Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 13. 7. 2005 14:58:27
Garant obsahu:
Marie Nováková
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 230
Přístupů: 5298
Vytvořeno: 13. 7. 2005 14:58:27

Zápis z V. schůzky Zahraniční komise LF, 29. 6. 2005

Přítomní členové Zahraniční komise: S. Bartáková, K. Kaňková, J. Lata, M. Nováková, P. Piskač.

Omluveni: Z. Kala, M. Smrčka, V. Šrámek, P. Štourač, A. Šulcová, V. Unzeitig, V. Woznicová.

  1. Doc. Lata jednal s panem děkanem (viz. minulý zápis). Bylo dohodnuto, že zástupce ZK bude občas zván na jednání KD a že bude učiněno vše pro zlepšení komunikace v oblasti zahraničních styků mezi ZK a KD. Dále doc. Lata oznámil, že administrativní pracovnice pro ZK zahájí svoji činnost v září 2005. V souvislosti s tím žádá předseda všechny členy ZK, aby si do příští schůze rozmysleli systém komunikace s ní a jaké úkoly by měla zastávat.
  2. Doc. Šrámek informoval prostřednictvím doc.Laty, že děkovný dopis paní Anně Low Beer do Birminghamu byl odeslán (viz. minulý zápis).
  3. Dr. Woznicová (v době konání schůze ZK se účastnila jednání na CZS na RMU) informovala členy komise e-mailem, že byla definitivně uzavřena smlouva s Erlabrunnem, zbývá vyřešit oficiální udělení titulu "Akademisches Krankenhaus..." pro tuto kliniku.
  4. Doc. Michálek bude vyzván předsedou ZK, aby dodal slíbené materiály o systému vystavení vizitky pracoviště na internet v rámci 6.RP.
  5. Dr. Kaňková informovala o svých aktivitách ve Skotsku - ze čtyř universit oslovených s nabídkou spolupráce v oblasti zahraničních styků se St.Andrews ukázala být jako zcela nevhodná vzhledem k obsahu studia, Glasgow je nekompatibilní, vhodná by byla snad jen realizace výměn v blocích (Bc., Mgr. program, nikoliv po jednotlivých semestrech), Dundee je v jednání a zbývá jednání s Edinburgem.
  6. Dr. Kaňková dále informovala o tom, že některé webové stránky LF MU jsou ze zahraničí nedostupné. Na problém již upozornila CVT, které přislíbilo celou věc řešit.
  7. Doc.Nováková informovala o změnách na webu ZK v sekci Aktuality. Vystavené nabídky stipendií a pobytů v zahraničí jsou průběžně aktualizovány a odstraňovány ty, které mají po deadline. Bylo konstatováno, že mnohé nabídky, které jsou ZK přeposílány z CZS i odjinud, jsou pro LF nezajímavé (studium jazyků, náboženství apod.).
  8. Dr. Bartáková informovala na přání pana proděkana prof.Vaňka, že Stomatologická klinika se uchází o členství v Americké dentální asociaci (IFDEA).
  9. Dr. Bartáková dále informovala o semináři "Studium v USA", kterého se za ZK zúčastnila 24.června 2005 v Praze. Do příští schůzky ZK připraví z materiálů, které byly na semináři prezentovány a poskytnuty účastníkům, přehled, který bude posléze vyvěšen na webu ZK.

Další schůzka ZK bude ve středu 21.9.2005 v 13:30 hod na Fyziologickém ústavu LF.

V Brně 4. 7. 2005

Zapsala: M. Nováková

 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT