Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 9. 2. 2018 11:06:27
Garant obsahu:
Josef Tomandl
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 1675
Přístupů: 259
Vytvořeno: 3. 12. 2017 12:32:01

Usnesení AS LF MU

1. zasedání dne 5. prosince 2017

Fakultní volební komise konstatovala platnost voleb do Komory akademických pracovníků  Akademického senátu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity.

Uvolněné mandáty po členech Studentské komory AS LF MU Jiřím Librovi a Albertu Štěrbovi obsadili náhradníci Jan Homola a Filip Vácha.

Předsedou AS LF MU byl zvolen doc. RNDr. Josef Tomandl, Ph.D.  

Místopředsedy AS LF MU byli zvoleni prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc. za Komoru akademických pracovníků, Lukáš Opatřil za Studentskou komoru.

Předsedkyní Volební a mandátové komise AS LF byla zvolena Laura Kvasnicová.

Předsedou Legislativní komise AS LF byl zvolen prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc.

Předsedou Ekonomické komise AS LF byl zvolen MUDr. Michal Jurajda, PhD.

Předsedkyní Výukové komise AS LF byla zvolena doc. MUDr. Iva Slaninová, Ph.D.

Delegátkou LF MU v Radě vysokých škol byla zvolena MUDr. Markéta Petrovová, Ph.D.

AS LF MU schválil návrh děkana LF MU na změnu názvu společného pracoviště LF MU a FN Brno „Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie“ na „Klinika popálenin a plastické chirurgie“. Změna názvu proběhne k 1.1.2018.  

AS LF MU schválil změnu organizační struktury LF MU, jež odpovídá změně  názvu pracoviště „Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie“ na „Klinika popálenin a plastické chirurgie“.