Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 15. 3. 2019 8:10:06
Garant obsahu:
Tomáš Navrátil
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 232
Přístupů: 80727
Vytvořeno: 22. 7. 2005 12:45:20

Doktorské studium - obhajoby a státní doktorské zkoušky

Státní doktorská zkouška a obhajoba doktorandské disertační práce

Podle zásad ustanovení § 47 o vysokých školách č. 111/1998 a podle Studijního a zkušebního řádu doktorského studia na MU v Brně oznamuji, že se

v úterý 19. 3. 2019 od 13.00 hod.

se koná v seminární místnosti Ústavu lékařské etiky LF MU, Univerzitní kampus v Brně-Bohunicích, blok A19, 1. podlaží, místnost č. 113, státní doktorské zkoušky a obhajoby disertační práce v DSP Chirurgie:

MUDr. Jiří Bárta, doktorand I. chirurgické kliniky LF MU a FN u sv. Anny v Brně
Název práce: Posouzení efektu kryoablace levé síně rozšířené o ablaci vegetativních ganglií v léčbě fibrilace síní u pacientů podstupující operaci srdce
Název anglicky: Assessment of the Effect of Left Atrial Cryoablation Enhanced by Ganglionated Plexi Ablation in the Treatment of Atrial Fibrillation in Patients Undergoing Open Heart Surgery
Školitel: doc. MUDr. Petr Němec, CSc.

Oponenti:
prof. MUDr. Jan Harrer, CSc.
prof. MUDr. Vladimír Lonský, Ph.D.
prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc.

MUDr. Karel Urbášek, doktorand Kliniky dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie LF MU a FN Brno
Název práce: Možnosti zpřesnění indikací chirurgické léčby dětských spastiků 3D analýzou chůze
Název anglicky: Improvement of indications of surgical treatment in cerebral palsy using 3D gait analysis
Školitel: prof. MUDr. Jan Poul, CSc.

Oponenti:
doc. MUDr. Martin Ošťádal, Ph.D.
doc. MUDr. Martin Repko, Ph.D.
doc. MUDr. Pavel Šponer, Ph.D.

prof. MUDr. Ivan Čapov, CSc., v. r
prof. MUDr. Robert Staffa, Ph.D., v. r.
předseda komise pro státní doktorské zkoušky
a obhajoby disertací v DSP Chirurgie

Cestovné oponentům a členům komise lze uhradit jen do výše jízdného veřejným dopravním prostředkem. Nárok je nutno uplatnit přímo na LF MU v Brně na základě uzavřené smlouvy; v případě zájmu kontaktujte prosím zaměstnance Oddělení pro kvalifikační rozvoj.


Obhajoba disertační práce

Podle zásad ustanovení § 47 o vysokých školách č. 111/1998 a podle Studijního a zkušebního řádu doktorského studia na MU v Brně oznamuji, že se

dne 25. 3. 2019 od 10.00 hodin

konají v seminární místnosti pavilonu A3, UKB Brno-Bohunice na Biologickém ústavu LF MU, Kamenice 5 obhajoby disertačních prací:

Mgr. Šárka Jelínková

Téma: The role of stem cells in development of heart failure associated with Duchenne muscular dystrophy

Oponenti:
doc. Lukáš Kubala (Biofyzikální ústav AVČR)
Dr. Gilles Carnac, PhD, University of Montpellier, FRANCE

a

Mgr. Aneta Kohutová

Téma: Genome instability and DNA repair mechanisms in human pluripotent stem cells

Oponenti:
RNDr. Martin Falk, PhD., Ústav buněčné biologie, Biofyzikální ústav Akademie Věd
Kai John Neelsen, Novo Nordisk Foundation Center for Protein Research, Denmark

prof. Ing. Petr Dvořák, CSc., v. r.
předseda komise pro obhajoby
disertací v DSP Lékařská Biologie

Cestovné oponentům a členům komise lze uhradit jen do výše jízdného veřejným dopravním prostředkem. Nárok je nutno uplatnit přímo na LF MU v Brně na základě uzavřené smlouvy; v případě zájmu kontaktujte prosím zaměstnance Oddělení pro kvalifikační rozvoj.

 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT