Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 20. 11. 2018 8:26:28
Garant obsahu:
Tomáš Navrátil
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 232
Přístupů: 79192
Vytvořeno: 22. 7. 2005 12:45:20

Doktorské studium - obhajoby a státní doktorské zkoušky

Obhajoba disertační práce

Podle zásad ustanovení § 47 o vysokých školách č. 111/1998 a podle Studijního a zkušebního řádu doktorského studia na MU v Brně oznamuji, že

dne 29. 11. 2018 se od 10.00 do 11.30 hodin

koná v seminární místnosti pavilonu A3, UKB Brno-Bohunice na Biologickém ústavu LF MU, Kamenice 5 obhajoba disertační práce:

Shyam Sushama Jose

Téma: Non-canonical role of telomerase complex in hematopoietic differentiation and the immune system

Oponenti:
prof. RNDr. Jiří Fajkus, CSc. - Head of Research Centre, Research Group Leader
Meritxell Alberich Jorda, Ph.D. - Group leader, Department of Hemato-oncology

prof. Ing. Petr Dvořák, CSc., v. r.
předseda komise pro obhajoby
disertací v DSP Lékařská Biologie

Cestovné oponentům a členům komise lze uhradit jen do výše jízdného veřejným dopravním prostředkem. Nárok je nutno uplatnit přímo na LF MU v Brně na základě uzavřené smlouvy; v případě zájmu kontaktujte prosím zaměstnance Oddělení pro kvalifikační rozvoj.


Obhajoba disertační práce a státní závěrečná doktorská zkouška

Podle zásad ustanovení § 47 o vysokých školách č. 111/1998 a podle Studijního a zkušebního řádu doktorského studia na MU v Brně oznamuji, že

dne 4. 12. 2018 se od 15.00 hodin

koná v seminární místnosti IKAK FN u sv. Anny, 6. NP, budova B1C1, Pekařská 53, Brno státní závěrečná doktorská zkouška a obhajoba disertační práce:

MUDr. Miroslav Homza

Téma: Výskyt postižení karotických tepen a tepen dolních končetin u diabetických pacientů s podezřením na ischemickou chorobu srdeční

Oponenti:
doc. MUDr. Dalibor Musil, Ph.D., I. interní klinika – kardiologická, Fakultní nemocnice Olomouc
doc. MUDr. Jiří Špác, CSc., 2. interní klinika LF MU

prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D. FESC, v. r.
předsedkyně komise pro obhajoby
disertací v DSP VL-Kardiologie

Cestovné oponentům a členům komise lze uhradit jen do výše jízdného veřejným dopravním prostředkem. Nárok je nutno uplatnit přímo na LF MU v Brně na základě uzavřené smlouvy; v případě zájmu kontaktujte prosím zaměstnance Oddělení pro kvalifikační rozvoj.


Obhajoba disertační práce a státní závěrečná doktorská zkouška

Podle zásad ustanovení § 47 o vysokých školách č. 111/1998 a podle Studijního a zkušebního řádu doktorského studia na MU v Brně oznamuji, že

dne 10. 12. 2018 se od 13.30 hodin

koná v seminární místnosti IKAK FN u sv. Anny, 6. NP, budova B1C1, Pekařská 53, Brno státní závěrečná doktorská zkouška a obhajoba disertační práce:

MUDr. Anna Chaloupka

Téma: Nové trendy ve výzkumu patofyziologie a terapie srdečního selhání

Oponenti:
prof. MUDr. Pavel Gregor, DrSc. (III. interní kardiologická klinika FN Královské Vinohrady Praha)
prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc. (Interní kardiologická klinika FN Brno)

prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D. FESC, v. r.
předsedkyně komise pro obhajoby
disertací v DSP VL-Kardiologie

Cestovné oponentům a členům komise lze uhradit jen do výše jízdného veřejným dopravním prostředkem. Nárok je nutno uplatnit přímo na LF MU v Brně na základě uzavřené smlouvy; v případě zájmu kontaktujte prosím zaměstnance Oddělení pro kvalifikační rozvoj.

 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT