Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 14. 3. 2017 13:13:01
Garant obsahu:
Tomáš Navrátil
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 232
Přístupů: 69679
Vytvořeno: 22. 7. 2005 12:45:20

Doktorské studium - obhajoby a státní doktorské zkoušky

MASARYKOVA UNIVERZITA, Lékařská fakulta – Kamenice 5, 625 00 Brno – Bohunice

Státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací

Podle zásad ustanovení § 47 o vysokých školách č. 111/1998 a podle Studijního a zkušebního řádu doktorského studia na MU v Brně oznamuji, že

v pátek dne 31. března 2017 od 8.00 hod. do 13.00 hod

se konají v zasedací místnosti děkanátu LF MU, Univerzitní kampus Brno – Bohunice, Kamenice 5, pav. A17, (4. NP, místnost 432) státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací:

8.00 – 10.00 Státní doktorská zkouška doktorandů Ústavu patologické fyziologie:

Ing. Markéta Svobodová, Ing. Hana Polanská, Mgr. Kristýna Nováková, RNDr. Jan Balvan

školitel: RNDr. Michal Masařík, Ph.D.

10.00 – 13.00 Obhajoby disertačních prací:

10.00 Mgr. Katarína Chalásová (roz. Kuricová) odborná pracovnice Ústavu patologické fyziologie LF MU

Téma: "Funkční analýza genetických variant v genech asociovaných s rozvojem glykotoxického poškození"

Oponenti:
doc. MUDr. Katarína Šebeková, DrSc., LF UK Bratislava
prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., MBA, 1. LF UK a VFN Praha
doc. MUDr. Dalibor Valík, Ph.D., LF MU a MOÚ

11.30 MUDr. Vendula Bartáková asistentka a odborná pracovnice Ústavu patologické fyziologie LF MU

Téma: "Vybrané patofyziologické aspekty poruch glukózové tolerance v těhotenství a po porodu"

Oponenti:
doc. RNDr. Běla Bendlová, CSc., Endokrinologický ústav Praha
doc. MUDr. Martin Huser, Ph.D., LF MU a FN Brno

Přikládají se autoreferáty disertačních prací. Disertační práce jsou uloženy na Oddělení pro kvalifikační rozvoj LF MU, UKB, Kamenice 5, pav. A17, kde je možno se s nimi seznámit.
Prosím členy komise a oponenty, aby se obhajoby zúčastnili.

prof. MUDr. Anna Vašků, CSc. v. r.
předsedkyně komise pro SZZ a obhajoby
disertací v DSP Fyziologie a patologická fyziologie

Za správnost: Ing. Alena Šamánková
Cestovné AUV oponentům a členům komise lze uhradit jen do výše jízdného veřejným dopravním prostředkem. Nárok je nutno uplatnit přímo na LF MU v Brně na základě uzavřené smlouvy.


MASARYKOVA UNIVERZITA, Lékařská fakulta – Kamenice 5, 625 00 Brno

Obhajoby disertačních prací

Podle zásad ustanovení § 47 o vysokých školách č. 111/1998 a podle Studijního a zkušebního řádu doktorského studia na MU v Brně oznamuji, že se

dne 31. 3. 2017 v 13.00 hod. a 14.00 hod., v zasedací místnost Kliniky radiační onkologie v MOÚ (Masarykův pavilon, nižší budova nalevo, v přízemí, nalevo), Žlutý kopec 7, 656 53 Brno

konají obhajoby disertačních prací:

Mgr. Tomáš Jurček

Téma: "Monitorování průběhu terapie tyrozinkinázovými inhibitory u pacientů s chronickou myeloidní leukémií se zaměřením na molekulární podstatu vzniku primární a sekundární rezistence"

Oponenti:
doc. Pavel Žák, Ph.D., FN Hradec Králové
doc. PharmDr. Petr Babula, Ph.D., LF MU
doc. MUDr. Peter Rohoň, Ph.D., FN Olomouc

a

MUDr. Klára Drábová

Téma: "Význam vitaminu D u onkologicky nemocných dětí"

Oponenti:
doc. MUDr. Dalibor Valík, Ph.D., LF MU
prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc., Trnava
MUDr. Terezie Šuláková, Ph.D., Ostrava

prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc., v. r.
předseda komise pro SZZ a obhajoby
disertací v DSP Onkologie

Přikládá se autoreferát disertační práce. Disertační práce je uložena na Oddělení pro kvalifikační rozvoj LF MU, Kamenice 5, kde je možno se s ní seznámit.
Prosím členy komise a oponenty, aby se obhajoby zúčastnili.

Za správnost: Mgr. Tomáš Navrátil
Cestovné AUV oponentům a členům komise lze uhradit jen do výše jízdného veřejným dopravním prostředkem. Nárok je nutno uplatnit přímo na LF MU v Brně na základě uzavřené smlouvy.

 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT