Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 22. 5. 2018 13:44:45
Garant obsahu:
Jana Fialová
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 1733
Přístupů: 692
Vytvořeno: 22. 5. 2018 13:41:26

Studentští poradci

Milá studentko/milý studente,

náš spolek Studentských poradců po deseti letech působení 13. dubna 2018 oficiálně ukončil svoji činnost. Stalo se tak proto, že poradci postupně z časových a dalších důvodů ze spolku odcházeli, až nezbyl skoro nikdo, kdo by se mohl dotazům věnovat. Jsme moc rádi, že jsme vám mohli pomáhat a vaše studium na Masarykově univerzitě tak zpříjemnit. Ukončení činnosti nás upřímně mrzí. Z těchto důvodů na Váš dotaz již nemá kdo odpovědět.

Kam se obrátit o radu a o pomoc?

Pokud potřebujete poradit ohledně studijní agendy (např. různé žádosti, postup do dalšího semestru, přerušení studia, státnice, přijímací řízení…), je možné kontaktovat studijní oddělení Vaší fakulty: https://is.muni.cz/studijni/ V citlivých nebo velmi specifických záležitostech doporučujeme obrátit se na proděkana pro studium, v případě doktorských studentů na proděkana pro doktorské studium.

Pokud nepochodíte ani u proděkana, je možné obrátit se na prorektorku pro záležitosti studentů nebo na prorektora pro studium: https://www.muni.cz/o-univerzite/fakulty-a-pracoviste/rady-a-komise/vedeni

Dotazy ohledně poplatků za studium, popřípadě ohledně ubytovacího nebo sociálního stipendia a nostrifikace diplomů můžete směřovat na Studijní odbor RMU: studijni@rect.muni.cz

S otázkami ohledně cizích jazyků na MU Vám může pomoci Centrum jazykového vzdělávání:
https://www.cjv.muni.cz/cs/

Zahraniční výjezdy (např. Erasmus) má na starost Centrum zahraniční spolupráce: https://czs.muni.cz/cs/

Pro studenty se specifickými studijními nároky je tu středisko Teiresiás: https://www.teiresias.muni.cz/

Pokud by Vám mohlo pomoci psychologické poradenství, kontaktujte prosím Poradenské centrum: psycholog@muni.cz

Pokud máte dotaz týkající se kariérního poradenství, obraťte se prosím na Kariérní centrum:
https://www.kariera.muni.cz/

V záležitosti týkající se zdravotního pojištění se obraťte na Vaši zdravotní pojišťovnu.

Dotazy týkající se výběru oboru, uplatnění a obsahových náplní oboru směřujte na studijní oddělení fakulty (https://is.muni.cz/studijni/), na kterém se daný obor nabízí.

Pokud si nevíte rady s elektronickou přihláškou a přijímacími řízením, podívejte se nejprve na často kladené otázky: https://is.muni.cz/prihlaska/faq/. Pokud zde nenaleznete odpověď, můžete se zeptat v diskusním fóru: https://is.muni.cz/prihlaska/diskusni_forum_tsp

Pokud nevíte na koho svůj dotaz směřovat nebo s kým řešit svůj problém, jako rozcestník Vám poslouží Poradenské centrum: baldikova@rect.muni.cz

Informace k jednotlivým tématům:

Nejvíce informací obsahuje Studijní a zkušební řád, doporučujeme přečíst si příslušnou část i s výkladem, popřípadě využít nápovědu v ISu (https://is.muni.cz/auth/napoveda/). Např.:

Postup do dalšího semestru – čl. 12 SZŘ

Přerušení studia – čl. 13 SZŘ

Státní závěrečné zkoušky – čl. 22, 23 a 24 SZŘ

Informace k poplatkům za studium naleznete na webu MU: https://www.muni.cz/o-univerzite/uredni-deska/poplatky-spojene-se-studiem, s konkrétními dotazy se můžete obracet na studijni@rect.muni.cz

Informace ohledně Vašeho studijního oboru hledejte ve studijním katalogu.

Každá fakulta má vlastní směrnice, které naleznete buď na webu fakulty nebo na dokumentovém serveru v ISu. Některé fakulty mají na svém webu manuál pro studenty (ESF, FSpS) nebo FAQ (PedF, FF), kde také můžete čerpat informace.

Obnovení činnosti spolku:

Pokud máte zájem spolek obnovit, můžete se ozvat na mail 410322@mail.muni.cz a my Vám rádi předáme naše zkušenosti a know-how.

Vaši Studentští poradci

 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT