Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 21. 5. 2018 12:03:05
Garant obsahu:
Tomáš Navrátil
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 232
Přístupů: 76818
Vytvořeno: 22. 7. 2005 12:45:20

Doktorské studium - obhajoby a státní doktorské zkoušky

MASARYKOVA UNIVERZITA, Lékařská fakulta – Kamenice 5,
625 00 Brno – Bohunice

Státní doktorské zkoušky

Podle zásad ustanovení § 47 o vysokých školách č. 111/1998 a podle Studijního a zkušebního řádu doktorského studia na MU v Brně oznamuji, že

v úterý 22. května 2018 od 10.00 do 13.00 hod.

se konají na Ústavu patologické fyziologie LF MU (pavilon A18/místnost 208), UKB, Kamenice 5, Brno, státní doktorské zkoušky:

RNDr. Monika Kratochvílová, asistentka Fyziologického ústavu LF MU
školitelka: prof. MUDr. Marie Nováková, Ph.D.

Mgr. Michaela Fojtů, odborná asistentka Fyziologického ústavu LF MU
školitelka: prof. MUDr. Marie Nováková, Ph.D.

Mgr. et Mgr. Simona Slezáková, odborná pracovnice Ústavu patologické fyziologie LF MU
školitelka: prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D.

Mgr. Jana Ševčíková, odborná pracovnice Ústavu patologické fyziologie LF MU
školitelka: doc. RNDr. Monika Pávková Goldbergová, Ph.D.

Mgr. et Mgr. Filip Zlámal, doktorand Ústavu patologické fyziologie LF MU
školitelka: doc. MUDr. Julie Bienertová Vašků, Ph.D.

prof. MUDr. Anna Vašků, CSc. v. r.
předsedkyně komise pro státní doktorské zkoušky
a obhajoby doktorských disertací
v DSP Fyziologie a patologická fyziologie

Za správnost: Ing. Alena Šamánková
Cestovné AUV externím členům komise lze uhradit jen do výše jízdného veřejným dopravním prostředkem. Nárok je nutno uplatnit přímo na LF MU v Brně na základě uzavřené smlouvy.


MASARYKOVA UNIVERZITA, Lékařská fakulta – Kamenice 5,
625 00 Brno – Bohunice

Státní doktorská zkouška

Podle zásad ustanovení § 47 o vysokých školách č. 111/1998 a podle Studijního a zkušebního řádu doktorského studia na MU v Brně oznamuji, že

ve středu 23. května 2018 od 14.00 hod.

se konají v knihovně Ústavu klinické imunologie a alergologie FN u sv. Anny v Brně a LF MU, Pekařská 53, státní doktorské zkoušky:

MUDr. Eva Hlaváčková, doktorandka a odborná asistentka Ústavu klinické imunologie a alergologie LF MU

školitel: prof. MUDr. Jiří Litzman, CSc.

MUDr. Roman Hakl, doktorand a odborný asistent Ústavu klinické imunologie a alergologie LF MU

školitelka: Mgr. Marcela Vlková, Ph.D.

doc. MUDr. Filip Růžička, Ph.D. v. r.
předseda komise pro státní doktorské zkoušky
a obhajoby doktorských disertací
v DSP Lékařská mikrobiologie a imunologie

Za správnost: Ing. Alena Šamánková
Cestovné AUV externím členům komise lze uhradit jen do výše jízdného veřejným dopravním prostředkem. Nárok je nutno uplatnit přímo na LF MU v Brně na základě uzavřené smlouvy.


MASARYKOVA UNIVERZITA, Lékařská fakulta – Kamenice 5,
625 00 Brno – Bohunice

Obhajoby disertačních prací

Podle zásad ustanovení § 47 o vysokých školách č. 111/1998 a podle Studijního a zkušebního řádu doktorského studia na MU v Brně oznamuji, že se

dne 25. 5. 2018 od 14.30 hod., v zasedací místnost Kliniky radiační onkologie v MOÚ

konají obhajoby disertačních prací:

Mgr. Hana Plešingerová

Téma: Analýza buněčných antigenů u leukémií – ROR1 a COBLL1 u chronické lymfocytární leukémie

Oponenti:
Mgr. Vítězslav Kříž, Ph.D.
RNDr. Filip Vrbacký, Ph.D.
MUDr. Yvonna Brychtová, Ph.D.

a

Mgr. Nikola Tom

Téma: Využití genomických přístupů v diagnostice nádorových onemocnění

Oponenti:
Ing. Matej Lexa, Ph.D.
MVDr. Boris Tichý Ph.D.
RNDr. Jitka Koblihová, Ph.D.

prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc., v. r.
předseda komise pro SZZ a obhajoby
disertací v DSP Onkologie

Přikládá se autoreferát disertační práce. Disertační práce je uložena na Oddělení pro kvalifikační rozvoj LF MU, Kamenice 5, kde je možno se s ní seznámit.
Prosím členy komise a oponenty, aby se obhajoby zúčastnili.

Za správnost: Mgr. Tomáš Navrátil
Cestovné AUV oponentům a členům komise lze uhradit jen do výše jízdného veřejným dopravním prostředkem. Nárok je nutno uplatnit přímo na LF MU v Brně na základě uzavřené smlouvy.


MASARYKOVA UNIVERZITA, Lékařská fakulta – Kamenice 5
625 00 Brno - Bohunice

Obhajoba doktorské disertační práce

Podle zásad ustanovení § 47 Zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. a podle Studijního a zkušebního řádu MU oznamuji, že

ve čtvrtek 31. května 2018 ve 14.00 hod.

se koná v knihovně Ústavu histologie a embryologie LF MU, Kamenice 3, budova 1, Univerzitní kampus Brno - Bohunice, obhajoba disertační práce:

MUDr. Jana Dumková, asistentka a doktorandka Ústavu histologie a embryologie LF MU

Téma: „Efekty a osudy nanočástic v buňkách a tkáních ve zvířatech a in vitro kulturách“

Oponenti:
doc. MUDr. Mgr. Zbyněk Tonar, Ph.D., ÚHE LF UK Plzeň
Ing. Jan Topinka, CSc., DSc., Ústav experimentální medicíny AV ČR Praha

Přikládá se autoreferát disertační práce. Disertační práce je uložena na Oddělení pro kvalifikační rozvoj, Kamenice 5, Brno-Bohunice, kde je možno se s ní seznámit.
Prosím členy komise a oponenty, aby se obhajoby zúčastnili.

prof. RNDr. Petr Dubový, CSc. v. r.
předseda komise pro obhajoby
doktorských disertací v oboru
Anatomie, histologie a embryologie

Za správnost: Ing. Alena Šamánková
Cestovné AUV oponentům a členům komise lze uhradit jen do výše jízdného veřejným dopravním prostředkem. Nárok je nutno uplatnit přímo na LF MU v Brně na základě uzavřené smlouvy.


MASARYKOVA UNIVERZITA, Lékařská fakulta – Kamenice 5, 625 00 Brno

Státní doktorská zkouška a obhajoba doktorandské disertační práce

Podle zásad ustanovení § 47 o vysokých školách č. 111/1998 a podle Studijního a zkušebního řádu doktorského studia na MU v Brně oznamuji, že

v pondělí 11. 6. 2018 od 9.00 hod.

se koná v knihovně I. neurologické kliniky Fakultní nemocnice u sv. Anny, Pekařská 53, Brno, budova C1, 6. patro, státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce v DSP Neurovědy.

Státní doktorská zkouška v DSP Neurovědy:

Ing. Marek Bartoň, doktorand I. neurologické kliniky LF MU a FN u sv. Anny v Brně
Školitel: Ing. Michal Mikl, Ph.D.

Ing. Martin Gajdoš, doktorand I. neurologické kliniky LF MU a FN u sv. Anny v Brně
Školitel: Ing. Michal Mikl, Ph.D.

MUDr. Rastislav Šumec, doktorand I. neurologické kliniky LF MU a FN u sv. Anny v Brně
Školitel: prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.

Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce v DSP Neurovědy:

Mgr. Petra Zemánková, doktorandka I. neurologické kliniky LF MU a FN u sv. Anny v Brně
Školitel: prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.

Téma:
Název: Studium behaviorálních aspektů a neuronálních substrátů s důrazem na sociální kognici u neuropsychiatrických onemocnění
Název anglicky: Behavioural aspects and neural substrates of neuropsychiatric disorders with emphasis on social cognition

Oponenti:
prof. MUDr. Ing. Petr Hluštík, Ph.D. (Neurologická a Radiologická klinika LF UP a FN Olomouc)
prof. Zvezdan Pirtošek, M. D., Ph.D. (Department of Neurology University Medical Center Ljubljana, Slovenia)
prof. MUDr. Peter Valkovič, Ph.D. (II. neurologická klinika LF UK a UN Bratislava, Nemocnica akademika L. Dérera)

Přikládá se autoreferát disertační práce. Disertační práce je uložena na Oddělení pro kvalifikační rozvoj LF MU, Kamenice 5, kde je možno se s ní seznámit.
Prosím členy komise a oponenty, aby se obhajoby zúčastnili. Potvrďte prosím svoji účast včas na e-mail: wolfova@med.muni.cz, případně telefonicky 54949 7041.

prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D. v. r.
předseda komise pro SDZ a obhajoby
disertací v DSP Neurovědy

Za správnost: Bc. Pavla Wolfová
Cestovné AUV externím členům komise lze uhradit jen do výše jízdného veřejným dopravním prostředkem. Nárok je nutno uplatnit přímo na LF MU v Brně na základě uzavřené smlouvy.

 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT