Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 17. 2. 2019 5:53:34
Garant obsahu:
Jaroslav Winkler
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 209
Přístupů: 719267
Vytvořeno: 23. 10. 2007 13:07:48

Fotogalerie

Den otevřených dveří 12. a 16. ledna 2008

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity uspořádala ve dnech 12. a 16. ledna 2008 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Tato akce se konala v kinosále Fakultní nemocnice Brno-Bohunice, jež těsně sousedí s Kampusem MU.
Dne otevřených dveří se zúčastnilo asi 800 zájemců o studium, včetně rodinných příslušníků.
Informace o historii i současnosti Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a možnostech studia na ní poskytla proděkanka prof. RNDr. Eva Táborská, CSc. V úvodu představila garanty jednotlivých studijních oborů, kteří v závěru setkání zodpovídali konkrétní dotazy přítomných.
Potom již následovala vlastní prezentace (.ppt).
Po prezentaci mohli zájemci položit proděkance i garantům studia své dotazy.

Ve druhé části akce měli zúčastnění možnost seznámit se s některými pracovišti a ústavy LF MU.
Prohlídka začínala ve vestibulu kampusu, kde si návštěvníky rozdělili na skupinky studenti prvního ročníku LF odění do fakultních bílých a červených triček. Skupinky pak postupně procházely pěti teoretickými ústavy, kde je vždy očekávali učitelé, připravení ukázat své pracoviště a poskytnout bližší informace. Cestou na Biochemický ústav si hosté mohli prohlédnout i knihovnu univerzitního kampusu s rozlehlou studovnou. Mnozí se zastavili ve fakultní prodejně knih, která nabízí řadu odborné literatury, včetně fakultních skript pro přípravu na přijímací zkoušky.
V pavilonu Biochemického ústavu si mohli prohlédnout počítačovou učebnu i laboratoře s vybavením.
Na Anatomickém ústavu pak někteří žasli v anatomickém muzeu, jiní si se zájmem prohlíželi pitevnu.
Na Histologickém ústavu navštívili mikroskopický sál a shlédli ukázky histologických preparátů na dataprojekci.
Na Biofyzikálním ústavu byli seznámeni s náplní studia v tomto oboru a prohlédli si laboratoře, kde zaujal zejména ultrazvukový zobrazovací přístroj.
Na Biologickém ústavu shlédli moderně vybavené vědecké laboratoře a dozvěděli se o spektru molekulárně-biologických metod prováděných na pracovišti.

Zpracovali: Jaroslav Winkler, Mgr. Zbyněk Diviš


Den otevřených dveří 12. a 16. ledna 2008 Den otevřených dveří 12. a 16. ledna 2008 Den otevřených dveří 12. a 16. ledna 2008 Den otevřených dveří 12. a 16. ledna 2008 Den otevřených dveří 12. a 16. ledna 2008 Den otevřených dveří 12. a 16. ledna 2008 Den otevřených dveří 12. a 16. ledna 2008 Den otevřených dveří 12. a 16. ledna 2008 Den otevřených dveří 12. a 16. ledna 2008 Den otevřených dveří 12. a 16. ledna 2008 Den otevřených dveří 12. a 16. ledna 2008 Den otevřených dveří 12. a 16. ledna 2008 Den otevřených dveří 12. a 16. ledna 2008 Den otevřených dveří 12. a 16. ledna 2008 Den otevřených dveří 12. a 16. ledna 2008 Den otevřených dveří 12. a 16. ledna 2008 Den otevřených dveří 12. a 16. ledna 2008 Den otevřených dveří 12. a 16. ledna 2008 Den otevřených dveří 12. a 16. ledna 2008 Den otevřených dveří 12. a 16. ledna 2008 Den otevřených dveří 12. a 16. ledna 2008 Den otevřených dveří 12. a 16. ledna 2008 Den otevřených dveří 12. a 16. ledna 2008 Den otevřených dveří 12. a 16. ledna 2008 Den otevřených dveří 12. a 16. ledna 2008 Den otevřených dveří 12. a 16. ledna 2008 Den otevřených dveří 12. a 16. ledna 2008 Den otevřených dveří 12. a 16. ledna 2008 Den otevřených dveří 12. a 16. ledna 2008

[po kliknutí na libovolný z náhledů se zobrazí fotografie ve vyšším rozlišení]

Zpět na přehled fotogalerií