.
Pokud nedodržíte tento postup, žádost o přeregistraci Vám nepůjde uložit (potom systém EZP hlásí toto:
„Vzhledem k tomu, že aplikace EZP již eviduje Vaši žádost o změnu zařazení do oboru specializačního vzdělávání, je podání žádosti o registraci účastníka specializačního vzdělávání na lékařské fakultě (převedení lékaře z MZ/IPVZ na LF) bezpředmětné. Vyplněná žádost proto nebude uložena“

Žádost na zařazení nebo změnu základního oboru specializačního vzdělávání lékařů a zubních lékařů
https://ezp.mzcr.cz/Request/Create?type=SL33ZARAZENIDOZO
ZAŘAZENÍ DO ZÁKLADNÍHO OBORU SVL: LF MU NEVYBÍRÁ ŽÁDNÉ POPLATKY. PRŮKAZ ODBORNOSTI DOSTANETE ZDARMA PO ZAŘAZENÍ, LOGBOOKY BYLY ZRUŠENY.

Žádost o registraci účastníka specializačního vzdělávání na LF MU (převedení registrace z MZ ČR na LF MU)
https://ezp.mzcr.cz/Request/Create?type=SL37REGISTRACELF

Žádost na vydání certifikátu základního kmene
https://ezp.mzcr.cz/Request/Create?type=SL31CERTIFIKATKMENE

Žádost na započtení odborné praxe nebo její části absolvované v jiném oboru specializace
https://ezp.mzcr.cz/Request/Create?type=SL35PRAXE58

Formulář přihlášky k atestační zkoušce
https://ezp.mzcr.cz/Request/Create?type=SL38ATESTACE

 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT