Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 14. 10. 2016 10:06:28
Garant obsahu:
Josef Kuře
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 1545
Přístupů: 1009
Vytvořeno: 21. 10. 2015 14:07:06

Doktorské studium - Bioetika

Oborová rada

Předseda:
doc. Mgr. Josef Kuře, Dr. phil., Ústav lékařské etiky, LF MU

Členové mimo MU:

 • doc. JUDr. Tomáš Doležal, Ph.D., Kabinet zdravotnického práva, AV ČR, Praha 
 • PhDr. Wendy Drozenová, Ph.D., Filosofický ústav, AV ČR, Praha 
 • Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc., Ústav fyziologie, 2. LF, UK, Praha
 • PhDr. Tomáš Hříbek, Ph.D.,M.A., Filosofický ústav, AV ČR, Praha
 • doc. MUDr. PhDr. Jan Payne, Ph.D., Ústav humanitních studií v lékařství, 1. LF,  UK, Praha
 • Prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc., Výzkumný ústav živočišné výroby, Uhříněves a Česká zemědělská univerzita v Praze 
 • doc. Mgr. Marek Petrů, Ph.D., Katedra filosofie, FF UP, Olomouc
 • Prof. MUDr. Josef Syka, DrSc., Ústav experimentální medicíny,  AV ČR, Praha 

Členové z MU:

 • Prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc., Psychologický ústav, AV ČR, Brno a Psychologický ústav FF MU
 • Mgr. Radim Bělohrad, Ph.D., Katedra filozofie, FF MU
 • Prof. PhDr. Petr Jemelka, Dr., Katedra občanské výchovy, PedF MU
 • doc. PhDr. Martin Kreidl, Ph.D., M.A., Katedra sociologie, FSS MU
 • doc. MUDr. Marta Krejčí, Ph.D., Interní hematoonkologická klinika, LF MU a FN Brno
 • doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D., Katedra mezinárodního a evropského práva, PF MU
 • MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D., Klinika komplexní onkologické péče, LF MU a MO
 • doc. PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D., Psychologický ústav, FF MU
 • doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D., Katedra právní teorie, PF MU
 • doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph.D., Katedra ústavního práva a politologie, PF MU a Ústavní soud
 • Prof. MUDr. Anna Vašků, CSc., Ústav patologické fyziologie, LF MU
 • MUDr. Václav Zvoníček, Ph.D., Anesteziologicko-resuscitační klinika a Ústav lékařské etiky, LF MU

 

 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT