Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 27. 3. 2019 13:10:16
Garant obsahu:
Ivana Pánková
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 1724
Přístupů: 6600
Vytvořeno: 27. 3. 2018 13:20:15

Informace o přijetí uchazečů bez vykonání přijímacích zkoušek do magisterského programu a oboru Všeobecné lékařství 2019

Žádost o přijetí bez přijímacích zkoušek si do 28. 2. 2019 podalo celkem 285 uchazečů o studium dlouhého magisterského oboru Všeobecné lékařství.

V souladu s podmínkami schválenými Akademickým senátem pro přijímacího řízení na Lékařskou fakultu pro studium od akademického roku 2019/2020 bylo 25. března 2019 rozhodnuto o přijetí 153 úspěšných uchazečů, kteří splnili podmínky pro podání žádosti o přijetí bez přijímacích zkoušek na základě úspěšného studia na SŠ (aritmetický průměr do 1,100). Rozhodnutí o prominutí přijímací zkoušky a přijetí ke studiu, pozvánku k zápisu, který se uskuteční 12. 6.  2019 v 9:00 hodin na Univerzitním kampusu, pavilon A11/posluchárna 334, Kamenice 5, 625 00 Brno obdrží uchazeči s aritmetickým průměrem od 1,000 do 1,019.

Uchazečům s aritmetickým průměrem nad 1,020 nebyla přijímací zkouška z kapacitních důvodů prominuta a budou pozváni k podrobení se přijímacím zkouškám v termínech 10. anebo 11. 6. 2019.

 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT