Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 29. 6. 2017 15:10:51
Garant obsahu:
Jitka Blažková
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 1653
Přístupů: 228
Vytvořeno: 29. 6. 2017 15:10:51

Oddělení operačních programů

OOP poskytuje odbornou pomoc řešitelům při zpracovávání návrhů projektů financovaných z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF). Organizačně a administrativně zabezpečuje realizaci těchto projektů.

Tel: 549 49 5790
E-mail: oop@med.muni.cz
Univerzitní kampus Bohunice, budova A15

Ing. Michal Sellner sellner@med.muni.cz
549 49 3731
Vedoucí oddělení
Ředitel projektu Strategické investice Masarykovy univerzity SIMU+
 
doc. MUDr. Petr Štourač, Ph.D. stourac.petr@fnbrno.cz
532 23 4698
Ředitel Simulačního pracoviště Lékařské fakulty
Odborný garant projektu Strategické investice Masarykovy univerzity SIMU+
Odborný garant projektu Masarykova univerzita 4.0
 
prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D.  lydie.izakovicova-holla@fnusa.cz
543 18 3430
Garant projektu Masarykova univerzita 4.0, Zubní lékařství
 
RNDr. Martin Komenda, Ph.D. komenda@med.muni.cz
549 49 4469
Garant pro oblast analýz, benchmarkingu a evaluaci, projekt Masarykova univerzita 4.0
 
doc. Ing. Daniel Schwarz, Ph.D. schwarz@med.muni.cz
549 49 2854
Garant pro metodiku moderních výukových metod a tvorbu studijních materiálů, Garant pro oblast evaluace, projekt Masarykova univerzita 4.0
 
Mgr. Jana Sedláková sedlakova@med.muni.cz
549 49 6480
Koordinátor pro kvalitu, projekt Masarykova univerzita 4.0
 
Ing. Luděk Kašpárek kasparek@med.muni.cz
549 49 5991
Hlavní manažer projektu Strategické investice Masarykovy univerzity SIMU+
 
Ing. Jitka Blažková blazkova@med.muni.cz
549 49 8532
Hlavní manažer projektu Strategické investice Masarykovy univerzity SIMU+
Zástupce vedoucího oddělení
 
Ing. Jakub Carda jakub.carda@econ.muni.cz
549 49 3754
Hlavní finanční manažer projektu Strategické investice Masarykovy univerzity SIMU+
 
Ing. Klára Musilová musilova@med.muni.cz
549 49 5550
Finanční manažer projektu Strategické investice Masarykovy univerzity SIMU+
 
Ing. Petra Boudná pboudna@med.muni.cz
Finanční metodik
 
Mgr. Olga Korvasová korvasova.olga@med.muni.cz
549 49 5444
Manažer veřejných zakázek projektu Strategické investice Masarykovy univerzity SIMU+
 
Mgr. Svatava Kalná kalna@med.muni.cz
549 49 4503
Metodik projektů, manažer projektů financovaných z ESIF
 
Štěpánka Horníčková shornick@med.muni.cz
549 49 1303
Personalista projektu Strategické investice Masarykovy univerzity SIMU+
Personalista projektu Masarykova univerzita 4.0
 
Ing. Veronika Hlávková hlavkova@med.muni.cz
549 49 3996
Administrátor projektu Masarykova univerzita 4.0
Administrátor projektu Czecrin pro pacienty
 
Silvie Doubravská doubravska@med.muni.cz
549 49 5790
asistentka projektu
 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT