Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 1. 8. 2018 11:48:48
Garant obsahu:
Jana Majerová
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 1665
Přístupů: 1627
Vytvořeno: 21. 9. 2017 13:54:13

Výzvy k předkládání projektů - Oddělení pro rozvoj a projektovou podporu

OP VVV - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Harmonogram výzev OP VVV na 2018 (.pdf)
Aktuální harmonogram výzev OP VVV pro rok 2018

Plánované výzvy v prioritní ose 1: Posilování kapacit pro kvalitní výzkum

Výzkumné infrastruktury (02_18_046) odkaz zde

 • Podporované aktivity: Modernizace či upgrade infrastruktury včetně dodávek částí výzkumných infrastruktur či výzkumných zařízení do výzkumných infrastruktur do zahraničí - materiálně a technicky modernizovat výzkumné infrastruktury
 • Předpoklad vyhlášení: listopad/prosinec 2018
 • Alokace na výzvu: 1,9 mld. Kč

Výzkumné e-infrastruktury (02_18_072) odkaz zde

 • Podporované aktivity: Modernizace či upgrade infrastruktury včetně dodávek částí výzkumných infrastruktur či výzkumných zařízení do výzkumných infrastruktur do zahraničí - materiálně a technicky modernizovat výzkumné infrastruktury.
 • Předpoklad vyhlášení: listopad/prosinec 2018
 • Alokace na výzvu: 1,1 mld. Kč

Plánované výzvy v prioritní ose 2: Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj

ERDF výzva pro VŠ - velké projekty (02_18_062) odkaz zde

 • Podporované aktivity: Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury, adaptace prostorových a materiálních podmínek pro praktickou výuku, zpřístupnění VŠ znevýhodněným skupinám, zkvalitnění infrastruktury pro výzkumně vzdělávací účely v souladu s potřebami identifikovanými v RIS3.
 • Předpoklad vyhlášení: listopad 2018
 • Alokace na výzvu: 2 mld. Kč

ESF výzva pro VŠ II (02_18_056) odkaz zde

 • Podporované aktivity: Zkvalitnění vzdělávací činnosti VŠ, posílení internacionalizace, modernizace vzdělávací činnosti (moderní výukové trendy), zvyšování kvalifikace akademických pracovníků VŠ, studijní programy zaměřené na praxi, stáže studentů, podpora studentů se specifickými potřebami, zlepšení dostupnosti poradenských a asistenčních služeb, rozvoj vazeb mezi VŠ a absolventy, zvýšení zájmu o studium na VŠ.
 • Předpoklad vyhlášení: září 2018
 • Alokace na výzvu: 1 mld. Kč

ERDF výzva pro VŠ II (02_18_057) odkaz zde

 • Podporované aktivity: Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury, zpřístupnění VŠ znevýhodněným skupinám, informační zdroje pro výuku.
  Předpoklad vyhlášení: září 2018
 • Alokace na výzvu: 1,5 mld. Kč

 Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj II (02_18_054) odkaz zde

 • Podporované aktivity: Rozvoj kapacit a znalostí v oblasti strategického řízení VO, rozvoj lidských zdrojů VO, rozvoj kapacit v oblasti transferu technologií, rozvoj vnitřního hodnocení VO, mezinárodní spolupráce a internacionalizace, popularizace VaV, podpora implementace strategie open access.
 • Předpoklad vyhlášení: říjen 2018
 • Alokace na výzvu: 1,1 mld. Kč

Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů - komplementární k velkým projektům (02_18_061) odkaz zde

 • Podporované aktivity: Tvorba a modernizace výzkumně zaměřených studijních programů a programů typu mezinárodních doctorate schools, podpora Ph.D. studentů.
 • Předpoklad vyhlášení: listopad 2018
 • Alokace na výzvu: 75 mil. Kč

 ESF výzva pro VŠ - komplementární k velkým projektům (02_18_060) odkaz zde

 • Podporované aktivity: Zkvalitnění vzdělávací činnosti VŠ, posílení internacionalizace, modernizace vzdělávací činnosti (moderní výukové trendy), zvyšování kvalifikace akademických pracovníků VŠ, studijní programy zaměřené na praxi, stáže studentů, podpora studentů se specifickými potřebami, zlepšení dostupnosti poradenských a asistenčních služeb, podpora kvalifikace pro strategické řízení VŠ (včetně podpory lidských zdrojů na VŠ), tvorba systémů vnitřního zajišťování kvality na VŠ.
 • Předpoklad vyhlášení: listopad 2018
 • Alokace na výzvu: 180 mil. Kč

HORIZON 2020

Horizon 2020 - Twinning (.pdf)
Ukončení příjmu žádostí o podporu 15. 11. 2018

Horizon 2020 - Calls 2018-2018 (.pdf)
Aktuální harmonogram výzev H2020 pro roky 2018-2019

Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships (.pdf)
Ukončení příjmu žádostí o podporu do 12. 9. 2018


Interreg Rakousko-ČR

Posílení výzkumu, Technologického rozvoje a inovací; Rozvoj lidských zdrojů (.pdf)
Průběžná výzva


EEA Norway Grants Fund for Regional Cooperation

Call no 2018-01 Common Chalenges - Shared Solutions (.pdf)
1. fáze podání grantu Concept note do 1. 7. 2018 (vyhodnocení 15. 10. 2018)
2. fáze podání grantu Full proposal do 15. 12. 2018 (vyhodnocení 1. 3. 2019)

 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT