Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 26. 3. 2019 11:08:26
Garant obsahu:
Martina Vráblíková
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 1796
Přístupů: 89
Vytvořeno: 9. 1. 2019 13:45:09

Ukončené výzvy

Erasmus+

 

KA2 - Strategická partnerství

 

 • Ukončení příjmu žádostí 21. 3. 2019 ve 12:00 hodin, DZS (Dům zahraniční spolupráce)
 • Typ podpořeného partnerství: Strategická partnerství pro podporu a rozvoj inovací (Strategická partnerství za účelem vzájemné výměny postupů a dobré praxe nebudou podpořeny v této výzvě)
 • Délka projektu 24 - 36 měsíců
 • Maximální výše grantu na projekt: 150.000 EUR/rok
 • podává se přes Erasmus+ aplikaci (KA203 + KA103, KA107 a KA108)
 • Ukončení příjmu žádostí 7. 2. 2019 ve 12:00 hodin, EACEA (Education, Audovisual and Culture Executive Agency)
 • Podpora modernizace, dostupnosti a internacionalizace vysokoškolského vzdělávání v partnerských zemích
 • Kategorie projektů: Společné projekty a Strukturální projekty
 • Délka trvání projektu: 2 nebo 3 roky, min. výše grantu 500 tis. EUR, maximální výše grantu 1 mil. EUR
 • Podání žádosti o grant se podává přes elektronickou aplikaci EACEA
 • Ukončení příjmu žádostí 28. 2. 2019 ve 12:00 hodin, EACEA (Education, Audovisual and Culture Executive Agency)
 • Skupina 1 - Sektorové dovedností aliance pro rozvoj sektorových přístupů prostřednictvím "platforem odborné excelence": alespoň 4 programové země a alespoň 8 řádných partnerů (min. 3 zástupci společností, průmyslu nebo odvětví a souč. min. 3 poskytovatelé vzdělávání a odborné přípravy), délka projektu 2 nebo 3 roky, max. výše příspěvku na 2 roky je 1 mil. EUR
 • Skupina 2 - Aliance odvětvových dovedností v oblasti koncepce a realizace odborného vzdělávání a přípravy: alespoň 4 programové země a alespoň 8 řádných partnerů (min. 3 zástupci společností, průmyslu nebo odvětví a souč. min. 3 poskytovatelé vzdělávání a odborné přípravy), délka projektu 2 nebo 3 roky; max. výše příspěvku 700 tis. EUR (2 roky) a 1 mil. EUR (2 roky)
 • Podání žádosti o grant se podává přes elektronickou aplikaci EACEA
 • Ukončení příjmu žádostí 28. 2. 2019 ve 12:00 hodin, EACEA (Education, Audovisual and Culture Executive Agency)
 • Spolupráce zaměřená na spolupráci mezi organizacemi v programových zemí
 • Podporované aktivity: Podpora inovací ve vysokoškolském vzdělávání, podnikání a v širším sociálně-ekonomickém prostředí, Podněcování toku a výměny znalostí mezi vysokoškolskými institucemi a podniky
 • Podání žádosti o grant se podává přes elektronickou aplikaci EACEA
 • Ukončení příjmu žádostí 22. 2. 2019 ve 12:00 hodin
 • Podání žádosti o grant se podává přes elektronickou aplikaci EACEA
 • Podporované aktivity:
  1. Teaching and Research:
  - Jean Monnet Modules - 3 roky, max. výše grantu 30.000 EUR
  - Jean Monnet Chairs 3 roky, max. výše grantu 50.000 EUR
  - Jean Monnet Centres of Excellence: 3 roky, max. výše grantu 100.000 EUR
  2. Support to Associations
  Jean Monnet support to Associations: 3 roky, max. výše grantu 50.000 EUR

Fondy EHP a Norska 2014-2021: Fond pro bilaterální vztahy

 • Průběžná výzva otevřená do 30. 8. 2019, spravuje Ministerstvo financí ČR
 • Maximální výše grantu je 1.281.500 Kč, hradí se 100 % způsobilých výdajů
 • Způsobilé aktivity např. workshopy, jednání, návštěvy a konference, semináře, studijní cesty, budování kapacit a krátkodobé vzdělávání, sběr dat, zprávy, studie a publikace, technická spolupráce, výměna odborníků, stáže apod.
 • Aktivity musí mít jasný bilaterální aspekt s donorskými státy (Island, Lichtenštejnsko a Norsko)

Více informací zde


INTERREG V-A Slovenská republika - Česká republika 2014-2020

 • Ukončení příjmu žádostí 31. 1. 2019
 • Specifický cíl: Zvýšení relevantnosti obsahu vzdělávání pro potřeby trhu práce s cílem zlepšení uplatnitelnosti na trhu práce
 • Více informací zde

 

INTERREG V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020 FOND MALÝCH PROJEKTŮ

 • Ukončení příjmu žádostí 16. 1. 2019
 • Doba realizace projektů pouze do 30. 9. 2019
 • Více informací zde 

Výzva ERA Chairs odkaz zde

Ukončení příjmu žádostí o podporu do 15. 11. 2018  


Horizon 2020 - Twinning (.pdf)
Ukončení příjmu žádostí o podporu 15. 11. 2018

 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT