Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 2. 6. 2017 15:10:05
Garant obsahu:
Jana Sovová
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 1616
Přístupů: 442
Vytvořeno: 14. 2. 2017 15:11:37

Informace k atestační zkoušce v oboru Dětská a dorostová psychiatrie 2017

Přihláška k atestaci - nutné doručit 90 dní před termínem, tj. podzimní semestr - atestační zkouška dne 28. 11. 2017, přihlášky do 25. srpna 2017 na adresu Lékařská fakulta MU, Oddělení pro specializační vzdělávání lékařů, Kamenice 753/5, 625 00 Brno. K přihlášce je třeba přiložit veškerou požadovanou dokumentaci, praxe je povinné absolvovat na akreditovaných pracovištích.

Požadavky na atestační práci - viz http://www.med.muni.cz/index.php?id=1346

  • Atestační práce se zasílá nejprve elektronicky (musí být zřetelně označena jako atestační) na Psychiatrickou kliniku FN Brno, (Drtilkova.Ivana@fnbrno.cz) nejpozději do 22. 9. 2017. Pokud nebudou do 1 týdne sděleny žádné připomínky či nedostatky, je možné práci dokončit a zaslat ve 2 vázaných výtiscích na adresu Lékařská fakulta MU, Oddělení pro specializační vzdělávání lékařů, Kamenice 753/5, 625 00 Brno, nejpozději do 13. 10. 2017.
  • Pro obhajobu atestační práce je třeba si připravit ppt prezentaci (max. 5 min., s pěti diapozitivy).

Atestační otázky
 
Pozor - příprava na praktickou zkoušku se koná jeden den před teoretickou zkouškou - tj. 27. 11. 2017

Povinné kurzy – dle příslušného vzdělávacího programu (všeobecné kurzy Lékařská první pomoc a Základy zdravotnické legislativy, resp. Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace, kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí, kurz Radiační ochrana), kurz Základy dětského lékařství (včetně úspěšného absolvování rozboru kazuistiky), kurz Forenzní a posudková problematika v dětské a dorostové psychiatrii, kurz Dětská a dorostová psychiatrie.

Povinná příprava zahrnuje:

  • Povinné zařazení do psychoterapeutického výcviku (dle vlastního výběru), který je schválen PS ČLS JEP
  • Nebo povinnost absolvovat 160 hodin psychoterapeutického vzdělávacího programu v rámci výukového pracoviště nebo ČLK, účast je doložena příslušným certifikátem akce

Doklady je třeba dodat.

Všechny požadavky k atestaci je třeba splnit nejpozději 1 měsíc před termínem atestace!

Kontakt
Jana Sovová
Oddělení pro specializační vzdělávání lékařů
LF MU
Kamenice 753/5
625 00 Brno
e-mail: jsovova@med.muni.cz

 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT