Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 27. 3. 2019 14:04:00
Garant obsahu:
Miroslav Fiala
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 1810
Přístupů: 257
Vytvořeno: 26. 3. 2019 14:36:55

Informace o přijetí uchazečů do magisterských studijních programů VL a ZL na základě bodové bonifikace za vybrané kompetence 2019

Na Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity bylo doručeno 111 doložených žádostí o bonifikaci na základě vybraných certifikátů z anglického jazyka (CAE C1, CAE C2, CPE, IELTS skóre 7 anebo TEFL min. skóre 95) a 79 žádostí o bonifikaci za umístění ve vybraných předmětových soutěžích (SOČ a olympiády kat. A, úspěšní řešitelé/oceňovaná umístění na krajských a celostátních kolech v ČR a v SR a z nich nominace na mezinárodní soutěže). Přijímací komise 25. března 2019 vyhodnotila žádosti uchazečů a 15 z nich (18 přihlášek na dlouhé magisterské obory), kteří získali kumulativně více jak 10 bodů rozhodla přijmout ke studiu s upuštěním od přijímacích zkoušek (z toho 15 Všeobecné lékařství a 3 Zubní lékařství). Tito obdrží rozhodnutí o prominutí přijímací zkoušky, o přijetí ke studiu od akademického roku 2019/2020 a pozvánku k zápisu, který se uskuteční 12. 6.  2019 v 9:00 hod. na Univerzitním kampusu, pavilon A11/posluchárna 334, Kamenice 5, 625 00 Brno

 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT