Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 18. 4. 2017 16:48:10
Garant obsahu:
Tomáš Navrátil
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 232
Přístupů: 70485
Vytvořeno: 22. 7. 2005 12:45:20

Doktorské studium - obhajoby a státní doktorské zkoušky

MASARYKOVA UNIVERZITA, Lékařská fakulta – Kamenice 5, 625 00 Brno

Státní doktorská zkouška a obhajoba doktorandské disertační práce

Podle zásad ustanovení § 47 o vysokých školách č. 111/1998 a podle Studijního a zkušebního řádu doktorského studia na MU v Brně oznamuji, že

ve středu 19. 4. 2017 od 13.00 hod.

se koná v zasedací síni LF MU, Univerzitní kampus v Brně-Bohunicích, blok A17, 4. podlaží, státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce v DSP Chirurgie:

MUDr. Igor Dolan, sekundární lékař – Klinika traumatologie FN Brno, Urologické odd. FN u sv. Anny v Brně

Téma: "Sexuální dysfunkce po spinálním traumatu"

Oponenti:
prof. MUDr. Peter Wendsche, CSc., Klinika traumatologie LF MU a UN v Brně
MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU, FECSM, Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze
doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc., Sexuologický ústav 1. LF UK a VFN Praha

MUDr. Zuzana Jelínková, lékařka - Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie FN Brno

Téma: "Využití 40% kyseliny benzoové při nekrektomii u popálenin"

Oponenti:
doc. MUDr. Igor Penka, CSc., Chirurgická klinika LF MU a FN Brno
prof. MUDr. Ján Koller, Ph.D., Klinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie LF UK a UN Bratislava
doc. MUDr. Leo Klein, CSc., Chirurgická klinika LF a FN Hradec Králové

Přikládá se autoreferát disertační práce. Disertační práce je uložena na Oddělení pro kvalifikační rozvoj LF MU, Kamenice 5, kde je možno se s ní seznámit.
Prosím členy komise a oponenty, aby se obhajoby zúčastnili. Potvrďte prosím svoji účast včas na e-mail: wolfova@med.muni.cz, případně telefonicky 54949 7041.

prof. MUDr. Pavel Brychta, CSc. v. r.
prof. MUDr. Robert Staffa, Ph.D. v. r.

předseda komise pro SDZ a obhajoby
disertací v DSP Chirurgie

Za správnost: Bc. Pavla Wolfová
Cestovné AUV oponentům a členům komise lze uhradit jen do výše jízdného veřejným dopravním prostředkem. Nárok je nutno uplatnit přímo na LF MU v Brně na základě uzavřené smlouvy.


MASARYKOVA UNIVERZITA, Lékařská fakulta – Kamenice 5, 625 00 Brno

Státní doktorská zkouška a obhajoba doktorandské disertační práce

Podle zásad ustanovení § 47 o vysokých školách č. 111/1998 a podle Studijního a zkušebního řádu doktorského studia na MU v Brně oznamuji, že

ve středu 19. 4. 2017 od 14.00 hod.

se koná v zasedací místnosti děkana LF MU, Univerzitní kampus v Brně-Bohunicích, blok A17, 3. podlaží, místnost č. 334, státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce v DSP Vnitřní nemoci:

MUDr. Irena Orságová, staniční lékařka – Klinika infekčního lékařství FN Ostrava

Téma: "Sledování autoimunitních fenoménů při protivirové léčbě chronických virových hepatitid"

Oponenti:
prof. MUDr. Jiří Ehrmann, CSc., II. interní klinika - gastro-enterologická a hepatologická LF UP a FN Olomouc
doc. RNDr. Kristian Šafarčík, Ph.D., Ústav laboratorní diagnostiky FN Ostrava a Katedra biomedicínských oborů LF OU v Ostravě

Přikládá se autoreferát disertační práce. Disertační práce je uložena na Oddělení pro kvalifikační rozvoj LF MU, Kamenice 5, kde je možno se s ní seznámit.
Prosím členy komise a oponenty, aby se obhajoby zúčastnili. Potvrďte prosím svoji účast včas na e-mail: wolfova@med.muni.cz, případně telefonicky 54949 7041.

prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc. v. r.
předseda komise pro SDZ a obhajoby
disertací v DSP Vnitřní nemoci

Za správnost: Bc. Pavla Wolfová
Cestovné AUV oponentům a členům komise lze uhradit jen do výše jízdného veřejným dopravním prostředkem. Nárok je nutno uplatnit přímo na LF MU v Brně na základě uzavřené smlouvy.


MASARYKOVA UNIVERZITA, Lékařská fakulta – Kamenice 5, 625 00 Brno

18. 4. 2017

Obhajoba doktorandské disertační práce

Podle zásad ustanovení § 47 o vysokých školách č. 111/1998 a podle Studijního a zkušebního řádu doktorského studia na MU v Brně oznamuji, že

v úterý 23. 5. 2017 v 13.00 hod.

se koná ve výukové místnosti Oční kliniky FN Brno Bohunice, Jihlavská 20, v 16. poschodí obhajoba disertační práce v DSP Oftalmologie:

MUDr. Petra Pašová, doktorandka Katedry optometrie a ortoptiky LF MU

Téma: "Vliv operace katarakty na reprodukovatelnost a výsledky vyšetření pomocí optické koherentní tomografie"

Oponenti:
doc. MUDr. Drahomíra Baráková, CSc., Gemini oční klinika, a.s., Praha
prof. MUDr. Rudolf Autrata, CSc., MBA, Klinika dětské oftalmologie LF MU a FN Brno

Přikládá se autoreferát disertační práce. Disertační práce je uložena na Oddělení pro kvalifikační rozvoj LF MU, Kamenice 5, kde je možno se s ní seznámit.
Prosím členy komise a oponenty, aby se obhajoby zúčastnili. Potvrďte prosím svoji účast včas na e-mail: wolfova@med.muni.cz, případně telefonicky 54949 7041.

prof. MUDr. Eva Vlková, CSc. v. r.
předseda komise pro obhajoby disertací
v DSP Oftalmologie

Za správnost: Bc. Pavla Wolfová
Cestovné AUV oponentům a členům komise lze uhradit jen do výše jízdného veřejným dopravním prostředkem. Nárok je nutno uplatnit přímo na LF MU v Brně na základě uzavřené smlouvy.

 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT