Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 19. 2. 2019 14:06:14
Garant obsahu:
Tomáš Navrátil
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 232
Přístupů: 80235
Vytvořeno: 22. 7. 2005 12:45:20

Doktorské studium - obhajoby a státní doktorské zkoušky

Obhajoba disertační práce a státní závěrečná doktorská zkouška

Podle zásad ustanovení § 47 o vysokých školách č. 111/1998 a podle Studijního a zkušebního řádu doktorského studia na MU v Brně oznamuji, že se

dne 20. 2. 2019 od 14.00 hodin

koná v seminární místnosti IKAK FN u sv. Anny, 6. NP, budova B1C1, Pekařská 53, Brno státní závěrečná doktorská zkouška a obhajoba disertační práce:

MUDr. Eva Ganovská

Téma: Využití natriuretických peptidů u srdečního selhání a infarktu myokardu

Oponenti:
doc. MUDr. Martin Hutyra, Ph.D., FESC
doc. MUDr. Hromádka Milan Ph.D.

prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D. FESC, v. r.
předsedkyně komise pro obhajoby
disertací v DSP   VL-Kardiologie

Cestovné oponentům a členům komise lze uhradit jen do výše jízdného veřejným dopravním prostředkem. Nárok je nutno uplatnit přímo na LF MU v Brně na základě uzavřené smlouvy; v případě zájmu kontaktujte prosím zaměstnance Oddělení pro kvalifikační rozvoj.


Obhajoba disertační práce

Podle zásad ustanovení § 47 o vysokých školách č. 111/1998 a podle Studijního a zkušebního řádu doktorského studia na MU v Brně oznamuji, že se

dne 25. 2. 2019 od 15.00 hodin

koná v Masarykově onkologickém ústavu, v zasedací místnosti Kliniky radiační onkologie, Žlutý kopec 7, 656 53 Brno obhajoba disertační práce:

MUDr. Petr Karásek

Téma: Prognostické a prediktivní faktory u adenokarcinomu pankreatu

Oponenti:
doc. MUDr. Leoš Křen, Ph.D.
prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.

doc. MUDr. Vuk Fait, CSc., v. r.
předseda komise

Cestovné oponentům a členům komise lze uhradit jen do výše jízdného veřejným dopravním prostředkem. Nárok je nutno uplatnit přímo na LF MU v Brně na základě uzavřené smlouvy; v případě zájmu kontaktujte prosím zaměstnance Oddělení pro kvalifikační rozvoj.


Státní doktorská zkouška a obhajoba doktorandské disertační práce

Podle zásad ustanovení § 47 o vysokých školách č. 111/1998 a podle Studijního a zkušebního řádu doktorského studia na MU v Brně oznamuji, že

v úterý 5. 3. 2019 od 10.00 hod.

se koná v zasedací síni LF MU, Univerzitní kampus v Brně-Bohunicích, blok A17, 4. podlaží, č. 432, státní doktorské zkoušky a obhajoby disertační práce v DSP Neurovědy:

 

Státní doktorská zkouška:
Mgr. Petr Sojka, doktorand I. neurologické kliniky LF MU a FN u sv. Anny v Brně
Školitel: prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.

 

Státní doktorská zkouška a obhajoba doktorandské disertační práce:
Mgr. Nela Němcová Elfmarková, doktorandka I. neurologické kliniky LF MU a FN u sv. Anny v Brně
Název práce: Studium kognitivních a řečových funkcí u neurodegenerativních onemocnění mozku pomocí funkční magnetické rezonance
Název anglicky: Cognitive and speech functions in neurodegenerative diseases, functional magnetic resonance study
Školitel: prof. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D.

Oponenti:
Mgr. et Mgr. Tomáš Nikolai, Ph.D.
doc. MUDr. Stanislav Šutovský, Ph.D.
prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D.

 

Obhajoba doktorandské disertační práce:
Ing. Martin Gajdoš, doktorand I. neurologické kliniky LF MU a FN u sv. Anny v Brně
Název práce: Optimalizace zpracování fMRI dat s ohledem na kontrolu kvality dat
Název anglicky: Optimizing the processing of fMRI data with respect to data quality control
Školitel: Ing. Michal Mikl, Ph.D.

Oponenti:
prof. MUDr. Ing. Petr Hluštík, Ph.D.
Ing. Radovan Jiřík, Ph.D.
doc. Ing. Jan Kremláček, Ph.D.

prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D., v. r
předseda komise pro státní doktorské zkoušky
a obhajoby disertací v DSP Neurovědy

Cestovné oponentům a členům komise lze uhradit jen do výše jízdného veřejným dopravním prostředkem. Nárok je nutno uplatnit přímo na LF MU v Brně na základě uzavřené smlouvy; v případě zájmu kontaktujte prosím zaměstnance Oddělení pro kvalifikační rozvoj.