Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 31. 10. 2018 13:23:52
Garant obsahu:
Ivana Pánková
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 1689
Přístupů: 8700
Vytvořeno: 14. 2. 2018 15:27:28

Kontrola stavu elektronické přihlášky uchazečem

Moje přihlášky - Máme pro Vás - Informace zda máte dokumenty potvrzené nebo jakou máme výhradu, co chybí, proč nejsou potvrzené.

V e-přihláškám Vám často chybí uvedení:

Stupeň předchozího vzdělání: neuvedeno

Stát předchozího vzdělání: neuvedeno

Je třeba doplnit.

V červenci mohou být do magisterských a bakalářských studií zapsáni pouze ti uchazeči, kteří uspěli v přijímacím řízení a kteří mají úspěšně složenu maturitní zkoušku na střední škole.

Pakliže jste u maturitní zkoušky neuspěli, můžete se dostavit k přijímacím zkouškám, ale bohužel Vás nelze do studia ve dnech zápisu 8. a 9. 7. 2019 zapsat.

V červenci mohou být do navazujících magisterských studií zapsáni pouze ti uchazeči, kteří uspěli v přijímacím řízení a kteří mají úspěšně absolvováno příslušné bakalářské studium před termínem zápisu do studia tj. do 10. 7. 2019.

Z důvodů doručování listinných dokumentů – pozvánek a rozhodnutí je třeba, aby si každý uchazeč aktualizoval/editoval osobní údaje a adresy. Prioritně se doručuje na adresu trvalého bydliště. Pokud uvedete kontaktní korespondenční adresu, tak se doručování přesměruje na adresu kontaktní.

V e-přihláškách uchazečů budou vloženy pozvánky k přijímacím zkouškám. Pokud jste písemnou pozvánku rozesílanou poštou na Vámi uvedenou adresu neobdrželi, prosím, vytiskněte si ji z Vaší e-přihlášky a přineste k prezenci na přijímací zkoušky.

Do e-přihlášek bude nahráno i rozhodnutí o přijetí ke studiu.

 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT