Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 27. 3. 2018 8:31:46
Garant obsahu:
Lucie Svobodová
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 1680
Přístupů: 451
Vytvořeno: 12. 1. 2018 11:07:55

Informace k atestační zkoušce v oboru Neurologie 2018

Atestační zkouška se bude konat 23.-27.4.2018.

Přihlásit se na předatestační kurz (26.2.-23.3.2018) můžete na http://www.med.muni.cz/index.php?id=1265

Přihlásit se k atestaci můžete na https://ezp.mzcr.cz/Request/Create?type=SL38ATESTACE

Přihláška se všemi přílohami (kopie potvrzení o absolvování povinných kurzů, kopie logbooku a průkazu odbornosti dokládající praxe a provedené výkony) musí být na adresu Lékařská fakulta MU, Oddělení pro specializační vzdělávání lékařů, Kamenice 753/5, 625 00 Brno doručena nejpozději 22.1.2018.

Pokud bude vaše přihláška obsahovat nesrovnalosti, vyzveme vás k jejich odstranění. Nesrovnalosti musí být odstraněny nejpozději do 60 dnů před termínem atestace. Atestace se může zúčastnit pouze ten, jehož dokumentace je kompletní a bez nesrovnalostí. Pokud bude vaše přihláška/dokumentace v pořádku, nejméně 30 dní před atestací obdržíte pozvánku k atestaci.

Atestační práce

  • Požadavky na atestační práci - na http://www.med.muni.cz/index.php?id=1346
  • 2 vázané výtisky odešlete na adresu: Jana Aberlová, I. Neurologická klinika, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Pekařská 53, Brno, 656 91.
  • Elektronickou verzi odešlete na jana.aberlova@fnusa.cz
  • Na obhajobu si připravte ppt prezentaci (maximálně na 8 minut).
  • Atestační práci odevzdejte co nejdříve, nejpozději však do 11.2.2018.

Praktická část atestační zkoušky se bude konat v den atestace od 7.15.

 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT