Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 18. 8. 2016 11:12:09
Garant obsahu:
Tomáš Navrátil
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 239
Přístupů: 15238
Vytvořeno: 14. 9. 2005 12:36:27

DOKTORSKÉ STUDIUM - Průkazy studentů DSP

Studentům DSP (doktorských studijních programů) se vystavují následující průkazy:

a) prezenční forma studia

Mezinárodní průkaz ISIC (International Student Identity Card) s čipem, barevnou fotografií a čárovým kódem
Slouží k identifikaci studenta, umožňuje mu vstup do fakultní knihovny a univerzitních prostor s regulovaným vstupem (např. Celouniverzitní počítačová studovna MU)

  • pro vystavení průkazu se doktorand musí nechat digitálně vyfotografovat (termíny fotografování středa, pátek 10-11hod., Komenského nám. 2, přízemí vlevo, místnost 014 http://www.muni.cz/study/attributes/cards
  • doktorandi nastupující do prezenčního studia si musí (po vyfotografování) o průkaz  požádat na Oddělení pro kvalifikační rozvoj LF MU (OKR). Na Pokladně LF MU zaplatí student příslušný poplatek (cena první karty 180 Kč, při ztrátě, zničení, apod. 380 Kč) a doklad o úhradě odevzdá na OKR; následně je průkaz objednán (vytištění a doručení na fakultu trvá cca týden). Poté je student e-mailem informován, aby si osobně průkaz na OKR vyzvedl.
  • studenti-absolventi MU, kteří nastupují do DSP ihned po promoci a ISIC již mají, zaplatí přes Obchodní centrum (https://is.muni.cz/obchod/) 180 Kč za holografickou přelepku, kterou si vyzvednou na OKR, která se vylepí na zadní stranu ISIC (kdykoliv v průběhu roku).
  • studentům s kladným ročním hodnocením, kteří budou dále pokračovat v prezenčním studiu, se platnost ISIC prodlužuje pomocí holografické přelepky, která se vylepí na zadní straně průkazu - typicky v měsíci říjnu.

b) kombinovaná forma studia

Průkaz s čipem, barevnou fotografií a čárovým kódem
Možno požádat na OKR o vystavení (po vyfotografování, viz informace k ISIC výše). Cena v případě této karty je: první karta 120 Kč, při ztrátě, zničení, apod. 220 Kč
 

Papírový univerzitní průkaz s nebo bez fotografie s čárovým kódem
Slouží pro interní identifikaci studenta v rámci Univerzity a umožňuje mu vstup do fakultních knihoven; o průkaz možno požádat na OKR.


 

 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT