Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 14. 6. 2017 12:33:44
Garant obsahu:
Tomáš Navrátil
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 232
Přístupů: 72517
Vytvořeno: 22. 7. 2005 12:45:20

Doktorské studium - obhajoby a státní doktorské zkoušky

MASARYKOVA UNIVERZITA, Lékařská fakulta – Kamenice 5, 625 00 Brno - Bohunice

1.6. 2017

Obhajoba doktorské disertační práce

Podle zásad ustanovení § 47 o vysokých školách č. 111/1998 a podle Studijního a zkušebního řádu doktorského studia na MU v Brně oznamuji, že

v úterý dne 20. června 2017 od 13.00 hod.

se koná v zasedací místnosti LF MU, (pavilon A17, 4. p., místnost 432), Univerzitní kampus, Kamenice 5, Brno – Bohunice obhajoba disertační práce:

MUDr. Šárka Kunzová, doktorandka Ústavu ochrany a podpory zdraví LF MU; lékař – PhD student FNUSA - ICRC

Téma: "Preventivní vyšetření a poradenství pro veřejnost: Centrum preventivní medicíny"

Oponenti:
prof. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D., MBA, LF UP Olomouc
doc. MUDr. Hana Provazníková, CSc., 3. LF UK Praha

Přikládá se autoreferát disertační práce. Disertační práce je uložena na Oddělení pro kvalifikační rozvoj LF MU, UKB, Kamenice 5, pav. A17, 4. p., kde je možno se s ní seznámit.
Prosím členy komise a oponenty, aby se obhajoby zúčastnili.

prof. MUDr. Zuzana Derflerová Brázdová, DrSc. v. r.
předsedkyně komise pro obhajoby
doktorských disertací v oboru
Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie

Za správnost: Ing. Alena Šamánková
Cestovné AUV oponentům a členům komise lze uhradit jen do výše jízdného veřejným dopravním prostředkem. Nárok je nutno uplatnit přímo na LF MU v Brně na základě uzavřené smlouvy.


MASARYKOVA UNIVERZITA, Lékařská fakulta – Kamenice 5, 625 00 Brno

14. 6. 2017

Státní doktorská zkouška

Podle zásad ustanovení § 47 o vysokých školách č. 111/1998 a podle Studijního a zkušebního řádu doktorského studia na MU v Brně oznamuji, že

v úterý 27. 6. 2017 v 13.00 hod.

se koná v knihovně I. dermatovenerologické kliniky Fakultní nemocnice U Svaté Anny v Brně státní doktorská zkouška v DSP Dermatovenerologie:

MUDr. Blanka Pinková, doktorandka I. dermatovenerologické kliniky LF MU a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Školitel - MUDr. Hana Bučková, Ph.D.

prof. MUDr. Vladimír Vašků, CSc. v. r.
předseda komise pro SDZ
v DSP Dermatovenerologie

Za správnost: Bc. Pavla Wolfová
Cestovné AUV oponentům a členům komise lze uhradit jen do výše jízdného veřejným dopravním prostředkem. Nárok je nutno uplatnit přímo na LF MU v Brně na základě uzavřené smlouvy.


MASARYKOVA UNIVERZITA, Lékařská fakulta – Kamenice 5,
625 00 Brno – Bohunice

7. 6. 2017

Státní doktorská zkouška

Podle zásad ustanovení § 47 o vysokých školách č. 111/1998 a podle Studijního a zkušebního řádu doktorského studia na MU v Brně oznamuji, že

ve středu 28. června 2017 od 16.00 hod.

se konají v knihovně Ústavu histologie a embryologie LF MU, Univerzitní kampus Brno – Bohunice, Kamenice 3, budova A1, státní doktorské zkoušky:

Mgr. Kateřina Vašíčková, doktorandka Ústavu histologie a embryologie LF MU

školitel: RNDr. Petr Vaňhara, Ph.D.

Mgr. Jakub Pospíšil, doktorand Ústavu histologie a embryologie LF MU

školitel: doc. MVDr. Aleš Hampl, CSc.

MUDr. Jana Dumková, doktorandka Ústavu histologie a embryologie LF MU

školitelka: doc. MUDr. Miroslava Sedláčková, CSc.
další školitelka: doc. RNDr. Marcela Buchtová, Ph.D.

prof. RNDr. Petr Dubový, CSc. v. r.
předseda komise pro státní doktorské zkoušky
a obhajoby doktorských disertací
v DSP Anatomie, histologie a embryologie

Za správnost: Ing. Alena Šamánková
Cestovné AUV oponentům a členům komise lze uhradit jen do výše jízdného veřejným dopravním prostředkem. Nárok je nutno uplatnit přímo na LF MU v Brně na základě uzavřené smlouvy.

 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT