Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 9. 1. 2019 13:57:35
Garant obsahu:
Jana Dvořáková
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 1795
Přístupů: 135
Vytvořeno: 7. 1. 2019 14:52:22

Dílčí a závěrečné zprávy 2018

AZV 2018

Pokyny pro vyplnění dílčí zprávy (DZ) 

DZ se zpracovávají v aplikaci ISPV. Formuláře Dílčí zprávy jsou dostupné výhradně na internetových stránkách poskytovatele na adrese http://eregpublic.ksrzis.cz/. Pokyny k vyplnění DZ najdete v příloze, také na stránkách AZV: www.azvcr.cz/aktuality/pokyny-k-vypracovani-dilcich-zprav-za-rok-2018
 
Přílohy DZ se vkládají přímo do aplikace v elektronické podobě (scan). Výjimku tvoří pouze publikace resp. výsledek B – Odborná kniha, která se posílá poštou, do ISPV se vkládá pouze naskenovaná stránka s identifikačními údaji dané knihy vč. jména autora/ů, názvu a dále se vkládá obsah dané knihy. Pokud máte tento typ výsledku, doručte 1 výtisk knihy k rukám p. Soni Böhmové do 10. 1. 2019, která zajistí odeslání poštou na AZV ČR.
 
U projektů s partnery, prosíme o dodání ekonomických podkladů s podpisem (konečnou výsledovku + souhrnné čerpání dle položek rozpočtu) do 9. 1. 2019. Tyto dokumenty zašlete k rukám Ing. Evy Vrábelové elektronicky a současně v listinné podobě s podpisy. Poté bude zaúčtováno souhrnné čerpání včetně partnerů za celý projekt. Výsledovku za celý projekt Vám přímo do aplikace vloží Ing. Eva Vrábelová. 
 
U projektů, kde je LF partnerem, se řiďte pokyny a termíny hlavního příjemce. Výsledovku k 31. 12. 2018 za LF MU Vám zašle Ing. Eva Vrábelová dne 9. 1. 2019 po zaúčtování mezd.  
 
Po závěrečné ekonomické, personální a formální kontrole proveďte finalizaci DZ a zašlete finální verzi PDF na e-mail Soni Böhmové (bohmova@med.muni.czv  termínu do 11. 1. 2019, do 12:00 hod. 
 
Konzultace poskytují:
•             personální:         Alena Krejčíříková, tel. 549 49 5006,  akrejcir@med.muni.cz
•             ekonomické:     Ing. Eva Vrábelová, tel. 549 49 7732, vrabelova@med.muni.cz
•             formální:             Soňa Böhmová, tel. 549 49 7920, bohmova@med.muni.cz
 
 

Pokyny pro vyplnění závěrečné zprávy (ZZ) 

ZZ se předkládá za projekt jako celek a obsahuje i údaje týkající se části projektu řešené dalším účastníkem. Formuláře ZZ jsou dostupné výhradně na internetových stránkách poskytovatele ve webové aplikace ISPV na adrese http://eregpublic.ksrzis.cz/. 
Pokyny k vyplnění ZZ najdete v příloze, také pod tímto odkazem: http://www.azvcr.cz/aktuality/pokyny-k-vypracovani-zaverecnych-zprav-za-rok-2018
 
Přílohy ZZ se vkládají přímo do aplikace v elektronické podobě (scan). Výjimku tvoří pouze publikace resp. výsledek B – Odborná kniha, která se posílá poštou, do ISPV se vkládá pouze naskenovaná stránka s identifikačními údaji dané knihy vč. jména autora/ů, názvu a dále se vkládá obsah dané knihy. Pokud máte tento typ výsledku, doručte 1 výtisk knihy k rukám p. Soni Böhmové do 10. 1. 2019, která zajistí odeslání poštou na AZV ČR.
 
Povinnou součástí každé ZZ je plán zavedení dosažených výsledků do praxe (tzv. implementační plán), jehož vzor je také přílohou pokynů.
 
U projektů s partnery, prosíme o dodání ekonomických podkladů s podpisem (konečnou výsledovku + souhrnné čerpání dle položek rozpočtu) do 10. 1. 2019. Tyto dokumenty zašlete k rukám Ing. Evy Vrábelové elektronicky a současně v listinné podobě s podpisy. Poté bude zaúčtováno souhrnné čerpání včetně partnerů za celý projekt. Výsledovku za celý projekt Vám přímo do aplikace vloží Ing. Eva Vrábelová. 
 
U projektů, kde je LF partnerem, se řiďte pokyny a termíny hlavního příjemce. Výsledovku k 31. 12. 2018 za LF MU Vám po zaúčtování mezd zašle Ing. Eva Vrábelová.  
 
Po závěrečné ekonomické, personální a formální kontrole proveďte finalizaci ZZ a zašlete finální verzi PDF na e-mail Soni Böhmové (bohmova@med.muni.cz)  nejpozději do 28. 1. 2019, do 12:00 hod. 
 
Konzultace poskytují:
•             personální:         Alena Krejčíříková, tel. 549 49 5006,  akrejcir@med.muni.cz
•             ekonomické:     Ing. Eva Vrábelová, tel. 549 49 7732, vrabelova@med.muni.cz
•             formální:             Soňa Böhmová, tel. 549 49 7920, bohmova@med.muni.cz
 

 GAČR 2018

Pokyny pro vyplnění dílčích (DZ) a závěrečných zpráv (ZZ) 

Podávání DZ i ZZ se uskutečňuje pomocí webové aplikace: http://www.gris.cz/.
V aplikaci jsou zpřístupněny formuláře pro vypracovávání obou zpráv. Chtěli bychom Vás požádat o zahájení prací na DZ i ZZ, vzhledem k velmi brzkému termínu odeslání poskytovateli. 
 
Publikační výstupy charakteru článků a kapitol přikládejte elektronickou formou přímo do aplikace. Články v případě potřeby zasílejte, prosím, společně s potvrzením o přijetí do recenzního řízení (proof of submission) a s oznámením o rozhodnutí publikovat. Uplatňované výstupy typu B (odborná kniha) doložte fyzicky (doručení knihy na OVVPP do 10. 1. 2019). Zároveň do aplikace vložte jako přílohu naskenovanou obálku společně s obsahem knihy a dedikací.
 
Výsledovka k 31. 12. 2018 za LF MU vám bude zaslána ihned po zaúčtování mezd.
 
U projektů s partnery, prosíme o dodání ekonomických podkladů s podpisem (konečnou výsledovku + souhrnné čerpání dle položek rozpočtu) do 9. 1. 2019. Tyto dokumenty zašlete k rukám paní Herrmannové elektronicky a současně i v listinné podobě s podpisy. Poté bude zaúčtováno souhrnné čerpání včetně partnerů za celý projekt. 
 
U projektů, kde je LF partnerem, se řiďte pokyny a termíny hlavního příjemce. Dle potřeby individuálně konzultujte s naším oddělením.
 
Po závěrečné ekonomické, personální a formální kontrole oddělením OVVPP proveďte finalizaci DZ i ZZ a zašlete finální verzi PDF na e-mail Soni Böhmové (bohmova@med.muni.cz).
 
A nejdůležitější na závěr:
- termín pro dokončení dílčí zprávy: do 11. 1. 2019, do 12:00hod
- termín pro dokončení závěrečné zprávy: 28. 1. 2019, do 12:00hod
 
Konzultace poskytují:
personální                                                     A. Krejčíříková            549 49 5006  akrejcir@med.muni.cz
ekonomické                                                  M. Herrmannová         549 49 3240  herrmann@med.muni.cz
formální + odeslání dat. schránkou               S. Böhmová               549 49 7920  bohmova@med.muni.cz
 
Často kladené otázky manuály k vyplňování DZ a ZZ 2018:  https://gacr.cz/faq/
 

 

 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT