Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 25. 11. 2005 10:44:19
Garant obsahu:
Tomáš Navrátil
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 290
Přístupů: 5646
Vytvořeno: 25. 11. 2005 10:43:53

Příloha zápisu č. 6/2005 z jednání vědecké rady

Pravidla pro zveřejňování a uznávání e-verze vědeckých publikací a pedagogických děl (autorských děl) na LF MU v Brně

Elektronické verze vědeckých publikací a pedagogických děl (učebních textů) jsou na LF MU v Brně hodnoceny stejným způsobem jako odpovídající práce vydané v papírové podobě. Pro uznání proto musí e-verze prací splňovat níže uvedené náležitosti:

uznání e-verze publikací

  • příspěvky v e-časopisu musí být prokazatelným způsobem oponovány (tzv. "peer-review")
  • časopis v e-verzi musí mít vlastní ISSN
  • úplný záznam e-verze publikace musí být uveden v RIVu včetně URL adresy časopisu
  • uznání e-verze publikací více autorů se řídí stejnými pravidly jako u publikací vydaných v papírové podobě

uznání e-verze pedagogických děl

  • před zveřejněním na webovém portálu LF MU musí proběhnout standardní schvalovací procedura přes ediční komisi LF MU v Brně, která určí posuzovatele
  • v záhlaví zveřejněné e-verze pedagogického díla musí být uvedena jména autorů díla, jejich pracoviště na LF MU v Brně, jejich telefonní a faxové číslo a e-mailové adresy
  • v záhlaví zveřejněné e-verze pedagogického díla musí být uvedena jména posuzovatelů, jejich pracoviště a jejich telefonní a faxové číslo a e-mailové adresy
  • uznání e-verze pedagogického díla více autorů se řídí stejnými pravidly jako u děl vydaných v papírové podobě
  • mimo LF MU musí být e-verze pedagogického díla zveřejněna na webovém portálu akreditované lékařské fakulty

Pravidla byla schválena VR LF MU v Brně dne 20. 10. 2005.

 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT