Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 30. 9. 2005 14:00:56
Garant obsahu:
Marie Nováková
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 245
Přístupů: 5388
Vytvořeno: 30. 9. 2005 14:00:56

Zápis z VI. schůzky Zahraniční komise LF, 21. 9. 2005

Přítomní členové Zahraniční komise: S. Bartáková, J. Lata, M. Nováková, A. Šulcová, V. Woznicová.

Omluveni: K. Kaňková, Z. Kala, J. Michálek, V. Šrámek, V. Unzeitig.

  1. Dr. Bartáková podala podrobnější informace o semináři, kterého se za ZK zúčastnila 24.června 2005 v Praze (viz. minulý zápis). Na webu ZK bude vyvěšen odkaz na Americké vědecké informační středisko, o.p.s., www.amvis.cz, kde je možné se dozvědět více o poskytování informačních a poradenských služeb v oblasti mezinárodní spolupráce ve vědě a výzkumu (zařídí doc. Nováková).
  2. Dr. Woznicová informovala o tom, že spolupráce s nemocnicí v Erlabrunnu funguje dobře, řeší se poslední drobné problémy.
  3. Doc. Lata informoval za nepřítomného doc. Šrámka, že výměna v Birminghamu také běží bez problémů.
  4. Doc. Lata dále informoval o pokračujícím jednání na úrovni děkanů LF v Brně a Wroclavi.
  5. Prof. Šulcová připomenula, že se blíží termín pro výběr uchazečů na stáž v Dallasu. Všechny informace jsou vystavené na webu Zahraniční komise. Zároveň bude v předstihu rozeslán informační e-mail všem zaměstnancům. Doc. Lata a prof. Šulcová se zúčastní pracovní večeře s prof. Novákem při příležitosti jeho návštěvy v Brně.
  6. Na studijní oddělení byla přijata pracovnice, která bude na půl úvazku pracovat pro Zahraniční komisi. Členové komise se domnívají, že by se měla účastnit schůzí ZK, psát zápisy, měla by shromaždovat a třídit relevantní materiály a e-mailové zprávy, měla by být v určitých úředních hodinách k dispozici pro agendu zahraničních styků apod. Další podněty pro její činnost zašlou členové komise předsedovi do příští schůze ZK.
  7. Dále členové ZK debatovali o budoucí podobě komise a její práci (náplni). Padly návrhy komisi zeštíhlit, rozpustit či restrukturalizovat, zrušit a ustanovit nový orgán, apod. Bylo probíráno, jak často by se měla ZK scházet apod. Předseda ZK doc. Lata žádá všechny členy ZK, aby mu v dostatečném časovém předstihu před příští schůzkou zaslali podněty k tomuto tématu: "Jak vidíte budoucnost ZK?"

Další schůzka ZK bude ve středu 26. 10. 2005 v 13:30 hod na Fyziologickém ústavu LF.

V Brně 23.9.2005

Zapsala: M. Nováková

 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT