Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 20. 2. 2017 8:45:33
Garant obsahu:
Tomáš Navrátil
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 232
Přístupů: 68783
Vytvořeno: 22. 7. 2005 12:45:20

Doktorské studium - obhajoby a státní doktorské zkoušky

MASARYKOVA UNIVERZITA, Lékařská fakulta – Kamenice 5, 625 00 Brno

31. 1. 2017

Státní doktorská zkouška a obhajoba doktorandské disertační práce

Podle zásad ustanovení § 47 o vysokých školách č. 111/1998 a podle Studijního a zkušebního řádu doktorského studia na MU v Brně oznamuji, že

v pondělí 6. 3. 2017 od 13:00 hod.

se koná v posluchárně Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Fakultní nemocnice U Svaté Anny v Brně, budova A, 2. patro, dveře č. 303, státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce v DSP Otorhinolaryngologie:

MUDr. Martin Formánek, doktorand Kliniky dětské otorhinolaryngologie FN Brno a LF MU

Téma: "Respirační papilomatóza - nové rizikové faktory"

Oponenti:
prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc., Ph.D., Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku LF UK a FN Hradec Králové
prof. MUDr. Ivo Stárek, CSc., Otolaryngologická klinika FN Olomouc a LF UP

MUDr. Milan Urík, doktorand Kliniky dětské otorhinolaryngologie FN Brno a LF MU

Téma: "Histologická a histochemická analýza retrakční kapsy pars tensa ušního bubínku u dětí"

Oponenti:
MUDr. Jan Kluh, Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole, Praha
prof. MUDr. Ivo Stárek, CSc., Otolaryngologická klinika FN Olomouc a LF UP

Přikládá se autoreferát disertační práce. Disertační práce je uložena na Oddělení pro kvalifikační rozvoj LF MU, Kamenice 5, kde je možno se s ní seznámit.
Prosím členy komise a oponenty, aby se obhajoby zúčastnili. Potvrďte prosím svoji účast včas na e-mail: wolfova@med.muni.cz, případně telefonicky 54949 7041.

prof. MUDr. Rom Kostřica, CSc., v. r.
předseda komise pro SDZ a obhajoby
disertací v DSP Otorhinolaryngologie

Za správnost: Bc. Pavla Wolfová
Cestovné AUV oponentům a členům komise lze uhradit jen do výše jízdného veřejným dopravním prostředkem. Nárok je nutno uplatnit přímo na LF MU v Brně na základě uzavřené smlouvy.


MASARYKOVA UNIVERZITA, Lékařská fakulta – Kamenice 5, 625 00 Brno

17. 2. 2017

Státní doktorská zkouška a obhajoba doktorandské disertační práce

Podle zásad ustanovení § 47 o vysokých školách č. 111/1998 a podle Studijního a zkušebního řádu doktorského studia na MU v Brně oznamuji, že

v úterý 7. 3. 2017 od 10:00 hod.

se koná v zasedací síni LF MU, Univerzitní kampus v Brně-Bohunicích, blok A17, 4. podlaží, státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce v DSP Neurovědy:

MUDr. Petr Bednařík, odborný lékařský pracovník MU CEITEC Středoevropský technický Institut

Téma: "Pokročilá protonová magnetická rezonanční spektroskopie: Aplikace v klinickém a základním neurovědním výzkumu"

Oponenti:
Assoc.-Prof. DI Dr. Wolfgang Bogner, Medical University of Vienna Department of Biomedical Imaging and Image-guided Therapy
prof. MUDr. Ing. Petr Hluštík, Ph.D., Neurologická klinika LF UP a FN Olomouc
doc. MUDr. Petr Krupa, CSc., Ústav radiodiagnostický Fakultní nemocnice Ostrava

MUDr. Alena Svátková, odborný lékařský pracovník MU CEITEC Středoevropský technický Institut

Téma: "Využití zobrazení tenzorů difuze (DTI) pro mapovaní strukturální konektivity a mikrostruktury bílé hmoty"

Oponenti:
prof. MUDr. Ing. Petr Hluštík, Ph.D., Neurologická klinika LF UP a FN Olomouc
Mgr. Ibrahim Ibrahim, Ph.D., Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM) Praha
doc. MUDr. Hana Malíková, Ph.D., Radiodiagnostická klinika FN Královské Vinohrady Praha

Přikládá se autoreferát disertační práce. Disertační práce je uložena na Oddělení pro kvalifikační rozvoj LF MU, Kamenice 5, kde je možno se s ní seznámit.
Prosím členy komise a oponenty, aby se obhajoby zúčastnili. Potvrďte prosím svoji účast včas na e-mail: wolfova@med.muni.cz, případně telefonicky 54949 7041.

prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D., v. r.
předseda komise pro SDZ a obhajoby
disertací v DSP Neurovědy

Za správnost: Bc. Pavla Wolfová
Cestovné AUV oponentům a členům komise lze uhradit jen do výše jízdného veřejným dopravním prostředkem. Nárok je nutno uplatnit přímo na LF MU v Brně na základě uzavřené smlouvy.

 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT