Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 15. 6. 2018 12:54:40
Garant obsahu:
Tomáš Vojtíšek
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 1680
Přístupů: 868
Vytvořeno: 12. 1. 2018 11:07:55

Informace k atestační zkoušce v oboru radiologie a zobrazovací metody 2018

Atestační zkouška se bude konat 12.-13.11.2018.

Místo konání: FN Brno, KRNM, Jihlavská 20, pavilon L, 2. patro, výuková místnost (sekretariát)

Přihlásit se k atestaci můžete na https://ezp.mzcr.cz/Request/Create?type=SL38ATESTACE

Přihláška se všemi přílohami (kopie potvrzení o absolvování povinných kurzů, kopie logbooku a průkazu odbornosti dokládající praxe a provedené výkony) musí být na adresu Lékařská fakulta MU, Oddělení pro specializační vzdělávání lékařů, Kamenice 753/5, 625 00 Brno doručena nejpozději 10.8.2018.

Pokud bude vaše přihláška obsahovat nesrovnalosti, vyzveme vás k jejich odstranění. Nesrovnalosti musí být odstraněny nejpozději do 60 dnů před termínem atestace. Atestace se může zúčastnit pouze ten, jehož dokumentace je kompletní a bez nesrovnalostí. Pokud bude vaše přihláška/dokumentace v pořádku, nejméně 30 dní před atestací obdržíte pozvánku k atestaci.

K ATESTACI SE S VÁMI MUSÍ DOSTAVIT VÁŠ ŠKOLITEL

Průběh atestační zkoušky

  1. Praktická část zkoušky (začátek 7.00-10.00, bude specifikováno v pozvánce.
    Obsahuje:
    1.1 písemný test
    1.2  zhodnocení snímkové dokumentace 3 pacientů, rozhodnutí o dalším diagnosticko-terapeutickém postupu, včetně volby terapeutického algoritmu, techniky výkonu a selekce instrumentaria)
  2. Teoretická část (následuje po praktické části, 3 odborné otázky)
 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT