Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 11. 1. 2017 14:36:08
Garant obsahu:
Ivana Pánková
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 202
Přístupů: 17052
Vytvořeno: 29. 2. 2008 8:29:05

Poplatky spojené se studiem

Od akademického roku 2017/2018

V souladu se změnami zákona o vysokých školách v oblasti poplatků spojených se studiem je ve Statutu MU ve znění účinném od 1. 9. 2017 (Příloha 2, článek 9)  stanoven poplatek za studium, který hradí studenti, jež překročili standardní dobu studia zvětšenou o jeden rok.
Poplatek za studium se studentovi stanoví pro každé studium v bakalářském nebo magisterském studijním programu samostatně.
Výše poplatku za studium vyměřovaného studentovi, který ke dni vzniku konkrétní poplatkové povinnosti překročil standardní dobu svého studia zvětšenou o jeden rok:

  1. o méně než 6 měsíců činí 18 000,- Kč za započatých šest měsíců studia
  2. o více než 6 měsíců a méně než 12 měsíců činí 24 000,- Kč za započatých šest měsíců studia
  3. o více než 12 měsíců a méně než 18 měsíců činí 30 000,- Kč za započatých šest měsíců studia
  4. o 18 měsíců a vice činí 36 000,- Kč za každých započatých šest měsíců studia

Informace k vyměření poplatku po novele (.pdf)

Informace o změnách ve vyměřování poplatků za studium (.pdf)

STATUT Masarykovy univerzity – poplatky spojené se studiem

Od akademického roku 2016/2017

Poplatky spojené se studiem
podle § 58 zákona 111/1998 Sb. (zákon o vysokých školách)

§ 58 odst. 3
„Studuje-li student déle, než je standardní doba studia zvětšená o jeden rok v bakalářském nebo magisterském studijním programu, stanoví mu veřejná škola poplatek za studium.“

Pro akademický rok 2016/2017 je stanoven poplatek za studium na 3300,- Kč za každý započatý měsíc

 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT