Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 26. 3. 2019 11:04:35
Garant obsahu:
Jana Majerová
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 1665
Přístupů: 2383
Vytvořeno: 21. 9. 2017 13:54:13

Výzvy k předkládání projektů - Oddělení pro rozvoj a projektovou podporu

AKTUÁLNĚ:

 

Podpora projektů bavorských vysokých škol s českým partnerem

Poskytovatel: Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur
Deadline: 15. 6. 2019 a 15. 9. 2019
Financování: 1.000 – 10.000 EUR
Podporované aktivity: Česko-bavorské konference, vědecké workshopy, letní a zimní školy, semináře, exkurze, projektové konzultace atd. Zvláště vítané jsou projekty se zaměřením na mladé vědce (studenty magisterských a doktorských programů).
Realizace a vyúčtování do listopadu 2019.
https://www.btha.cz/cs/granty/akademicke-projekty


Podpora mobility z a do České republiky – pro studenty vysokých škol, vyučující a vědce na studijní, přednáškové a výzkumné pobyty

Poskytovatel: Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur
Deadline: Průběžně
Financování: max. 1.000 EURO
Podporované aktivity: Příspěvek na mobilitu pro české a bavorské studenty, pedagogy a vědce do Bavorska a České republiky.
Realizace a vyúčtování projektu do listopadu 2019.
https://www.btha.cz/cs/granty/prispevky-na-mobilitu
 


HORIZON 2020

Přehled všech otevřených i připravovaných výzev je dostupný na Funding & Tenders Portal (F&TP) v sekci Funding & tender opportunities. 

 

Marie Sklodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange (MSCA RISE)

 Individual Fellowships MSCA-IF-2019

 • Otevření výzvy: 11.4. 2019
 • Deadline: 11.9.2019
 • Cíle: Podpora kreativního a inovačního potenciálu zkušených výzkumníků, kteří si přejí rozšířit své schopnosti získáním nových dovedností pokročilým tréninkem, mezinárodní a mezioborovou mobilitou
 • Odkaz: zde

 ERC Advanced Grants 2019

 • Otevření výzvy: 21.5.2019
  Deadline: 29.8.2019
 • Cíle: Uchazeči (PIs) by měli být aktivními vědci s významými výsledky v posledních 10 letech        
 • Výše podpory: až 2,5 milionu eur na 5 let
 • Odkazhttps://erc.europa.eu/funding/advanced-grants

 


Interreg V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020

Posílení výzkumu, Technologického rozvoje a inovací; Rozvoj lidských zdrojů (.pdf)
Průběžná výzva

 


Fondy EHP a Norska

U programů spravovaných Ministerstvem financí ČR je vyhlášení prvních výzev předpokládáno v první polovině 2019. Více informací na webu zde.

 Fondy EHP - program Vzdělávání

 • hlavní cíl: zvýšit úroveň lidského kapitálu a vzdělanostní základny v ČR a posílit spolupráci s Norskem, Islandem, Lichtenštejnskem, program spravuje Dům zahraniční spolupráce (DZS)
 • přidělený rozpočet pro program: 6,5 mil. EUR
 • vypsané výzvy a podklady k podání projektu viz odkaz
 • 4 aktivity:
 1. projekty institucionální spolupráce: uzávěrka přihlášek 11. 3. 2019, alokace na výzvu 680.000 EUR, délka projektu 12/24 měsíců, zahájení realizace projektu 1. 8. 2019
 2. projekty mobilit: uzávěrka přihlášek 4. 3. 2019, alokace na výzvu 680.000 EUR, délka projektu 13 měsíců, zahájení realizace projektu 1. 8. 2019
 3. projekty v odborném vzdělávání: uzávěrka přihlášek 18. 3. 2019, alokace na výzvu 350.000 EUR, délka projektu 13 měsíců, zahájení realizace projektu 1. 8. 2019
 4. projekty podporující inkluzivní vzdělávání, výzva nevypsána
 

OP VVV - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Aktuální harmonogramy výzev: 

Plánované výzvy v prioritní ose 1: Posilování kapacit pro kvalitní výzkum

Výzkumné infrastruktury (02_18_046) odkaz zde

 • Podporované aktivity: Modernizace či upgrade infrastruktury včetně dodávek částí výzkumných infrastruktur či výzkumných zařízení do výzkumných infrastruktur do zahraničí - materiálně a technicky modernizovat výzkumné infrastruktury
 • Předpoklad vyhlášení: listopad/prosinec 2018
 • Alokace na výzvu: 1,9 mld. Kč

Výzkumné e-infrastruktury (02_18_072) odkaz zde

 • Podporované aktivity: Modernizace či upgrade infrastruktury včetně dodávek částí výzkumných infrastruktur či výzkumných zařízení do výzkumných infrastruktur do zahraničí - materiálně a technicky modernizovat výzkumné infrastruktury.
 • Předpoklad vyhlášení: listopad/prosinec 2018
 • Alokace na výzvu: 1,1 mld. Kč

Plánované výzvy v prioritní ose 2: Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj

ERDF výzva pro VŠ - velké projekty (02_18_062) odkaz zde

 • Podporované aktivity: Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury, adaptace prostorových a materiálních podmínek pro praktickou výuku, zpřístupnění VŠ znevýhodněným skupinám, zkvalitnění infrastruktury pro výzkumně vzdělávací účely v souladu s potřebami identifikovanými v RIS3.
 • Předpoklad vyhlášení: květen 2019
 • Alokace na výzvu: 2 mld. Kč

Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů - komplementární k velkým projektům (02_18_061) odkaz zde

 • Podporované aktivity: Tvorba a modernizace výzkumně zaměřených studijních programů a programů typu mezinárodních doctorate schools, podpora Ph.D. studentů.
 • Předpoklad vyhlášení: listopad 2018
 • Alokace na výzvu: 75 mil. Kč

ESF výzva pro VŠ II (02_18_056) odkaz zde

 • Podporované aktivity: Zkvalitnění vzdělávací činnosti VŠ, posílení internacionalizace, modernizace vzdělávací činnosti (moderní výukové trendy), zvyšování kvalifikace akademických pracovníků VŠ, studijní programy zaměřené na praxi, stáže studentů, podpora studentů se specifickými potřebami, zlepšení dostupnosti poradenských a asistenčních služeb, rozvoj vazeb mezi VŠ a absolventy, zvýšení zájmu o studium na VŠ.
 • Předpoklad vyhlášení: listopad 2018
 • Alokace na výzvu: 1 mld. Kč

ERDF výzva pro VŠ II (02_18_057) odkaz zde

 • Podporované aktivity: Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury, zpřístupnění VŠ znevýhodněným skupinám, informační zdroje pro výuku.
  Předpoklad vyhlášení: listopad 2018
 • Alokace na výzvu: 1,5 mld. Kč

Mezinárodní mobilita výzkumných, technických a administrativních pracovníků výzkumných organizací (02_18_053)

 • Odkaz zatím na webu MŠMT nebyl zveřejněn
 • Podporované aktivity: Rozvoj kapacit a znalostí v oblasti strategického řízení VO, rozvoj lidských zdrojů VO, rozvoj kapacit v oblasti transferu technologií, rozvoj vnitřního hodnocení VO, mezinárodní spolupráce a internacionalizace, popularizace VaV, podpora implementace strategie open access.
 • Předpoklad vyhlášení: říjen 2019
 • Alokace na výzvu: 3 mld. Kč

Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj II (02_18_054) odkaz zde

 • Podporované aktivity: Rozvoj kapacit a znalostí v oblasti strategického řízení VO, rozvoj lidských zdrojů VO, rozvoj kapacit v oblasti transferu technologií, rozvoj vnitřního hodnocení VO, mezinárodní spolupráce a internacionalizace, popularizace VaV, podpora implementace strategie open access.
 • Předpoklad vyhlášení: říjen 2018
 • Alokace na výzvu: 1,1 mld. Kč

  ESF výzva pro VŠ - komplementární k velkým projektům (02_18_060) odkaz zde

 • Podporované aktivity: Zkvalitnění vzdělávací činnosti VŠ, posílení internacionalizace, modernizace vzdělávací činnosti (moderní výukové trendy), zvyšování kvalifikace akademických pracovníků VŠ, studijní programy zaměřené na praxi, stáže studentů, podpora studentů se specifickými potřebami, zlepšení dostupnosti poradenských a asistenčních služeb, podpora kvalifikace pro strategické řízení VŠ (včetně podpory lidských zdrojů na VŠ), tvorba systémů vnitřního zajišťování kvality na VŠ.
 • Předpoklad vyhlášení: květen 2019
 • Alokace na výzvu: 180 mil. Kč

 

  


Ukončené výzvy

 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT