Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 2. 2. 2009 17:04:29
Garant obsahu:
Miroslav Souček
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 272
Přístupů: 7489
Vytvořeno: 3. 11. 2005 14:33:53

Doktorské studium - Vnitřní nemoci

Příprava disertační práce

DSDP016 Příprava disertační práce I (podzim)
DSDP026 Příprava disertační práce II (jaro)
DSDP036 Příprava disertační práce III (podzim)
DSDP046 Příprava disertační práce IV (jaro)
DSDP056 Příprava disertační práce V (podzim)
DSDP066 Příprava disertační práce VI (jaro)
DSDP076 Příprava disertační práce VII (podzim)
DSDP086 Příprava disertační práce VIII (jaro)

Náplní tohoto předmětu hodnoceného v každém semestru je zejména:

  • účast na vzdělávacích akcích
  • studium literatury
  • sběr dat
  • zpracovávání vzorků
  • přednášková prezentace
  • klinická praxe
  • spoluúčast na pregraduální výuce

Sylabus vyučovaných předmětů

Oborová rada Ph.D Vnitřní lékařství dne 15.9.2005 v souladu s příkazem děkana č.5/2004 schválila změny ve vyuce předmětu Vnitřní lékařství. Změny, které stanovuje již příkaz děkana vstoupily v platnost dne 30.6.2005, změny provedené OR dne 15.9.2005 nabývají platnost dne 30.6.2006 a budou zveřejněny na www stránkách doktorského studia LF MU nejpozději do 30.10.2005.

OR VL stanovuje jako povinné předměty (platí od 30.6.2006):

  • Analýza klinických dat (výukový kurz)
  • Plánování a hodnocení klinických studií (specializovaný odborný seminář)

Další minimálně 2 předměty určí oponent při zahájení studia - tvorbě plánu. Výběr témat - viz Vyuka společná pro všechny předměty.


Starší verze s platností do 30. 6. 2006:

Povinné předměty

VNITŘNÍ LÉKAŘSTVÍ
prof.MUDr. Bořivoj Semrád, CSc.; konzultace: zkouška

Aktuality z vnitřního lékařství

Povinně volitelné předměty

BIOCHEMIE
Prof. MUDr. Vladimír Palyza, CSc.; konzultace: zkouška

Biochemie pro vnitřní lékařství

FYZIOLOGIE
Prof. MUDr. Miloslav Kukleta, CSc.; konzultace: zkouška

Fyziologie pro vnitřní lékařství

KLINICKÁ FARMAKOLOGIE
Prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc.; konzultace: zkouška

Termín zkoušek v odd. Informace oborové rady

Klinická farmakologie pro vnitřní lékařství

Volitelné předměty

PRACOVNÍ LÉKAŘSTVÍ
Prof. MUDr. Petr Brhel, CSc.; konzultace: zápočet

Aktuality z pracovního lékařství

FUNKČNÍ DIAGNOSTIKA A TĚLOVÝCHOVNÉ LÉKAŘSTVÍ
Prof. MUDr. Jarmila Siegelová, DrSc.; konzultace: zápočet

Aktuality z funkční diagnostiky a tělovýchovného lékařství

KARDIOANGIOLOGIE
prof. MUDr. Bořivoj Semrád, CSc., prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc.;
konzultace: zápočet

Aktuality z kardioangiologie

PŘENOSNÉ NEMOCI
Doc. MUDr. Pavel Chalupa, CSc.; konzultace: zápočet

Aktuality z přenosných nemocí

TUBERKULÓZA A RESPIRAČNÍ NEMOCI
doc. MUDr. Jana Skřičková, CSc.; konzultace: zápočet

Aktuality z tuberkulózy a respiračních nemocí

HEMATOONKOLOGIE
Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc.; konzultace: zápočet

Aktuality z hematoonkologie

GASTROENTEROLOGIE
Prof. MUDr. Petr Dítě, DrSc.; konzultace: zápočet

Aktuality z gastroenterologie

 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT