Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 14. 9. 2018 11:56:07
Garant obsahu:
Tomáš Navrátil
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 232
Přístupů: 78311
Vytvořeno: 22. 7. 2005 12:45:20

Doktorské studium - obhajoby a státní doktorské zkoušky

MASARYKOVA UNIVERZITA, Lékařská fakulta – Kamenice 5, 625 00 Brno

Státní doktorská zkouška a obhajoba doktorandské disertační práce

Podle zásad ustanovení § 47 o vysokých školách č. 111/1998 a podle Studijního a zkušebního řádu doktorského studia na MU v Brně oznamuji, že

v pátek 14. 9. 2018 od 13.00 hod.

se koná v knihovně Gynekologicko-porodnické kliniky LF MU a FN Brno, Obilní trh 526/11, Brno, státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce v DSP Gynekologie a porodnictví:

MUDr. David Rumpík, doktorand Gynekologicko-porodnické kliniky LF MU a FN Brno

Téma: Etické a právní aspekty náhradního mateřství

Oponenti:
prof. MUDr. Zdenka Ulčová-Gallová, DrSc. (Poradna a laboratoř pro imunologii reprodukce Genetika Plzeň, s.r.o.)
prof. MUDr. Radovan Pilka, Ph.D. (Porodnicko-gynekologická klinika FN a LF UP Olomouc)

Přikládá se autoreferát disertační práce. Disertační práce je uložena na Oddělení pro kvalifikační rozvoj LF MU, Kamenice 5, Brno, kde je možno se s ní seznámit.
Prosím členy komise a oponenty, aby se obhajoby zúčastnili. Potvrďte prosím svoji účast včas na e-mail: wolfova@med.muni.cz, případně telefonicky 54949 7041.

doc. MUDr. Igor Crha, CSc., v. r.
předseda komise pro SDZ a obhajoby
disertací v DSP Gynekologie a porodnictví

Za správnost: Bc. Pavla Wolfová
Cestovné oponentům a členům komise lze uhradit jen do výše jízdného veřejným dopravním prostředkem. Nárok je nutno uplatnit přímo na LF MU v Brně na základě uzavřené smlouvy; v případě zájmu kontaktujte prosím zaměstnance Oddělení pro kvalifikační rozvoj.


MASARYKOVA UNIVERZITA, Lékařská fakulta – Kamenice 5, 625 00 Brno

Obhajoba disertační práce

Podle zásad ustanovení § 47 o vysokých školách č. 111/1998 a podle Studijního a zkušebního řádu doktorského studia na MU v Brně oznamuji, že

v úterý 18. 9. 2018 od 14.30 hod.

se koná v seminární místnosti Fyziologického ústavu LF MU, Univerzitní kampus Bohunice, A20/207, Kamenice 5, 625 00 Brno, obhajoba disertační práce v DSP Fyziologie a patologická fyziologie:

RNDr. Michaela Fojtů, doktorandka Fyziologického ústavu LF MU
Školitelka: prof. MUDr. Marie Nováková, Ph.D.

Téma: Nanoparticles as a Tool for the Targeted Cancer Therapy

Oponenti:
doc. MUDr. Iva Slaninová, Ph.D. (Biologický ústav LF MU)
prof. RNDr. Radek Zbořil, Ph.D. (Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů)
prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. (Katedra biochemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy)

Přikládá se autoreferát disertační práce. Disertační práce je uložena na Oddělení pro kvalifikační rozvoj LF MU, Kamenice 5, kde je možno se s ní seznámit.
Prosím členy komise a oponenty, aby se obhajoby zúčastnili. Potvrďte prosím svoji účast včas na e-mail: zemanova@med.muni.cz, případně telefonicky 54949 5306.

prof. MUDr. Anna Vašků, CSc., v. r.
předseda komise pro SDZ a obhajoby
disertací v DSP Fyziologie a patologická fyziologie

Za správnost: Mgr. Hana Zemanová
Cestovné oponentům a členům komise lze uhradit jen do výše jízdného veřejným dopravním prostředkem. Nárok je nutno uplatnit přímo na LF MU v Brně na základě uzavřené smlouvy; v případě zájmu kontaktujte prosím zaměstnance Oddělení pro kvalifikační rozvoj.


MASARYKOVA UNIVERZITA, Lékařská fakulta – Kamenice 5, 625 00 Brno

Obhajoby disertačních prací

Podle zásad ustanovení § 47 o vysokých školách č. 111/1998 a podle Studijního a zkušebního řádu doktorského studia na MU v Brně oznamuji, že se dne

20. 9. 2018 od 9:00 hod. do 11.00 hod. a od 11.30- 13.00 hod. v seminární místnosti pavilonu A3, UKB Brno-Bohunice

na Biologickém ústavu LF MU, Kamenice 5 (in seminar room of building A3, University Campus Brno-Bohunice) konají obhajoby disertačních prací:

9.00. hod. Ivana Aćimović, M.Sc.

Téma: Reprogramming of human skin fibroblasts into functional cardiomyocytes - insights into molecular pathology of CPVT disorder

Oponenti: doc. MUDr. Markéta Bebárová, Ph.D., Giancarlo Forte, Ph.D.

11.30. hod. Mgr. Žaneta Konečná

Téma: Balancování endogenního a exogenního FGF2 signálování u lidských pluripotentních kmenových buněk

Oponenti: Ellen M. Haugsten, Ph.D., Miriama Kruta, Ph.D.

prof. MUDr. David Šmajs, Ph.D., v. r.
předseda komise pro obhajoby
disertací v DSP LBIO

Za správnost: Mgr. Tomáš Navrátil


MASARYKOVA UNIVERZITA, Lékařská fakulta – Kamenice 5, 625 00 Brno

Státní doktorská zkouška a obhajoba doktorandské disertační práce

Podle zásad ustanovení § 47 o vysokých školách č. 111/1998 a podle Studijního a zkušebního řádu doktorského studia na MU v Brně oznamuji, že

v úterý 25. 9. 2018 od 14.00 hod.

se koná v pracovně tajemníka Přírodovědecké fakulty MU, Univerzitní kampus v Brně-Bohunicích, blok A17, 4. podlaží, místnost č. 428, státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce v DSP Chirurgie:

MUDr. Petr Šmíd, doktorand Kliniky traumatologie Úrazové nemocnice v Brně a LF MU

Téma: Šlachy rotátorové manžety ramenního kloubu - anatomické aspekty a metody léčby

Oponenti:
doc. MUDr. Vojtěch Havlas, Ph.D. (Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN Motol, Praha)
doc. MUDr. Aleš Podškubka, Ph.D. (Ortopedická klinika 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, Praha)
doc. MUDr. Pavel Šponer, Ph.D. (Ortopedická klinika LF UK a FN Hradec Králové)

Přikládá se autoreferát disertační práce. Disertační práce je uložena na Oddělení pro kvalifikační rozvoj LF MU, Kamenice 5, Brno, kde je možno se s ní seznámit.
Prosím členy komise a oponenty, aby se obhajoby zúčastnili. Potvrďte prosím svoji účast včas na e-mail: wolfova@med.muni.cz, případně telefonicky 54949 7041.

prof. MUDr. Ivan Čapov, CSc., v. r.
předseda komise pro SDZ a obhajoby
disertací v DSP Chirurgie

Za správnost: Bc. Pavla Wolfová
Cestovné oponentům a členům komise lze uhradit jen do výše jízdného veřejným dopravním prostředkem. Nárok je nutno uplatnit přímo na LF MU v Brně na základě uzavřené smlouvy; v případě zájmu kontaktujte prosím zaměstnance Oddělení pro kvalifikační rozvoj.


MASARYKOVA UNIVERZITA, Lékařská fakulta – Kamenice 5, 625 00 Brno

Obhajoby disertačních prací

Podle zásad ustanovení § 47 o vysokých školách č. 111/1998 a podle Studijního a zkušebního řádu doktorského studia na MU v Brně oznamuji, že

ve středu 26. 9. 2018 od 13.00 hod.

se konají v zasedací místnosti v přízemí, Univerzitní kampus Bohunice, budova A3, místnost 117, Kamenice 5, 625 00 Brno, obhajoby disertačních prací v DSP Anatomie, histologie a embryologie:

Mgr. Kateřina Vašíčková, doktorandka Ústavu histologie a embryologie LF MU
Školitel: RNDr. Petr Vaňhara, Ph.D.

Téma: Role of endoplasmic reticulum stress in senescence and malignant transformation

Oponenti:
doc. RNDr. Sabina Ševčíková, Ph.D. (Ústav patologické fyziologie LF MU)
doc. Mgr. Jan Bouchal, Ph.D. (Ústav klinické a molekulární patologie LF UP Olomouc)

MUDr. Veronika Sedláková, doktorandka Ústavu histologie a embryologie LF MU
Školitel: doc. MVDr. Aleš Hampl, CSc.

Téma: Components for modelling lung structure - grounds for engineering lungs

Oponenti:
doc. Mgr. Petr Beneš, Ph.D. (ÚEB Biol PřF MU)
PharmDr. Šárka Kubinová, Ph.D. (Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i. Oddělení biomateriálů a biofyzikálních metod)

Přikládá se autoreferát disertační práce. Disertační práce je uložena na Oddělení pro kvalifikační rozvoj LF MU, Kamenice 5, kde je možno se s ní seznámit.
Prosím členy komise a oponenty, aby se obhajoby zúčastnili. Potvrďte prosím svoji účast včas na e-mail: wolfova@med.muni.cz, případně telefonicky 54949 7041.

prof. RNDr. Petr Dubový, CSc., v. r.
předseda komise pro SDZ a obhajoby
disertací v DSP Anatomie, histologie a embryologie

Za správnost: Bc. Pavla Wolfová
Cestovné oponentům a členům komise lze uhradit jen do výše jízdného veřejným dopravním prostředkem. Nárok je nutno uplatnit přímo na LF MU v Brně na základě uzavřené smlouvy; v případě zájmu kontaktujte prosím zaměstnance Oddělení pro kvalifikační rozvoj.

 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT