Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 4. 5. 2017 12:10:35
Garant obsahu:
Tomáš Navrátil
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 1634
Přístupů: 236
Vytvořeno: 22. 3. 2017 10:28:32

Kurzy základů vědecké práce

Vážení,

20. března t. r. jsme Vás informovali, že Akademie věd ČR pořádá pro studenty doktorských studijních programů Kurzy základů vědecké práce a to v Brně v době od 22. –  do 26.5.2017.
Vzhledem k faktu, že e-mail s touto informací byl odeslán dostatečně včas pro ty, jenž plánují své aktivity se značným předstihem, bereme rovněž v potaz i ty další, jenž se přihlašují během posledních dvou týdnů před začátkem konání.
Proto si Vás dovoluji znovu oslovit, neb by byla velká škoda této možnosti nevyužít, zbývá stále několik volných míst.
Další informace najdete na našich webových stránkách www.avcrbrno.cz

Další termíny kurzů:

 • 18.9. – 22.9.2017
 • 20.11. – 24.11.2017

S úctou
Ivana Hloušová


Akademie věd České republiky pořádá pro studenty doktorských studijních programů Kurzy základů vědecké práce.
Cílem kurzu je seznámit doktorandy se základními principy vědecké práce a prezentace jejich výsledků. Systematická příprava pro vědeckou práci vede ke zkvalitňování výzkumu a vývoje a k posílení konkurenceschopnosti ČR.

OBSAHOVÁ NÁPLŇ KURZU

 • Etika vědecké práce
 • Obecné zásady vědeckého sdělení, typy prezentace, přednáška, poster, technika, prezentace, technika psaní, praktická cvičení
 • Psané dokumenty, standardní, popularizační články, knihy, praktická cvičení
 • Publikování v časopise z hlediska editorské praxe
 • Základy rétoriky a technika mluveného projevu
 • Psaní a hodnocení vědecké práce, základy scientometrie
 • Duševní vlastnictví a jeho komercializace
 • Financování výzkumu, grantový systém v EU
 • Grantový systém, typy grantu
 • Technika prezentace, využití počítače, dataprojekce
 • Informační technologie, bezpečnost internetu
 • Moderní informační zdroje pro výzkum
 • Jak optimálně využít statistiky při zpracování dat
 • Angličtina ve vědecké práci, nejčastější chyby
 • Základy Scientometrie
 • Plagiátorství, Rozbor a zhodnocení vybraných článků a abstraktů
 • Time management
 • Pracovní zatížení a úloha stresu

Kurz trvá týden, je zdarma a pro frekventanty je zajištěno malé občerstvení (káva, čaj, ….. po celý den)

Termíny konání kurzu v roce 2017 jsou:

 • 22.5. – 26.5.
 • 18.9. – 22.9.
 • 20.11. – 24.11.

Listopadový termín bude z větší části obsazen zájemci z VFU.
Někteří studenti DSP z Vašich univerzit se kurzu zúčastnili a byli velmi spokojeni.
Veškeré informace o obsahové náplni kurzu a místě konání najdete na webových stránkách Akademie věd
www.avcrbrno.cz

 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT