Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 17. 8. 2018 7:27:37
Garant obsahu:
Tomáš Navrátil
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 232
Přístupů: 77844
Vytvořeno: 22. 7. 2005 12:45:20

Doktorské studium - obhajoby a státní doktorské zkoušky

MASARYKOVA UNIVERZITA, Lékařská fakulta – Kamenice 5, 625 00 Brno

Obhajoba disertační práce

Podle zásad ustanovení § 47 o vysokých školách č. 111/1998 a podle Studijního a zkušebního řádu doktorského studia na MU v Brně oznamuji, že

v úterý 28. 8. 2018 od 10.30 hod.

se koná v knihovně Farmakologického ústavu LF MU, Kamenice 753/5, Brno, 3. NP, obhajoba disertační práce v DSP Lékařská farmakologie:

Mgr. Gabriela Dovrtělová, doktorandka Farmakologického ústavu LF MU

Školitel: PharmDr. Ondřej Zendulka, Ph.D.

Téma:
Název: Zapojení endokanabinoidního systému v regulaci jaterních cytochromů P450
Název anglicky: Involvement of endocannabinoid system in the regulation of liver cytochromes P450

Oponenti:
prof. MUDr. Rostislav Večeřa, Ph.D. (Ústav farmakologie Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci)
prof. Dr. med. Julia C. Stingl (University Bonn Medical School)

Přikládá se autoreferát disertační práce. Disertační práce je uložena na Oddělení pro kvalifikační rozvoj LF MU, Kamenice 5, kde je možno se s ní seznámit.
Prosím členy komise a oponenty, aby se obhajoby zúčastnili. Potvrďte prosím svoji účast včas na e-mail: zemanova@med.muni.cz, případně telefonicky 54949 5306.

doc. PharmDr. Jan Juřica, Ph.D., v. r.
předseda komise pro SDZ a obhajoby
disertací v DSP Lékařská farmakologie

Za správnost: Mgr. Hana Zemanová
Cestovné oponentům a členům komise lze uhradit jen do výše jízdného veřejným dopravním prostředkem. Nárok je nutno uplatnit přímo na LF MU v Brně na základě uzavřené smlouvy; v případě zájmu kontaktujte prosím zaměstnance Oddělení pro kvalifikační rozvoj.


MASARYKOVA UNIVERZITA, Lékařská fakulta – Kamenice 5, 625 00 Brno

Státní doktorská zkouška a obhajoba doktorandské disertační práce

Podle zásad ustanovení § 47 o vysokých školách č. 111/1998 a podle Studijního a zkušebního řádu doktorského studia na MU v Brně oznamuji, že

v úterý 25. 9. 2018 od 14.00 hod.

se koná v pracovně tajemníka Přírodovědecké fakulty MU, Univerzitní kampus v Brně-Bohunicích, blok A17, 4. podlaží, místnost č. 428, státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce v DSP Chirurgie:

MUDr. Petr Šmíd, doktorand Kliniky traumatologie Úrazové nemocnice v Brně a LF MU

Téma: Šlachy rotátorové manžety ramenního kloubu - anatomické aspekty a metody léčby

Oponenti:
doc. MUDr. Vojtěch Havlas, Ph.D. (Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN Motol, Praha)
doc. MUDr. Aleš Podškubka, Ph.D. (Ortopedická klinika 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, Praha)
doc. MUDr. Pavel Šponer, Ph.D. (Ortopedická klinika LF UK a FN Hradec Králové)

Přikládá se autoreferát disertační práce. Disertační práce je uložena na Oddělení pro kvalifikační rozvoj LF MU, Kamenice 5, Brno, kde je možno se s ní seznámit.
Prosím členy komise a oponenty, aby se obhajoby zúčastnili. Potvrďte prosím svoji účast včas na e-mail: wolfova@med.muni.cz, případně telefonicky 54949 7041.

prof. MUDr. Ivan Čapov, CSc., v. r.
předseda komise pro SDZ a obhajoby
disertací v DSP Chirurgie

Za správnost: Bc. Pavla Wolfová
Cestovné oponentům a členům komise lze uhradit jen do výše jízdného veřejným dopravním prostředkem. Nárok je nutno uplatnit přímo na LF MU v Brně na základě uzavřené smlouvy; v případě zájmu kontaktujte prosím zaměstnance Oddělení pro kvalifikační rozvoj.