Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 18. 6. 2018 8:54:01
Garant obsahu:
Tomáš Navrátil
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 232
Přístupů: 77539
Vytvořeno: 22. 7. 2005 12:45:20

Doktorské studium - obhajoby a státní doktorské zkoušky

MASARYKOVA UNIVERZITA, Lékařská fakulta – Kamenice 5, 625 00 Brno

Státní doktorské zkoušky

Podle zásad ustanovení § 47 o vysokých školách č. 111/1998 a podle Studijního a zkušebního řádu doktorského studia na MU v Brně oznamuji, že

ve středu 27. 6. 2018 od 10.00 hod.

se konají na Ústavu ochrany a podpory zdraví, Kamenice 753/5, Brno, pavilon A21, 3. NP, státní doktorské zkoušky v DSP Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie:

MUDr. Lia Vašíčková, doktorandka Ústavu ochrany a podpory zdraví – Teoretická pracoviště – LF MU

Školitel: prof. MUDr. Jarmila Siegelová, DrSc.

Mgr. Martina Nevrlá, doktorandka Ústavu ochrany a podpory zdraví – Teoretická pracoviště – LF MU

Školitel: MUDr. Kräuff Rainer Schwanhaeuser Wulff, MBA, Ph.D. et Ph.D., M.A.

PharmDr. Lenka Sušilová, doktorandka Ústavu ochrany a podpory zdraví – Teoretická pracoviště – LF MU

Školitel: doc. MUDr. Jan Šimůnek, CSc.

Mgr. Petr Loskot, doktorand Ústavu ochrany a podpory zdraví – Teoretická pracoviště – LF MU

Školitel: Mgr. Martin Forejt, Ph.D.

prof. MUDr. Bc. Zuzana Derflerová Brázdová, DrSc., v. r.
předsedkyně komise pro SDZ a obhajoby
disertací v DSP Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie

Za správnost: Mgr. Hana Zemanová
Cestovné oponentům a členům komise lze uhradit jen do výše jízdného veřejným dopravním prostředkem. Nárok je nutno uplatnit přímo na LF MU v Brně na základě uzavřené smlouvy; v případě zájmu kontaktujte prosím zaměstnance Oddělení pro kvalifikační rozvoj.


MASARYKOVA UNIVERZITA, Lékařská fakulta – Kamenice 5, 625 00 Brno

Obhajoba disertační práce a státní závěrečná doktorská zkouška

Podle zásad ustanovení § 47 o vysokých školách č. 111/1998 a podle Studijního a zkušebního řádu doktorského studia na MU v Brně oznamuji, že

dne 29. 6. 2018 v 10.00 hodin

se koná v seminární místnosti IKAK FN u sv. Anny, 6. NP, budova B1C1, Pekařská 53, Brno státní závěrečná doktorská zkouška a obhajoba disertační práce:

MUDr. Jan Chovančík

Téma: Dlouhodobá extrerní monitorace EKG po katetrové ablaci paroxysmální fibrilace síní

Oponenti:
doc. MUDr. Luděk Haman, PH.D. (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
doc. MUDr. Milan Kozák, Ph.D. (Interní kardiologická klinika FN Brno)

prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D. FESC, v. r.
předsedkyně komise pro obhajoby
disertací v DSP VL-Kardiologie

Cestovné oponentům a členům komise lze uhradit jen do výše jízdného veřejným dopravním prostředkem. Nárok je nutno uplatnit přímo na LF MU v Brně na základě uzavřené smlouvy; v případě zájmu kontaktujte prosím zaměstnance Oddělení pro kvalifikační rozvoj.


MASARYKOVA UNIVERZITA, Lékařská fakulta – Kamenice 5, 625 00 Brno

Obhajoby disertačních prací

Podle zásad ustanovení § 47 o vysokých školách č. 111/1998 a podle Studijního a zkušebního řádu doktorského studia na MU v Brně oznamuji, že se

dne 29. 6. 2018 od 14.00 hod., v zasedací místnosti Kliniky radiační onkologie v MOÚ koná obhajoba disertační práce:

MUDr. Jana Zitterbartová

Téma: Pozdní následky radioterapie u dětí

Oponenti:
doc. MUDr. David Vrána, Ph.D., Onkologická klinika, Fakultní nemocnice Olomouc
MUDr. Viera Bajčiová, CSc., Klinika dětské onkologie, Fakultní nemocnice Brno
doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D., MBA, Radioterapeutická a onkologická klinika, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

doc. MUDr. Vuk Fait, CSc., v. r.
předseda komise pro SZZ a obhajoby
disertací v DSP Onkologie

Přikládá se autoreferát disertační práce. Disertační práce je uložena na Oddělení pro kvalifikační rozvoj LF MU, Kamenice 5, kde je možno se s ní seznámit.
Prosím členy komise a oponenty, aby se obhajoby zúčastnili.

Za správnost: Mgr. Tomáš Navrátil
Cestovné AUV externím členům komise lze uhradit jen do výše jízdného veřejným dopravním prostředkem. Nárok je nutno uplatnit přímo na LF MU v Brně na základě uzavřené smlouvy.

 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT