Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 26. 9. 2017 15:18:27
Garant obsahu:
Jana Dvořáková
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 17
Přístupů: 69240
Vytvořeno: 21. 2. 2005 8:01:36

Grantová podpora

Oddělení pro výzkum, rozvoj a projektovou podporu - OVRPP

Oddělení pro výzkum, rozvoj a projektovou podporu poskytuje odbornou pomoc řešitelům při zpracovávání návrhů projektů financovaných z veřejných zdrojů (např. MZdr - AZV, GAČR, MŠMT, TAČR apod.) a neveřejných zdrojů. Administrativně zabezpečuje metodickou a ekonomickou podporu těchto projektů.

Aktuální výzvy
Postup při podávání projektu
Kontakty
 

Oddělení operačních programů - OOP
 

Oddělení operačních programů OOP poskytuje odbornou pomoc řešitelům při zpracovávání návrhů projektů financovaných z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) a mezinárodních grantů. Organizačně a administrativně zabezpečuje metodickou a ekonomickou podporu těchto projektů.

Aktuální výzvy
Postup při podávání projektu
Kontakty
 

Informace pro žadatele a příjemce