Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 20. 3. 2018 11:17:24
Garant obsahu:
Tomáš Navrátil
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 232
Přístupů: 76035
Vytvořeno: 22. 7. 2005 12:45:20

Doktorské studium - obhajoby a státní doktorské zkoušky

MASARYKOVA UNIVERZITA, Lékařská fakulta – Kamenice 5, 625 00 Brno

Obhajoba disertační práce

Podle zásad ustanovení § 47 o vysokých školách č. 111/1998 a podle Studijního a zkušebního řádu doktorského studia na MU v Brně oznamuji, že se dne

29. 3. 2018 od 10:00 hod. v seminární místnosti pavilonu A3, UKB Brno-Bohunice

na Biologickém ústavu LF MU, Kamenice 5 koná obhajoba disertační práce:

Mgr. Tereza Váňová

Téma: Regulace diferenciace lidských pluripotentních kmenových buněk manipulací signálování FGF2

Oponenti:
Mgr. Dáša Bohačiaková, Ph.D.
Brad L. Upham, Ph.D.

prof. MUDr. David Šmajs, Ph.D. v. r.
předseda komise pro obhajoby
disertací v DSP LBIO

Za správnost: Mgr. Tomáš Navrátil


MASARYKOVA UNIVERZITA, Lékařská fakulta – Kamenice 5,
625 00 Brno - Bohunice

Obhajoba disertační práce

Podle zásad ustanovení § 47 o vysokých školách č. 111/1998 a podle Studijního a zkušebního řádu doktorského studia na MU v Brně oznamuji, že

ve čtvrtek dne 12. 4. 2018 od 11:00 hod.

se koná na Ústavu ochrany a podpory zdraví LF MU, Univerzitní kampus, (pavilon A21, posluchárna 111), Kamenice 5, Brno – Bohunice obhajoba disertační práce:

Mgr. Sylva Šmídová, odborná pracovnice SZÚ Praha - Centrum podpory veřejného zdraví, dislokované pracoviště Brno

Téma: Body image a stravovací zvyklosti u dětí

Oponenti:
doc. MUDr. Hana Provazníková, CSc., Praha
doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D., Pedagogická fakulta MU

prof. MUDr. Bc. Zuzana Derflerová Brázdová, DrSc. v. r.
předsedkyně komise pro obhajoby disertací
v DSP Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie

Za správnost: Ing. Alena Šamánková

 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT