Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 4. 5. 2018 15:24:33
Garant obsahu:
Jana Dvořáková
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 1635
Přístupů: 636
Vytvořeno: 28. 3. 2017 11:53:29

Výzvy 2018 - odevzdávání ukončeno

ODEVZDÁVÁNÍ UKONČENO! 
UKONČENO: Grantová agentura MU (GAMU) vyhlásila výzvu k podávání žádostí o podporu do Kategorie E - Podpora zvýšení kvality vynikajících výsledků – 4. výzva. 
 
Maximální výše podpory je 1 000 000Kč na 1 rok.
 
Všechny informace najdete na webových stránkách GAMU.
 
Žádost o podporu se vyplňuje v ISEPu. Fakultní uzávěrka pro odevzdání návrhů na fakultě je 25. 4.  2018 ve 12 hod.. Do stanoveného termínu řešitel předloží na Oddělení pro vědu, výzkum a projektovou podporu podepsaný Návrh projektu, Průvodku a životopis. Do ISEPu lze nahrát do záložky Dokumenty i další relevantní dokumenty (např. komunikaci s vydavatelem, článek v revizi, manuscript apod.).
Informace a podporu při přípravě projektu poskytuje Jana Šplouchalová.  

UKONČENO: MŠMT INTER-ACTION USA
 
MŠMT vyhlásilo výzvu v rámci programu INTER-EXCELLENCE, podprogramu INTER-ACTION: USA (LTAUSA18). Výzva se vztahuje na mezinárodní spolupráci ve výzkumu a vývoji se zaměřením na česko-americkou spolupráci. Do této soutěže budou přijímány návrhy společných projektů základního a aplikovaného výzkumu se zaměřením do všech vědních oblastí.
 
Fakultní uzávěrka pro odevzdání návrhů projektů včetně průvodky z informačního systému pro evidenci projektů (ISEP) na Oddělení pro vědu, výzkum a projektovou podporu (OVVPP) je stanovena na 19. dubna 2018.
 
Před odevzdáním projektu, prosím, kontaktujte paní Alenu Krejčiříkovou ve věcech personálních a také paní Marii Herrmannovou pro kontrolu ekonomiky. Kontaktní osobou na Oddělení pro vědu, výzkum a projektovou podporu LF MU je Ing. Zuzana Krejčířová.
Dokumenty MŠMT k výzvě jsou dostupné zde (aktuálně MŠMT zveřejnilo také sekci Často kladených dotazů). Další informace k podávání návrhů projektu LTAUSA18 naleznete na dokumentovém serveru.

 UKONČENO:: MŠMT Mobility Ukrajina 
 
MŠMT vyhlásilo výzvu k podávání návrhů společných česko-ukrajinských výzkumných projektů s dobou řešení od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020. Podpora je zaměřena na mobility výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních výzkumných projektů. V rámci výzvy není podporována účast na seminářích, konferencích, kongresech a dalších setkáních konaných v partnerských státech. Maximální výše podpory je 125 000 Kč/rok, tj. 250 000 Kč na celou dobu řešení.
 
Fakultní uzávěrka pro odevzdání návrhů projektů včetně průvodky z informačního systému pro evidenci projektů (ISEP) na Oddělení pro vědu, výzkum a projektovou podporu (OVVPP) je stanovena na 19. dubna 2018.
 
Kontaktní osobou na Oddělení pro vědu, výzkum a projektovou podporu LF MU je Ing. Zuzana Krejčířová
 
Více informací a dokumenty MŠMT k výzvě jsou dostupné zde.

UKONČENODne 27. 2. 2018 vyhlásila Grantová agentura ČR veřejnou soutěž na podporu standardních, juniorských
a mezinárodních projektů s předpokládaným počátkem řešení v roce 2019. Soutěžní lhůta všech typů projektů
končí 11. 4. 2018. 
Fakultní uzávěrka je stanovena na 6. 4. 2018 do 12 h.!

Projekty ke kontrole ekonomiky a dalších náležitostí, prosíme, odevzdávejte na oddělení OVRPP průběžně. Při sestavování ekonomické části projektu můžete využít excelovou tabulku pro propočet rozpočtu a Příklad komentářů k ekonomice. Informace k ekonomické části poskytuje Marie Herrmannová, pro personální záležitosti kontaktujte Alenu Krejčiříkovou a informace k věcné části poskytuje Soňa Böhmová.

Pracovnice OVRPP LF MU budou kontrolovat projekty přímo v aplikaci GAČR - GRIS, proto je nutné, abyste v dolní části úvodní stránky založeného projektu zavedli mezi Users uživatele se jménem „podporaLFMU“ a přiřadili mu roli „Project Administrator“.

Podklady pro vyjádření Etické komise je třeba dodat elektronicky na adresu jkure@med.muni.cz nejpozději 
do 28. 3. 2018. K podkladům patří elektronická verze přihlášky s popisem projektu včetně metodologie a text informovaného souhlasu (http://www.med.muni.cz/index.php?id=465). Etická komise nabízí konzultace na výše uvedené e-mailové adrese nebo tel. 549 49 4913.

Projekt je potřeba také založit v interní aplikaci - Informační systém pro evidenci projektů (ISEP) a dodat na OVRPP podepsanou Průvodku návrhu projektu. Totéž platí i v případě, že je LF MU spolunavrhovatelem projektu.
Vygenerovanou poslední verzi projektu ve formátu pdf s označením FINAL posílejte současně na adresy bohmova@med.muni.cz a zkrejcir@med.muni.cz. Název vygenerovaného souboru nepřepisujte. Po doručení mailem odešleme projekt datovou schránkou na GAČR.

Další informace:
Vyhlášení veřejné soutěže Standardní projekty
Vyhlášení veřejné soutěže Juniorské projekty 
Vyhlášení veřejné soutěže Mezinárodní projekty 
Uživatelská příručka k aplikaci GRIS 
Online služba - dotazy k vyhlášeným soutěžímdotazy k aplikaci GRIS.


 
 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT