Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 10. 1. 2017 10:08:42
Garant obsahu:
Ivana Pánková
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 1460
Přístupů: 104362
Vytvořeno: 14. 10. 2014 7:27:06

Vzorové zadání testů z přijímacího řízení 2016 pro uchazeče na bakalářské a magisterské obory

Na jednotlivé obory se skládají písemné zkoušky formou testů z biologie, chemie, fyziky a somatologie. Podle oboru se jedná o dva anebo tři testy viz Přijímací řízení 2017. Každá správná odpověď je ohodnocena 1 bodem. Za nezodpovězenou anebo chybně zodpovězenou otázku se body neodečítají. Každý předmět má 40 otázek, tj. maximální počet dosažitelných bodů z každého předmětu je 40. Na základě součtu bodů (dva testy max. 80 bodů, tři testy max. 120 bodů) se vytvoří pořadník uchazečů. Počet přijatých je dán orientačním plánovaným počtem přijatých, odpovídá kapacitě oboru. Pokud má více uchazečů stejný počet bodů, pak je na daný obor vždy přijata celá skupina se stejným počtem bodů. Přijímací řízení 2017 pro studium od akademického roku 2017/2018 bude mít připraveno několik variant testů pro přijímací zkoušky na obory Všeobecné lékařství a Zubní lékařství, několik variant testů na bakalářské obory. Úroveň obtížnosti variant testů je vždy vyvážená. Přijímací zkoušky na magisterské obory se konají pouze jedny, bodový zisk se započítává pro oba obory, jak pro Všeobecné lékařství, tak pro Zubní lékařství. . Přijímací testy na bakalářská studia budou probíhat pouze v jednom dnu a to z předmětů, které jsou součástí přijímacího řízení na daný obor. Pokud si uchazeč/ka podá přihlášku na více bakalářských oborů, pak bude psát dva, tři anebo v případě kombinace s obory Všeobecná sestra anebo Porodní asistentka i čtyři testy (testy ze všech 4 předmětů biologie, chemie, fyzika, somatologie). Výsledky – body se započtou na všechny podané přihlášky.

Vzorové zadání testů z přijímacího řízení 2015 pro uchazeče na bakalářské a magisterské obory (.pdf)

Vzorové zadání testů z přijímacího řízení 2016 pro uchazeče na bakalářské a magisterské obory (.pdf)

 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT