Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 11. 1. 2019 15:43:24
Garant obsahu:
Tomáš Navrátil
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 232
Přístupů: 79760
Vytvořeno: 22. 7. 2005 12:45:20

Doktorské studium - obhajoby a státní doktorské zkoušky

MASARYKOVA UNIVERZITA, Lékařská fakulta – Kamenice 5, 625 00 Brno

Obhajoba doktorandské disertační práce

Podle zásad ustanovení § 47 o vysokých školách č. 111/1998 a podle Studijního a zkušebního řádu doktorského studia na MU v Brně oznamuji, že

v úterý 5. 2. 2019 od 8.30 hod.

se koná v knihovně I. neurologické kliniky Fakultní nemocnice u sv. Anny, Pekařská 53, Brno, budova C1, 6. patro, obhajoba disertační práce v DSP Neurovědy:

MUDr. Rastislav Šumec, doktorand I. neurologické kliniky LF MU a FN u sv. Anny v Brně

Téma: Antipsychotická léčba jako jeden z významných faktorů v sekundární prevenci závažných psychotických onemocnění
Název anglicky: Cognitive and psychological aspects of mental and physical activities in neurological disorders

Školitel: prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.

Oponenti:
prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
Assoc. Prof. Barbara Anne Pickut, M.D., M.P.D.
MUDr. Pavel Ressner, Ph.D.

Ing. Marek Bartoň, doktorand I. neurologické kliniky LF MU a FN u sv. Anny v Brně

Téma: Optimalizace metod zpracování fMRI dat pro zvýšení validity analýz konektivity
Název anglicky: Optimization of fMRI data processing for improvement of connectivity analysis validity

Školitel: Ing. Michal Mikl, Ph.D.
Další školitel: prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D

Oponenti:
prof. MUDr. Ing. Petr Hluštík, Ph.D.
MUDr. Jiří Keller, Ph.D.
doc. Ing. Jan Kremláček, Ph.D.

Přikládá se autoreferát disertační práce. Disertační práce jsou uloženy na Oddělení pro kvalifikační rozvoj LF MU, Kamenice 5, kde je možno se s nimi seznámit.

Prosím členy komise a oponenty, aby se obhajoby zúčastnili. Potvrďte prosím svoji účast včas
na e-mail: wolfova@med.muni.cz, případně telefonicky 54949 7041.

prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D., v. r
prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc., v. r.

předseda komise pro obhajoby disertací
v DSP Neurovědy

Za správnost: Bc. Pavla Wolfová

Cestovné oponentům a členům komise lze uhradit jen do výše jízdného veřejným dopravním prostředkem. Nárok je nutno uplatnit přímo na LF MU v Brně na základě uzavřené smlouvy; v případě zájmu kontaktujte prosím zaměstnance Oddělení pro kvalifikační rozvoj.

 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT