Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 10. 8. 2018 14:20:39
Garant obsahu:
Tomáš Navrátil
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 214
Přístupů: 56149
Vytvořeno: 24. 6. 2005 21:11:51

Obecné a základní informace k přijímacímu řízení

  1. Doktorské (= postgraduální) studium (dále jen DSP) na Lékařské fakultě MU probíhá podle zásad Studijního a zkušebního řádu Masarykovy univerzity v akreditovaných oborech. Standardní délka studia je 4 roky.
  2. Uchazeči mohou vybírat mezi prezenční a kombinovanou formou studia. U prezenční formy se očekává úzká spolupráce studenta s fakultou (ústavy, klinikami, katedrami apod.) zejména formou pracovního úvazku. Kombinovaná forma je určena především pro externí zájemce (bližší informace vám poskytnou předsedové jednotlivých oborových rad, jejichž seznam včetně kontaktů naleznete zde v sekci „Oborová rada“.
  3. Ne v každém běhu přijímacího řízení fakulta vypisuje všechny akreditované obory – záleží na potřebách a možnostech jednotlivých pracovišť. Bližší informace vám poskytnou předsedové oborových rad.
  4. Přijímací řízení se skládá z pohovoru k zamýšlenému tématu dizertační práce. Doporučujeme předem kontaktovat potenciálního školitele a domluvit se na vhodné formě přípravy (každý obor má svá specifika, proto vám školitel bude maximálně nápomocen). Součástí přijímacích pohovorů je také ověření úrovně angličtiny uchazeče (posuzuje přijímací komise dle standardů oborů doktorského studia).
  5. Přijímací řízení je na LF MU vypisováno dvakrát ročně, a to zápisem do podzimního semestru (sběr přihlášek od 1. 2. do 30. 4.) a zápisem do jarního semestru (sběr přihlášek od 1. 9. do 30. 11.). Další informace jsou zveřejněny v e-přihlášce a také v sekci Přijímací řízení DSP
  6. Náhradní termín přijímacího řízení se nekoná.
  7. Pro jednotlivé obory a specializace DSP nejsou k dispozici jednotné sylaby, neboť odborná výuka se provádí na základě individuálních studijních plánů s ohledem na řešená témata a vědeckou způsobilost studentů.
  8. Cizí státní příslušníci hradí náklady za studium v anglickém jazyce ročně ve výši 2.000 EUR podle náročnosti oboru, přičemž náklady na ubytování, stravování apod. nejsou v této částce zahrnuty a budou řešeny zvlášť na základě dohody. Podmínkou je nostrifikace VŠ diplomu (vyřizuje Studijní odbor Masarykovy univerzity). I když na naší fakultě je možné doktorské studium v angličtině, u studentů na klinických pracovištích je z důvodu komunikace s pacienty nutná základní znalost češtiny a získání pracovního povolení, které nemůže fakulta zajistit. V případě potřeby kontaktujte Ministerstvo zahraničních věcí České republiky.
 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT