Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 2. 3. 2018 9:44:16
Garant obsahu:
Ivana Pánková
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 1456
Přístupů: 17935
Vytvořeno: 25. 9. 2014 8:48:06

Konference

Aktuální konference


Pozvánka pro studenta LF MU na mezinárodní konferenci Praktický přístup k problematice neurodegenerativních poruch a onemocnění – NEURODEG 2018, která si klade za cíl rozvinout téma, se kterým se ve své budoucí praxi budete setkávat stále častěji.
V současné době se odhady počtu pacientů s kognitivními poruchami v ČR pohybují na 250 000 osob a každým rokem tento počet dále narůstá. Pilotní projekt, který Vám bude na konferenci představen, chce ukázat reálný výskyt kognitivních poruch v populaci pacientů starších 60 let, který je na průměrnou praxi praktického lékaře s 1600 registrovanými pacienty odhadován na 25 nemocných. Pouze 15 % pacientů s kognitivní poruchou je diagnostikováno a adekvátně léčeno. Proto považujeme za nutné nejen lékaře a zdravotnickou veřejnost, ale i ostatní profese zabývající se péči o nemocné s kognitivními poruchami s touto situací seznámit blíže. Konference NEURODEG 2018 Vám poskytne ucelený vhled do této závažné problematiky.
Konference NEURODEG 2018 se uskuteční v Brně, v sobotu 24. března 2018 v konferenčních prostorách pavilonu E brněnského výstaviště. Je určena jak praktickým lékařům, tak i studentům lékařské fakulty, všeobecným sestrám a odborníkům navazující péče o pacienty s kognitivními poruchami. Pro účast na konferenci se registrujte na stránce www.konference.iszs.cz nejpozději do 9. 3. 2018. Registrační poplatek jako studenti LF MU neplatíte – při své registraci naleznete příslušný klik. Pokud se rozhodnete k účasti na konferenci zaregistrujte se co nejdříve, aby bylo možno zajistit odpovídající logistiku.

Za vědecký a programový výbor
prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc.
Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství, FN Brno


V pátek 16. 2. 2018 v 10:00 hodin proběhne ve  Fakultní nemocnici Brno – Dětské nemocnici na Černopolní – posluchárna Radiologické kliniky, budova G, 1. poschodí odborná přednáška pro studenty Lékařské fakulty
DĚTSKÁ ONKOLOGIE – MINULOST A SOUČASNOST
,
kterou povede paní MUDr. Viera Bajčiová.

https://dnydetskeonkologie.cz/

leták (.pdf)


Přijměte pozvání na 9. pražské mezioborové onkologické kolokvium – PragueONCO 2018

Registrujte se včas!

Záštitu nad kolokviem převzaly Ministerstvo zdravotnictví ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Magistrát hlavního města Prahy, Neuroonkologická sekce České onkologické společnosti ČLS JEP, Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP, Česká gastroenterologická společnost ČLS JEP, Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta UK, 2. lékařská fakulta UK, 3. lékařská fakulta UK, Česká asociace sester a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze. Také v roce 2018 nabídne kolokvium přednášky uznávaných odborníků z oblasti onkologie nejen z České republiky, ale i ze zahraničí.

PragueONCO 2018 se uskuteční ve dnech 24.–26. ledna 2018 v Clarion Congress Hotelu Prague, Freyova 33, Praha 9.

Více informací, včetně on-line registrace pro všechny skupiny účastníků za zvýhodněné ceny platné do 31. 12. 2017 (s výjimkou symbolického poplatku za účast studentů), naleznete na stránkách www.PragueONCO.cz.

Aktuální znění anonce pro studenty (.pdf)
Informace o registraci (.pdf)


Univerzita Palackého zve na KONGRES UPdent, který se bude konat ve dnech 24. a 25. února 2018 v prostorách Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a který se koná pod záštitou pana proděkana, doc. MUDr. Miloše Špidlena, Ph.D., a pana děkana, prof. MUDr. Milana Koláře, Ph.D a který taktéž vzniká ve spolupráci s univerzitními studentskými spolky, a to konkrétně s Asociací studentů fyzioterapie Olomouc, Českou asociací studentů psychologie Olomouc, IFMSA Olomouc, Nugis Finem, Sdružením studentů stomatologie České republiky či UP Crowd.

Tématem kongresu je: „Soft skills aneb co tě ve škole nenaučí“, tudíž plánujeme přednášky z oblastí jako je zdravotnické právo, ergonomické řešení ordinace, management, informace o chystaném GDPR, kritéria výběru sestry či hygiena pracoviště. Konference bude určena pro studenty zubního lékařství z českých i slovenských univerzit a pro absolventy a postgraduální studenty téhož oboru.

Co se přednášejících týče, máme v tuto chvíli potvrzenou účast pana prezidenta České stomatologické komory,doc. MUDr. Romana Šmuclera, Csc., pana profesora Mgr. Romana Jaška, Ph.D., pana Ing. Tomáše Košumberského, paní MUDr. Janu Stodůlkovou, pana MUDr. Pavla Stodůlku, Ph.D., či pana MDDr. Michala Šujana. Moderátoři kongresu budou pan MDDr. et MUDr. Jiří Šedý, Ph.D., MBA, FADI, FICD, paní MDDr. Iva Voborná, Ph.D, pan MDDr. Radovan Žižka, Ph.D., a pan MUDr. Ľuboš Harvan, Ph.D.

Součástí kongresu je i večírek v olomouckém klubu Liquid, kde se účastníci mohou těšit na tombolu s hodnotnýmu cenami - jmenovitě například kniha Kompendium stomatologie II,  AirFloss Ultra, kurzy stomatologie a jiné.

Registrace se spustí již v průběhu několika dní, proto prosím potenciální zájemce, aby sledovali jednak web www.updent.upol.cz, jednak naše sociální sítě Facebook (https://www.facebook.com/events/180832185810320/?active_tab=discussion) a Instagram (https://www.instagram.com/updent_softskills/). Zde se dozví jednak den a čas spuštění registrací, cenu či možnosti výhry vstupu zdarma.


17th European Doctoral Conference in Nursing Science (EDCNS) will be held at Maastricht University on 22 and 23 June 2018

The EDCNS is an international conference for PhD students. The conference is organised alternately by PhD students from Maastricht University (the Netherlands), the Medical University of Graz (Austria), and the Berner Fachhochschule Fachbereich Gesundheit (Switzerland). The conference provides the opportunity to:

 • Meet colleagues from all over Europe
 • Present your own research
 • Share experiences and information in the area of nursing research
 • Learn what is currently happening in nursing science in Europe

The theme of the EDCNS in 2018 will be: ‘Nursing Science: Connecting the dots’.

Both the registration & abstract submission are now open, we invite you to visit
https://hsr.mumc.maastrichtuniversity.nl/edcns for more info.

Brochure (.pdf)

If you have any questions, feel free to contact us. If you could

Yours sincerely,

The EDCNS organizing committee
Irma Everink, Roy Haex, Linda Hoek, Angela Mengelers, Simone Paulis, Suzanne Rijcken, Katya Sion & Anne van der Vorst
edcns@maastrichtuniversity.nl


Nové elektronické periodikum MANAGEMENT RIZIK VE ZDRAVOTNICTVÍ, určený odborné veřejnosti ve zdravotnictví. V tuto chvíli je volně a zdarma dostupné první číslo, které lze stáhnout zde: http://www.e-mrvz.cz/. V příštím roce 2018 plánujeme změnu z odborného časopisu na recenzovaný. Věřím, že takový posun bude zajímavý jak pro autory, tak i čtenáře.
Vítán je každý nový čtenář i autor odborných textů z řad akademických pracovníků a studentů.
PhDr. Jana Marsová, Ph.D.
e-časopis MANAGEMENT RIZIK VE ZDRAVOTNICTVÍ
služba ŘÍZENÍ RIZIK VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH
www.e-mrvz.cz www.rizikavezdravotnoctvi.cz
jana.marsova@e-mrvz.cz jana.marsova@rizikavezdravotnoctvi.cz
mobil: 775 064 250


Ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně nově vzniklo DobroCentrum u sv. Anny. Tento dobrovolnický program má za cíl zpříjemnit našim pacientům dobu rekonvalescence, prostřednictvím společných aktivit a komunikace s dobrovolníky.
Nabízíme studentům LF MU možnost krátkodobého i dlouhodobého dobrovolnictví. Věříme, že by se mezi vámi našel někdo, kdo by se rád zapojil do našich aktivit a svůj volný čas věnoval pomoci druhým lidem.
Více informací o DobroCentru u sv. Anny naleznete na adrese dobrocentrum.fnusa.cz a také na našem Facebooku.
Více informací:

Bc. Hana Pokorná
Výzkumná asistentka / Research Assistant
Koordinátorka dobrovolnického programu / Volunteer Program Coordinator
Tel.: +420 725 791 175
E-mail: hana.pokorna@fnusa.cz / Web: www.fnusa-icrc.org

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně / St. Anne's University Hospital Brno
Mezinárodní centrum klinického výzkumu / International Clinical Research Center
Pekařská 53 / Brno 656 91 / Czech Republic


EMSA - EUROPEAN MEDICAL STUDENTS´ASSOCIATION

Chcete se zapojit do práce EMSA? Informace najdete v přiloženém letáku (.pdf)

a na www.emsa-europe.eu


Proběhlé konference


Výzkum mozku a mysli v neurovědním programu

Baví Vás věda? Chcete se dozvědět, co se odehrává v hlubinách lidské mysli? Máte rádi příjemné prostředí kina Scala?

Přijďte si rozšířit své vědecké obzory na prezentaci CEITECu pro studenty s názvem Výzkum mozku a mysli v neurovědním programu.

Akce se bude konat 30.11. 2017 v Univerzitním kině Scala a bude začínat v 13:30

Přednášet budou výzkumné skupiny:

APLIKOVANÉ NEUROVĚDY
Vedoucí výzkumné skupiny: Prof. MUDr. Irena Rektorová, PhD.

BEHAVIORÁLNÍ A SOCIÁLNÍ NEUROVĚDY
Vedoucí výzkumné skupiny: Prof. MUDr. Milan Brázdil, PhD.

MULTIMODÁLNÍ A FUNKČNÍ ZOBRAZENÍ
Vedoucí výzkumné skupiny: Prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.

Témata přednášek a jména přednášejících (.pdf)

Těšíme se na Vás.

Nina Homolová a Jozef Sklenka
-------------------------------------------------------------------
Local Officers on Public Relations 2016 - 2017
International Federation of Medical Students’ Associations Czech Rep.
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Brno
-------------------------------------------------------------------
e-mail: lpr.muni@ifmsa.cz
tel.: +420 735 090 034 (Homolová), +420 792 227 424 (Sklenka)
web: https://ifmsa.cz/fakulty/brno/


Den otevřených dveří IKEM

Přednosta p. prof. Kautzner spolu s vedením  Kliniky kardiologie IKEM  zve zájemce k účasti na Dni otevřených dveří, který je určen pro studenty medicíny a biomedicínských oborů. Jedná se o velmi atraktivní vzdělávací akci, přednášet budou špičkoví odborníci a posluchači se seznámí formou živých přenosů i s prostředím sálů a vlastním průběhem jednotlivých zákroků. O Dny otevřených dveří bývá tradičně velký zájem, doporučuji  hlásit se co nejdřív prostřednictvím registračního formuláře umístěného na stránkách www.kardioakademie.cz. Akce se pořádá v Kongresovém sále s velkou kapacitou; bude nás velmi těšit, pokud budou v jeho auditoriu přítomni i studenti lékařských a biomedicínských oborů z českých univerzit.

Poster (.pdf)

Pavla Klepačová
asistentka přednosty
Klinika kardiologie
IKEM - Institut klinické
a experimentální medicíny
Vídeňská 1958/9
140 21 Praha 4
tel.: +420 736 975 006, 236 055 006
fax: +420 261 362 985
e-mail: pavla.klepacova@ikem.cz
www.ikem-kardiologie.cz


20. ročník soutěže o nejlepší diplomové, disertační a výzkumné práce CENA WERNERA von SIEMENSE

Přihlášky se podívají do 27. listopadu 2017 na www.siemens.cz/cenasiemens.
Společně se studentem může být oceněn i pedagog, vedoucí práce.

Podmínky (.pdf)


Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pořádá ve středu 22. listopadu 2017 a zve studenty na již čtvrtý ročník Studentské vědecké konference pod záštitou děkanky prof. PhDr. Valérie Tóthové, Ph.D., pořádá konferenci pro studenty bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů.
Přiložena je pozvánka, struktura abstraktu, informace o konferenci (.pdf).

Veškeré informace, pokyny pro zasílání abstraktů a další jsou dostupné na webových stránkách Zdravotně sociální fakulty http://konference.zsf.jcu.cz/stukonf

za organizační výbor
Zuzana Řimnáčová


Drugs and Liberty Conference je již druhá konference v Brně, kterou organizuje studentská nezisková organizace European Students For Liberty.
Koná se v sobotu 21. října 2017 v Brně v Moravské zemské knihovně.
Drogy jsou velice probíraným tématem všude ve světě, nejenom z hlediska legitimity, ale i etiky a také jako záležitosti osobní svobody. Konferenci pořádáme proto, abychom rozšířili pojem o této problematice a rozpoutali zdravou diskuzi, aby si na to lidé mohli udělat svůj názor.
Neváhejte a registrujte se ZDARMA na http://esflconferences.org/brno!

Leták (.pdf)

Martin Štěpánek
Student of Masaryk University - Faculty of Medicine
Local Coordinator
European Students For Liberty

www.studentsforliberty.org
mstepanek@studentsforliberty.org


T.E.O. Consulting s.r.o. ve spolupráci s Českou onkologickou společností realizuje projekt, který se jmenuje “Vzdělávání mladých onkologů”, který byl představen na BOD 2017.
Součástí tohoto projektu jsou na podzim 2017 i  4 semináře na téma “Sdělování závažných zpráv v onkologii”.  Akce jsou uvedeny i na www.linkos.cz  v kalendáři akcí ČOS a na webových stránkách www.teoconsultign.cz. Semináře jsou vhodné pro studenty 4. až. 6. ročníku Lékařských fakult oboru Všeobecné lékařství.

Přiložena je pozvánka s termíny a programem akce (.pdf) a také formulář k přihlášení (.docx).
Pro studenty LF je vstup zdarma s tím, že se přihlásí  na seminář na www.teoconsulting.cz nebo přiloženým registračním formulářem a při příchodu předloží kartu studenta.

Zdenka Soukupová

Zdenka Soukupová
Jednatelka společnosti
T.E.O. Consulting s.r.o.
+420 724 600 717
Www.teoconsulting.cz


STUDENTSKÁ SOUTĚŽ Nakladatelství Academia – 6. ROČNÍK

Dovoluji si pozvat studenty k účasti na novém ročníku Studentské soutěže (.pdf). Veškeré podrobnosti naleznete v připojeném dopise (.docx) ředitele Nakladatelství Academia Jiřího Padevěta a ve Stanovách soutěže (.docx).

Zde jsou základní informace:

 • Magisterská práce musí být obhájena v termínu 15. 10. 2016–15. 10. 2017 a oceněna známkou výborně.
 • Práci je třeba zaslat na kontaktní e-mail do 31. 10. 2017 (včetně všech podkladů).
 • Práci přihlašuje pracoviště (vedoucí práce), kde byla práce obhájena.
 • Slavnostní vyhlášení proběhne na jaře roku 2018.
 • Vítězné práce budou vydány jako neperiodické publikace v Nakladatelství Academia (na základě bezvýhradní licenční nakladatelské smlouvy uzavřené s autorem práce, který bude mít nadále možnost práci či její část publikovat v odborných, domácích i zahraničních, časopisech).

Přihlášené práce očekává.

Mgr. Marie Povýšilová
manažerka marketingu

Nakladatelství Academia
Vodičkova 40
110 00 Praha 1
tel.: 774 135 606
e-mail: povysilova@academia.cz
www.academia.cz


Společnost GUARANT International spol. s r.o. pořádá 6. Obezitologický kongres ve Střední Evropě a 15. Obezitologický slovenský kongres (CECON), bude se konat od 5. do 7. října 2017 v Bratislavě. Pro účastníky z České republiky je nastaven přátelský registrační poplatek. Více informací přílohou (.pdf) a na www.cecon2017.org

Za pořadatele zve odborníky i studenty

MICHAELA KELLEROVÁ | Executive coordinator
GUARANT International spol. s r.o.
Na Pankráci 17, 140 21 Praha 4, Česká republika | Tel.: +420 284 001 444
E-mail: kellerova@guarant.cz | Web: www.guarant.cz


4. odborné setkáni studentů v rámci Kardiologické konference Ostrava se uskuteční ve čtvrtek 5. října 2017 jako součást Kardiologického kongresu v Ostravě. Studentská sekce má dopoledni blok v časovém rozpětí 9 - 12 hodin (prezentace v rozsahu 10-15 minut, bonusem je ocenění nejlepší prezentace a získání hodnotné ceny) – přizváni jsou i studenti jiných lékařských fakult, tedy i LF MU.

Pozvánka (.pdf)


Dvoudenní kongres sester - nelékařů se koná v Brně 22. - 23. 9. 2017.
Zváni jsou všichni, členství v ČAS není podmínkou.
Pozvánka (.pdf), Pozvánka (.docx), Program (.docx) a závazná přihláška (.doc).

Mgr. Iva Otradovcová
Stomická sestra - edukační specialistka
Chirurgická klinika 2. LF UK a ÚVN Praha
Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha
U Vojenské nemocnice 1200
169 02 Praha 6 - Střešovice
Předsedkyně Sekce chirurgických oborů ČAS
mail: iva.otradovcova@uvn.cz
tel: 973 202 914 - pevná linka
mobil: 737 009 015 - pro pacienty


Plán akcí Sekce chirurgických oborů ČAS – České asociace sester na rok 2017

Více informací a přihlášky jsou v přílohách.

Mgr. Iva Otradovcová
Stomická sestra - edukační specialistka
Chirurgická klinika 2. LF UK a ÚVN Praha
Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha
U Vojenské nemocnice 1200
169 02 Praha 6 - Střešovice
Předsedkyně Sekce chirurgických oborů ČAS
mail: iva.otradovcova@uvn.cz
tel: 973 202 914 - pevná linka
mobil: 737 009 015 - pro pacienty


Inter Vitam et Exitum

7. ročníku soutěže dvojic studentů zdravotnických oborů VŠ/VOŠ v poskytování odborné první pomoci se bude konat v Pardubicích v termínu 15.-17. září 2017.

Jde o studentskou záchranářskou soutěž v současnosti nejrealističtěji simulující skutečný život a provoz na zdravotnické záchranné službě - jednu 24hodinovou službu, během které soutěžící při svých výjezdech ošetří řadu pacientů. Žádná soutěžní posádka přitom předem neví, kdy, kam a koho pojede ošetřovat. V průběhu soutěžních 24 hodin tak budou mít studenti již počtvrté možnost své vědomosti nabyté při studiu ověřit v praxi pod dohledem zkušených kolegů. K tomu budou mít k dispozici kompletní záchranářské vybavení v rozsahu skutečného vozu záchranné služby.

Soutěž probíhá formou akční, zábavné a poučné hry, kde není důležité vyhrát, ale vyzkoušet si vyšetřování a ošetřování akutních pacientů v praxi a dozvědět se nové, proto je u každého soutěžního úkolu následně oznámen a zdůvodněn optimální postup.

Vyhlašováno je pouze prvních 5 míst, nikdo se tak dále nedozví, zdali byl šestý nebo poslední, není třeba se proto obávat neúspěchu. Tři nejlepší soutěžní dvojice obdrží hodnotné ceny (zdravotnické vybavení, knihy, hodinky aj.), které jistě udělají radost.

Materiály k soutěži najdete na našem webu www.1pomoc.info, konkrétně pak:

Případné dotazy zodpoví organizační tým

doc. MUDr. Mgr. Jan Bydžovský, DiS., PhD.,
hlavní rozhodčí/odborný garant
garant@1pomoc.info


Cena Alberta Schweitzera 2017 za lékařství

Cenu Alberta Schweitzera za lékařství (dříve nazývanou Cena za lékařství) společně pořádají Francouzské velvyslanectví v České republice a společnost Pierre Fabre Médicament. Jedná se o ocenění výzkumných prací českých studentů v oblasti lékařství.

Výherci obdrží jednak finanční podporu, a jednak dostanou možnost vycestovat na stáž do výzkumné laboratoře ve Francii.

Slavnostní předání „Ceny Josepha Fouriera za počítačové vědy 2017“ se uskuteční dne 16. června 2017 na recepci v Buquoyském paláci, sídle Francouzského velvyslanectví, za přítomnosti velvyslance Francie v České republice. Ocenění laureátům předá pan profesor Jean-Marie Lehn, nositel Nobelovy ceny za chemii za rok 1987.

http://www.ifp.cz/Cena-Alberta-Schweitzera-2017

Newsletter - Call for applications Albert Schweitzer prize 2017 (.pdf)


Pozvánka na (.pdf) dvoudenní odborný seminář s názvem Po stopách zdraví a nemoci zvířat VII. K historii a současnosti medicíny, veterinárního lékařství a farmacie, který ve dnech 6. - 7. září 2017 pořádá Technické muzeum v Brně ve spolupráci se Zdravotnickým muzeem Národní lékařské knihovny v Praze, Českým farmaceutickým muzeem, střediskem Farmaceutické fakulty v Hradci Králové a Společností pro dějiny věd a techniky. Podrobnosti naleznete v pozvánce, kterou spolu s přihláškou zasílám v příloze. Zájemci a odborníci se mohou přihlásit (přihláška (.doc))


5th Annual International Weight Stigma Conference (6. – 7. června 2017) PLUS International Conference on Eating Disorders  se koná 8. – 10. června 2017 v Kongresovém centru v Praze.

Jedná se o multidisciplinární konferenci určenou pro akademiky/čky, studenty/ky z oborů psychologie, medicíny, veřejného zdraví, biomedicínské etiky, pedagogiky, tělesné výchovy a sportu, sociologie, gender studies, mediálních studií, businessu, veřejné a sociální správy, práv, atd. Konference bude probíhat v anglickém jazyce, další informace jsou k dispozici na https://stigmaconference.com/ nebo napište email na stigmaconf@gmail.com.

V rámci konference také nabízíme možnost poskytnout reklamní prostor pro postgraduální studijní obory, které se týkají tématu konference (zájemci se mohou obrátit na stigmaconf@gmail.com).

S pozdravem,
Martin Čadek
Conference Team
stigmaconference.com
M.Cadek@leedsbeckett.ac.uk

5th Annual International Weight Stigma Conference, 6-7 June 2017,
PLUS International Conference on Eating Disorders, 8-10 June, 2017
Prague Conference Centre, Prague, Czech Republic

Weight Stigma Conference
We are now accepting abstracts for oral presentations and posters, as well as session proposals including brief symposia, round tables, debates, and workshops. We are also interested in non-traditional submissions (e.g. media, performance, art). For more information about the conference, please visit: stigmaconference.com
The Weight Stigma Conference is an inter-disciplinary event that brings together scholars and practitioners from a range of backgrounds (e.g., psychology, medicine, public health, allied health professions, education, sports and exercise science, social sciences, media studies, business, public policy, law) to consider research, policy, rhetoric, and practice around the issue of weight stigma.

Submission deadlines: Oral presentations and Session proposals 1st March; Posters 1st April.

International Conference on Eating Disorders
The Academy for Eating Disorders (AED) is proud to partner with the Weight Stigma Conference for the 2017 International Conference on Eating Disorders (ICED). ICED 2017 will be held on 8–10th June, 2017 at the Prague Conference Centre, in Prague, Czech Republic. Single-day registration is also available. Early-bird registration for ICED 2017 ends March 1st. For more information about the conference, please visit:http://www.aedweb.org/index.php/conference/iced-2017

To view the terms under which this email is distributed, please go to:-
http://disclaimer.leedsbeckett.ac.uk/disclaimer/disclaimer.html


Konference Nucleic Acids and Immunity se bude konat v Brně ve dnech 4.–7. června 2017

Jako přednášející se představí vědci z celého světa v čele s Shizuo Akirou z Osaka University.
Všechny informace o povaze konference, dalších přednášejících a termínech registrace naleznete na konferenčních stránkách http://www.nucleic-acids-immunity.ceitec.eu/ .
Zváni jsou účastníci z řad vědců i studentů.

Poster (.pdf)

Tomáš Bártek | CEITEC
assistant, PR Department

tel.: +420 549 49 3225
e-mail : tomas.bartek@ceitec.muni.cz

CEITEC – Středoevropský technologický institut
Masarykova univerzita
Kamenice 753/5, budova. A35
625 00 Brno
www.ceitec.cz


Pozvánka na 7. ročník Interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů QUAERE 2017 se koná ve dnech 30. 5. - 2. 6. 2017

Konferenční sekce:

 1. Management, marketing;
 2. Ekonomika, bankovnictví, pojišťovnictví;
 3. Veřejná správa a makroprocesy;
 4. Přírodní vědy;
 5. Psychologie, sociologie, pedagogika;
 6. Informatika;
 7. Technologie, strojírenství, stavebnictví;

Sborník konference bude předložen citační databázi SCOPUS. Vybrané texty jsou dále zveřejněny v kooperujících journalech.

Pozvánku, program a online registrace najdete na: http://www.quaere.econference.cz/

(Příjem přihlášek do 25.5.2017)

S přáním hezkého dne,

Nina Vacková
QUAERE 2017, vol. VII.
sekretariát
quaere@econference.cz

Pozvánka (.pdf)


Konference VITATOX se koná  9.- 11. 5. 2017 v Kutné Hoře v Hotelu U kata.
Jedná se o vědeckou konferenci zaměřenou na vývoj v oboru analytické chemie a představení diskutovaných témat jako Vitaminy, Antioxidanty, Terapeutické monitorování léčiv, Drogy, Alkohol a Toxicita látek kolem nás v „době jedové“.

Pozvánka a předběžný program (.pdf)


Pozvánka na konfereci Komplexní péče o děti s popálením 2017

Popálky o. p. s. vás zvou na konferenci „Komplexní péče o děti s popálením“, která se koná 27. 4. 2017 ve 14:00 hod v konferenčním sále Fakultní nemocnice Brno (budova L, 2. patro).

Program konference ke stažení (PDF)
http://www.popalky.cz/novinky/konference-na-tema-komplexni-pece-o-deti-s-popalenim-2017/

Pozvánka na konfereci Komplexní péče o děti s popálením 2017Konference je určena pro nelékařské zdravotnické pracovníky, zdravotní sestry z praktických i odborných ambulancí a klinik, pro fyzioterapeuty, farmaceutické asistenty a širokou veřejnost.
Na konferenci budou vystupovat odborníci z Kliniky popálenin a rekonstrukční chirurgie FN Brno, další odborníci a složka Zdravotnické záchranné služby JMK. Našim cílem je přednést důležité a zajímavé informace o aspektech a specifikách poúrazové léčby, ošetřovatelské péči a následné rehabilitaci pacientů po popáleninovém úrazu.
Jako poděkování medikům za skvělý benefiční koncer, který proběhl koncem minulého roku, bude účast na konferenci zdarma. Za jakýkoli příspěvek pro naši práci s pacienty, budeme velmi vděčni.

Pozvánka na konfereci Komplexní péče o děti s popálením 2017


Aktualne bol spusteny uz IX. Rocnik on-line Interaktivnej Konferencie Mladych Vedcov, prostrednictvom, ktorej maju moznost mladi vedeckí pracovnici, PhD studenti, ale aj aktualni studenti vysokych skol v prevazne prirodnych a lekarskych odboroch prezentovat svoje studie, diskutovat ich a hodnotit.

Rokovaci jazyk konferencie je slovensky, cesky, anglicky.

Registracia do aktualneho rocnika je otvorena. Deadline pre prijimanie abstraktov je naplanoveny na 21. 4.2017. Vsetky dolezite informacie najdete na stranke konferencie: www.preveda.sk/conference

Registracia je zdarma.

Sucastou vystupu konferencie je recenzovany elektronicky zbornik abstraktov s ISBN cislom
(
https://abstracts.preveda.sk/)
Ako predloha abstraktov a posterov na konferenciu Vam mozu posluzit prispevky z minulych rocnikov, ktore najdete v priecinku Archiv.
Za realizacny tim OZ Preveda,
M. Ferko
Ustav pre vyskum srdca, SAV
P. Farkas
Chemicky ustav, SAV

www.preveda.sk/conference


Vyhlášení ceny „CENA ALBERTA SCHWEITZERA 2017“ a "CENA SANOFI 2017"
Ceny jsou vypisovány každoročně Francouzským velvyslanectvím ČR jako soutěže k ohodnocení výzkumných prací českých studentů.
Jejich cílem je odměnit nejlepší výzkumné práce, včetně jejich klinických a epidemiologických aspektů, realizované českými studenty magisterského či doktorského stupně nebo mladými českými lékaři či studenty přírodovědných oborů.
Pro bližší info o daných cenách prosím konzultujte níže uvedené webové stránky.
V termínu od 10. do 15. 4. 2017 se uskuteční neformální kolo rozhovorů s potenciálními uchazeči na LF, ze kterého vzejdou vždy dva kandidáti do každé soutěže.
Vybraní uchazeči pak budou vyrozuměni o dalším postupu.

Podrobné informace a pokyny naleznete na stránkách http://www.ifp.cz/Cena-Sanofi-2017
a http://www.ifp.cz/Cena-Alberta-Schweitzera-2017.

Nominaci uchazeče a přihlášku do soutěže prosím zašlete na adresu Vasku.julie@seznam.cz a to nejpozději do 10. dubna 2017.


G3 sympozium - ve dnech 6. - 7. dubna 2017 se uskuteční v Praze pod záštitou 1. lékařské fakulty UK a Ústavu hematologie a krevní transfúze další ročník vědecké akce Genes, Genetics and Genomics. Na programu budou přednášky předních vědců z renomovaných zahraničních pracovišť.
Více informací naleznete na přiložené pozvánce.
Jste srdečně zváni jménem doktorky Kateřiny Machové Polákové
Ing. Barbora Kinská
asistentka oddělení genomiky, oddělení molekulární genetiky a oddělení HLA

Pozvánka (.pdf)

ÚHKT
U Nemocnice 1
128 20 Praha 2
Telefon: +420 221 977 144
E-mail: barbora.kinska@uhkt.cz
Web: www.uhkt.cz


Sympozium sportovní medicíny

Ve dnech 27.–29. 3. 2017 se koná V. ročník v Kongresovém centru Jezerka, Seč – Ústupky
Je určeno lékařům, fyzioterapeutům, masérům působících ve vrcholovém sportu, trenérům, organizátorům a dalším činovníkům z řad sportovních klubů a oddílů, a v neposlední řadě také studentům, sportovcům samotným i dalším zájemcům z řad odborné veřejnosti. Garantem odborného programu je prof. Pavel Kolář (CPM). Více informací najdete na www.sport-sympozium.cz a v přiložených přílohách.

Sympozium sportovní medicíny - pozvánka (.pdf)
Sympozium sportovní medicíny (.pdf)

Ing. Adam Jelínek
Organizační tým SSM
Tel. +420 777 851 405
adam.jelinek@sportklinik.cz
www.sport-sympozium.cz
www.facebook.com/sympoziumsportovnimediciny/


II. Brněnské symposium dentální hygieny se bude konat 24. března v Brně v hotelu Bobycentrum

Akce je doporučena jako zajímavá pro studenty oborů dentální hygieny i zubního lékařství.
Program je přiložen. Pro studenty je cena účasti 400 Kč. Účast na akci je kreditově ohodnocena odbornými společnostmi ČAS (4 kredity), ADH (4 kredity), ČSK (5 kreditů).
Plně funkční jsou internetové stránky tohoto sympozia s možností on-line přihlášek - www.dentalnikongres.cz.

Srdečně zve a na Vaši účast se těší

Mgr. Jana Spáčilová
jana@syncare.cz
Mob.: 605021803

Syncare Plus, s.r.o.
Vranovská 70
614 00 Brno
www.syncare.cz

Pozvánka (.pdf)


Konference osobního rozvoje pro studenty a absolventy vysokých škol LIFE BALANCE 2017 se koná 18.3.2017 na A11/114 Univerzitního kampusu v Brně – Bohunicích, Kamenice 5, 625 00 Brno. Program probíhá od  9:45 do 16:45 hodin, registrace od 8:45 hodin. Organizuje Asociace fyzioterapeutů

Plakát najdete na stránce ASF:
http://asfcr.cz/report/30-life-balance-2017-rise-and-shine

Více informací a registrace na konferenci je na stránce Rise and shine:
http://www.riseandshine.cz/life-balance-2017/

Michaela Bobrová, LF, obor Fyzioterapie
Matyáš Turna, FSpS, obor Fyzioterapie


Nadační fond AKUTNE.CZ  : Vyhlášení soutěže o podporu účasti týmů studentů LF MU na Rallye Rejvíz 2017
Informace přiloženy (.pdf) anebo je najdete na: http://nf.akutne.cz/index.php?pg=aktuality&aid=30

Přihlášky se podávají od 1. 2. 2017 do 28. 2. 2017 24:00 SEČ na soutez@akutne.cz

MUDr. Roman Štoudek
Zástupce přednosty pro školství
Klinika dětské anestezie a resuscitace FN Brno a LF MU
Tel.: +420 532 234 698
Email: stoudek.roman@fnbrno.cz


XVI. ročník česko-slovenské konference Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku -
Hermeneutická spirála, (re)interpretace a hledání významu pořádá Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity
České Budějovice ve dnech 6. – 7. února 2017

Za organizační tým

doc. PhDr. Alena Kajanová, Ph.D.
Ústav sociálních a speciálněpedagogických věd

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Zdravotně sociální fakulta
J.Boreckého 27, 370 11 České Budějovice
pracoviště Jírovcova 24,  370 04 České Budějovice
T/ +389 037 578
E/ kajanova@zsf.jcu.cz
www.zsf.jcu.cz

Pozvánka (.pdf)


Přihlášky na VII. ročník Mezinárodní Masarykovy konference 2016

Aktuálně jsou přijímány přihlášky na 7. ročník Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2016.

Příjem přihlášek: http://www.masarykovakonference.cz/prihlaseni
Deadline: do 5.12.2016
Termín: 12.12. - 16.12.2016
Instrukce pro formátování textu k publikování: http://www.masarykovakonference.cz/pravidla-prispevky

Cena Wernera von Siemense 2016

Současně bychom Vás rádi informovali o 19. ročníku soutěže o Cenu Wernera von Siemense 2016, který je zveřejněn v rámci Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky.
Deadline: do 25.11.2016

Pro bližší informace viz zde: http://www.masarykovakonference.cz/oceneni
Příjem přihlášek: http://www.siemens.cz/cenasiemens

Cena Wernera von Siemense 2016 a VII. ročník Mezinárodní Masarykovy konference 2016


KONFERENCE MEFANET 2016 se koná 29. - 30. 11. 2016 v hotelu Continental v Brně

Programový a organizační výbor konference MEFANET 2016 pozvat k účasti na jubilejním desátém ročníku této akce, na které se pravidelně potkávají pedagogové a studenti všech lékařských a zdravotnických fakult z České a Slovenské spolu s odborníky v oblasti zdravotnické informatiky a elektronické podpory výuky.

Kromě standardních přednáškových sekcí jsou pro Vás připraveny dva vzdělávací workshopy:

 • Mapování a tvorba struktury medicínského kurikula (projekt MEDCIN);
 • Testová a položková analýza a jejich využití pro zlepšení kvality testů.

Keynote přednášek se tentokrát ujmou dva pozvaní zahraniční hosté: Andrzej Kononowicz z Jagellonské univerzity v Krakově a Luke Woodham ze St George’s University v Londýně. Obě přednášky pokryjí zajímavá témata včetně: systematické review studií s virtuálními pacienty (Cochrane Collaboration), MOOCs (massive open on-line courses), scenario-based learning aj.

Tradiční oborová sekce naší konference bude zaměřená na radiologii – její program je připravován pod dohledem výboru Radiologické společnosti ČLS JEP. Do programu konference je dále přihlášeno také symposium zaměřené na specifika výuky na fakultách nelékařských zdravotnických věd.

Konference MEFANET 2016 proběhne na novém místě, a to v kongresových prostorách hotelu Continental v Brně ve dnech 29.-30.11.2016. Více informací získáte na webu http://www.mefanet.cz/konference a na přiloženém oznámení o konferenci s předběžným časovým plánem celé dvoudenní akce. On-line registrace na konferenci je již možná. Zájemce o aktivní účast prosíme o dodržení termínu pro zaslání strukturovaného abstraktu, a to do 1.11.2016.

Současně s pozváním na konferenci si dovolujeme upozornit, že kontinuálně probíhá sběr článků do časopisu MEFANET Journal (Mefanet J --- ISSN 1805-9163 print, ISSN 1805-9171 online --- http://mj.mefanet.cz). Ediční rada Vám touto cestu nabízí možnost publikování v tomto on-line i tištěném médiu. Těšíme se opět na shledanou na listopadovém MEFANETu v Brně.

Za programový a organizační výbor MEFANET 2016

Daniel Schwarz & Martin Komenda

Institut biostatistiky a analýz
Masarykova univerzita
komenda@med.muni.cz

leták ke stažení (.pdf)


KONFERENCE MEFANET 2016 se koná  ve dnech 29. -30. listopadu v Brně.
Sledujte informace na www.mefanet.cz

informační bulletin (.pdf)


Cena Wernera von Siemense

19. ročník soutěže o nejlepší diplomové, disertační a výzkumné práce
Podávání přihlášek do 25. listopadu 2016
Informace přiloženy.
Lucie Rumlová, koordinátorka soutěže
+420 702 150 940
Lucie.rumlova@siemens.com


Konference  „Lidská práva a medicína“

se odehraje ve čtvrtek 3. listopadu od 9 hodin v Aule Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity (Joštova 10, Brno).

Na konferenci jsou pozváni přední čeští odborníci na medicínské právo a lékařskou etiku, aby diskutovali otázky, kde se právní problémy stýkají s doménou lékařů. Bude se tedy probírat problematika transplantací, právo na informace, svobodu rozhodování pacientů, eutanazii a mnohá další závažná témata.

Na konferenci se můžete registrovat na stránkách Mezinárodního politologického ústavu MU, kde naleznete i předběžný program. ZDE www.iips.cz

Registrovaní účastníci obdrží zdarma výtisk publikace z produkce Mezinárodního politologického ústavu MU.

Další informace naleznete také na stránce události na Facebooku: https://www.facebook.com/events/541741046031539/

PROGRAM

8.30 - 9.00: Prezence účastníků konference
9.00: zahájení

PANEL 1

Moderátor: Pavel Molek

 • 9.30-10.00: Josef Kuře (LF MU Brno): Lidská práva: koncept a jeho limitace pro medicínskou praxi
 • 10.00-10.30: Kateřina Šimáčková (Ústavní soud a PrF MU Brno): Ochrana zdraví a tělesné integrity - která základní práva jsou ve hře?

10.30 - 10.45: Coffee break

 • 10.45-11.15: Pavel Uhl (advokát, Praha): Uchopení pojmu svoboda v soudních rozhodnutích o konfliktních situacích v medicíně
 • 11.15-11.45: Tomáš Doležal (Ústav státu a práva AV ČR, Praha): Právo na život a marná léčba

11.45-12.30: Diskuse
12.30-13.30: Oběd (formou rautu)

PANEL 2

 • 13.30-14.00: Miloš Mauer (LF UK Praha): Paternalismus a partnerství v medicíně
 • 14.00-14.30: Tomáš Němeček (advokát, Praha): Co jsem se v psychiatrické nemocnici naučil o lidských právech

14.30 - 14.45: Coffee break

 • 14.45-15.15: Jan Kratochvíl (PrF UP Olomouc): Respekt k přání pacienta při poskytování zdravotní péče
 • 15.15-15.45: Helena Krejčíková (PrF UK Praha): Dvojkolejnost právní úpravy dopadající na poskytování zdravotních služeb a její praktické důsledky

15.45-16.15: diskuse
16.15 Plánovaný závěr konference

Na setkání na akci se těší

Martin Jirušek
Mezinárodní politologický ústav MU
Masarykova univerzita
jirusek.martin@mail.muni.cz
www.iips.cz


Česká společnost pro buněčnou biologii, z.s. a 1. LF UK pořádají ve čtvrtek 3. listopadu 2016 od 10 hodin na Purkyňově ústavu (2. patro, posluchárna Farmakologického ústavu, Albertov 4, Praha 2)

Functional Organization of the Cell Nucleus Symposium.

každoroční letos již jubilejní – desáté sympozium.

Přednášky se týkají nejen genetiky, molekulární, buněčné a strukturní biologie, ale i řady aktuálních biomedicinských témat. Hlavni příspěvky na sympoziu přednesou tři světoznámí zahraniční vědci prof. Susan Gasserova z Bazileje, prof. Nobutaka Hirokawa z Tokya a Roland Foisner z Vídně.

Program sympozia s informacemi pro přihlášení najdete v příloze.

Ivan Raška
Institute of Biology and Medical Genetics
First Faculty of Medicine, Charles University
Albertov 4, 128 00 Prague, Czech Republic
http://lge.lf1.cuni.cz
phone: ++ 420 224 968 001
fax: ++ 420 224 917 41
e-mail: iraska@lf1.cuni.cz

Zdenka Fischlová
zfisch@lf1.cuni.cz

Czech Society for Cell Biology, z.s., http://cscb.cz

Congress ICCB2016, http://iccb2016.org


Konference Uberization of the World, koná se 15. října 2016 v Brně v Moravské zemské knihovně.

Uberization of the World je první konference v Brně, kterou organizuje studentská organizace European Students For Liberty. Tématem je sharing economy, trend, který změní náš svět. Registrujte se zdarma na esflconferences.org/brno.

Na Vaši účast se těší Spolek  Masarykovy univerzity Students For Liberty CZ (Studenti za svobodu) .

leták (.jpg)

Eva Škapová
Student of Masaryk University - Faculty of Medicine
Senior Local Coordinator for European Students For Liberty
eskapova@studentsforliberty.org
tel.: 00420739185809


Nakladatelství Academia a jeho ředitel Jiří Padevět informuje o vyhlášení 5. ročníku Studentské soutěže Nakladatelství Academia.

Do soutěže je možné přihlásit diplomové práce obhájené v termínu od 15. 10. 2015 do 15. 10. 2016, přičemž hlavní cenou je knižní vydání vítězných prací
(v kategoriích Vědy o živé přírodě a chemické vědy, Vědy o neživé přírodě, Humanitní a společenské vědy) v Nakladatelství Academia.

O úspěchu Studentské soutěže svědčí snad i fakt, že letošní cenou Magnesia Litera v kategorii Objev roku byla oceněna jedna z vítězných prací Studentské soutěže, kniha Ženy na rozcestí Blanky Jedličkové.

V příloze je dopis ředitele Nakladatelství Academia a Stanovy soutěže, v nichž jsou uvedeny všechny podrobnosti. Přiložen je i informativní letáček. Pro studenty je to mimořádná příležitost, jak vydat svou diplomovou práci knižně.

Pokud byste potřebovali cokoli upřesnit, neváhejte se obrátit na:

Mgr. Marie Böhmová
Manažerka marketingu
Nakladatelství Academia
Vodičkova 40, 110 00 Praha 1
tel.: 221 403 838, 774 135 606
bohmova@academia.cz
http://www.facebook.com/nakladatelstvi.academia
www.academia.cz


16. mezinárodní konference výživy a diagnostiky

16. mezinárodní konference výživy a diagnostikyZkratka: INDC 2016
Popis: Po úspěchu z minulých let se uskuteční již 16. mezinárodní konference výživy a diagnostiky (INDC2016) ve dnech 3. – 6. října 2016 v Praze. Cílem konference je pochopení vztahu a spojení mezi výživou a klinickou diagnostikou. INDC je tradičním místem setkávání pro lidi, kteří se zajímají o to, jak strava ovlivňuje naše zdraví, pracovní výkonnost, pocity a stárnutí. Letošní ročník přivítá odborníky z oblastí jako je výživa, klinická biochemie, potravinářské technologie, analytická chemie a medicína.
Místo konání: Hotel DUO, Teplická 492, 190 00 Praha, Česká republika
Výzva k zaslání abstraktů:
Odevzdání abstraktů: http://www.indc.cz/en/registration/abstracts/abstract-registration-form/
Uzávěrka k odevzdání abstraktů:
Ústní prezentace: Květen 30, 2016
Písemné prezentace: Červenec 31, 2016
Poplatek delegát: 350 EUR
Poplatek student: 200 EUR
Poplatek vystavovatelé: 850 EUR
Webové stránky: www.indc.cz
Sponzorství: prosím, kontaktujte nás zde: info@indc.cz

Organizátoři INDC
Tereza Kozlová, kozlova@radanal.cz
Koordinátorka konference
Aleš Horna
Předseda konference


II International Medics’ Tournament 2016

The Medics' Tournament is a competition between teams of university students on solving the scientific problems in the field of theoretical and applied medicine in the Scientific fights format.

Correspondence stage September 1 – October 6 Internal stage November 3 – November 7 in VSMU, Voronezh, Russia Registration is open until September 20 on the website scitm.com

More information is on the website www.scitm.com

Contacts:
Anastasiya Zotova – coordinator of the English league
+7-910-347-70-48 nastena.zotova@gmail.com

I. Esaulenko
Rector of Burdenko VSMU

The information letter (.pdf)
Provision IMT 2016 (.pdf)
Problems of the correspondence stage 2016 (.pdf)


CEITEC: Mezinárodní konference NUCLEIC ACIDS and IMMUNITY

V zastoupení světově uznávané molekulární bioložky Mary O’Connell, aktuálně působící v CEITECu, jste zváni na mezinárodní konferenci Nucleic Acids and Immunity, jejíž hlavní myšlenkou je propojení odborníků z oblasti výzkumu RNA a imunologie. Přílohou je plakát.
Pokud byste měli zájem o více informací, neváhejte mě prosím kontaktovat.
S pozdravem a přáním pěkného dne

Filip Opálka | CEITEC MU
Marketing and Communications Administrator

Tel.: +420 549 496 180
Mob.: +420 773 904 029
filip.opalka@ceitec.muni.cz
www.ceitec.eu
www.facebook.com/CEITEC

Kamenice 753/5
625 00 Brno
Czech Republic | Česká republika

WE ARE CREATING A CENTRE OF SCIENTIFIC EXCELLENCE WHOSE RESULTS WILL CONTRIBUTE TO THE IMPROVEMENT OF QUALITY OF LIFE AND HUMAN HEALTH


Sportovní akce pro studenty

CACAN CZ

pořadatelé dvou sportovních akcí

Zvou všechny stávající a i budoucí pracovníky v oboru Stomatologie.

Za organizátory

Iva Dudlová
CACAN CZ, s.r.o.
Na Vlašce 1947
263 01 Dobříš
Tel.: 602 102 093, 776 88 66 11
info@cacan.cz
www.cacan.cz
skype: michal.dudla


Letošní setkání  EMSOC - European Medical Students‘ Orchestra and Choir - projekt studentů medicíny z celé Evropy se uskuteční v Praze 21. - 31. 7.2016. Benefiční koncerty se budou konat 29.7. v Praze v kostele Svatého Salvátora a 30.7. v Brně v Besedním domě. Více informací v příloze (.pdf)

Klára Procházková
PGS student 3.LF, ORL klinika FN Královské Vinohrady
klara.prochazkova@gmail.com


SMO-ESO Medical Students Course 2016

výbor ČOS ČLS JEP nabízí studentům LF ESMO kurz v onkologii - ESO

Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA
Předsedkyně ČOS ČLS JEP

Onkologická klinika 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84, Praha 5, 150 06
tel.: 224 434 701, fax: 224 434 720
email: alena.koutska@fnmotol.cz
NR_Chair - ESMO nr_chair@esmo.org

Dear National Representat,On behalf of Prof Andrés Cervantes, Chair of the ESMO Educational Committee, we would like to kindly ask your support to further promote the 2016 ESMO-ESO Course on Medical Oncology for Medical Students 14-19 July 2016 (Valencia, Spain)
I know that some of you have already been promoting this educational activity that ESMO and ESO have specifically designed for medical students, however being the application deadline fast approaching (15 April 2016), we would really appreciate it, if you could remind your contacts about this opportunity and spread the information among your students and colleagues.

In this regard, I’m attaching a flyer you can forward to your contacts, together with the link to the application form:
http://www.esmo.org/Conferences/Student-Course-on-Medical-Oncology-2016/Application

All selected students will receive free registration, free accommodation and a travel grant.

Thanks in advance for your support,

Kind regards

Roberta

Roberta Candiani
NR Committee Coordinator

European Society for Medical Oncology
Tel: +41 (0)91 973 19 67 | Fax. +41 (0)91 973 19 21
Via Luigi Taddei, 4 | 6962 Viganello-Lugano | CH
nr_chair@esmo.org
esmo.org
http://oncologypro.esmo.org/

ESMO-ESO Course on Medical Oncology for Medical Students (.pdf)


akutne.cz

Určeno pro studenty všeobecného lékařství (1. - 6. ročník). V příloze naleznete pravidla pro zapojení do soutěže o finanční podporu na startovné Studentského maratonu v Biskupicích.

Vyřizuje Tereza Prokopová, tereza.prokopova@akutne.cz


V. OSTRAVSKÉ DNY HYPERBARICKÉ MEDICÍNY

Městská nemocnice Ostrava a Katedra biomedicínských oborů pořádá konferenci hyperbarické medicíny (info v příloze [.pdf])
16. – 17. června 2016, Ostravice , Horský hotel Sepetná

--------------------------------------------------------------------------------
MUDr. Michal Hájek, předseda ČSHLM ČLS JEP, primář Centra hyperbarické medicíny, Městská nemocnice Ostrava,
Nemocniční 20, Ostrava 728 80, tel.+420596192483
Katedra biomedicínských oborů, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita, Syllabova 19,
703 00 Ostrava – Zábřeh, michalhajek@email.cz, michal.hajek@mnof.cz, www.hbova.cz, www.cshlm.cz
Lenka.Kubinova@osu.cz


Společnost CAMOSCI - Imaging & Innovation připravila atraktivní vzdělávací odpoledne:

CBCT seminář & workshop: Třetí rozměr ve stomatologii

Přednášející: zubní lékař, aktivní uživatel CBCT systému a specialista společnosti CAMOSCI
Místa: České Budějovice, Brno, Bratislava, Praha, Poprad
Termíny: květen a červen 2016

Přineste si vlastní přenosný počítač a v rámci workshopu budete mít příležitost vyzkoušet si práci s CBCT daty.
Seminář Vám zároveň poskytne atraktivní teoretické a praktické informace a umožní Vám zorientovat se v širokém tématu 3D/CBCT zobrazování.

Komplexní odpolední seminář: Mikroskop v ordinaci stomatologa

Přednášející: MUDr. Matěj Jurisa a specialista společnosti CAMOSCI
Místa a termíny: Olomouc 3.6.2016, Bratislava 9.6.2016

Po úspěšné sérii podzimních seminářů se Mikroskop v ordinaci stomatologa uskuteční v Olomouci a Bratislavě.
Získejte komplexní přehled o mikroskopech a práci s nimi a posuňte se dále ze statusu "začátečník".

Registrace na všechny vzdělávací akce je dostupná prostřednictvím stránky www.ceducation.cz.

Na setkání s Vámi se těší přednášející lékaři a tým specialistů CAMOSCI - Imaging & Innovation

Tým CAMOSCI - Imaging & Innovation
CAMOSCI CZECH s.r.o. <
camosci@camosci.cz>
CZ: 800 100 138
SK: 048 324 00 33

 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT