Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 9. 12. 2016 13:14:50
Garant obsahu:
Eva Vlková
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 291
Přístupů: 12683
Vytvořeno: 25. 11. 2005 12:39:36

Doktorské studium - Oftalmologie

Doporučené akce

SEZNAM ODBORNÝCH AKCÍ NA ROK 2017
garantováno výborem ČOS

27. – 28. leden
                              
XVII. Live a Video Surgery 2017 v ÚVN Praha
místo: Kongresový sál ÚVN Praha
koordinátor: doc. MUDr. Jiří Pašta, CSc., FEBO, MUDr. Leoš Rejmont
kontakt: jiri.pasta@uvn.cz
23. březen Glaukomový diskuzní den (pořádán ČGS v rámci IX. Bilaterálního symposia)
místo: Zlín
koordinátor: MUDr. Marta Karhanová, Ph.D., FEBO
kontakt: marta.karhanova@fnol.cz
23. – 25. březen IX. Bilaterální česko-slovenské oftalmologické symposium
místo: Zlín
koordinátor: prim. MUDr. Juraj Urminský, Ph.D.
kontakt: urminsky@seznam.cz
1. duben 18. Vejdovského olomoucký vědecký den
místo: Výstaviště FLORA Olomouc
koordinátor: prof. MUDr. Jiří Řehák, CSc., FEBO
kontakt: jiri.rehak@fnol.cz
18. - 20. květen 15. kongres České společnosti refrakční a kataraktové chirurgie
místo: Ostrava
koordinátor: MUDr. Pavel Studený, Ph.D., MUDr. Jan Hamouz, MUDr. Pavel Stodůlka, Ph.D.
kontakt: studenypavel@seznam.cz, hamouz@gmail.com, stodulka@lasik.cz
27. květen 22. Den ambulantní oftalmologie
místo: Kongresové centrum Průhonice
koordinátor: MUDr. Ludmila Říhová
kontakt: ludmilarihova@seznam.cz
2. – 3. červen XIII. Symposium dětské oftalmologie
místo: Luhačovice
koordinátor: MUDr. Miroslav Dostálek, Ph.D., prof. MUDr. Rudolf Autrata, CSc., MBA, MUDr. Daniel Horecký, MUDr. Anna Zobanová
kontakt: dostalek@binocular.cz, rautrata@fnbrno.cz
23. – 25. červen 17. setkání mladých oftalmologů
místo: hotel Lions – školící středisko Nesuchyně
koordinátor: MUDr. Pavla Dohnalová
kontakt: csmo@centrum.cz
14. – 16. září XXV. Výroční sjezd České oftalmologické společnosti
místo: Brno
koordinátor: prof. MUDr. Eva Vlková, CSc.
kontakt: evlkova@fnbrno.cz
14. říjen 18. symposium Diabetes mellitus – oční komplikace
místo: Právnická fakulta UP Olomouc
koordinátor: prof. MUDr. Jiří Řehák, CSc., FEBO
kontakt: jiri.rehak@fnol.cz
11. listopad 8. Zirmův olomoucký diskuzní den
místo: Právnická fakulta UP Olomouc
koordinátor: prof. MUDr. Jiří Řehák, CSc., FEBO, prim. MUDr. Klára Marešová, Ph.D., MUDr. Marta Karhanová, Ph.D., FEBO
kontakt: jiri.rehak@fnol.cz, klara.maresova@fnol.cz, marta.karhanova@fnol.cz
24. - 25. listopad Kongres České vitreoretinální společnosti
místo: Mikulov (předběžně – bude upřesněno)
koordinátor: prim. MUDr. Jan Ernest, Ph.D.
kontakt: jan.ernest@uvn.cz

SEZNAM ODBORNÝCH AKCÍ NA ROK 2017
bez garance výboru ČOS

31. březen
                              
Zlínský oční festival kazuistiky
místo: Zlín – Kongresové centrum
koordinátor: prim. MUDr. Pavel Stodůlka, Ph.D.
kontakt: stodulka@lasik.cz
21. duben Makulární klub, 19. setkání
místo: Pardubická nemocnice, Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
koordinátor: doc. MUDr. Petr Souček, Ph.D.
kontakt: info@petrsoucek.eu
21. – 22. duben Futurum Ophthalmologicum
místo: Bělohrad, Spa resort Tree of Life
koordinátor: prof. MUDr. Naďa Jirásková, Ph.D., FEBO
kontakt: nada.jiraskova@fnhk.cz
2. září XV. Setkání zájemců o zobrazovací techniky, Glaukomový klub
místo: Český Krumlov
koordinátor: As. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO
kontakt: vybornyp@seznam.cz
6. říjen Pražský oční festival kazuistiky – POF 2017
místo: Praha - palác Žofín
koordinátor: prim. MUDr. Pavel Stodůlka, Ph.D.
kontakt: stodulka@lasik.cz
3. listopad Kazuistiky Oční kliniky 1. LF UK a VFN v Praze
místo: Clarion Congress Hotel
koordinátor: MUDr. Petr Sklenka, doc. MUDr. Jarmila Heissigerová, Ph.D., MBA, MUDr. Pavel Diblík, MBA
kontakt: Petr.Sklenka@vfn.cz, sekrpred@vfn.cz
10. listopad VI. Západočeský oftalmologický seminář
místo: Zastupitelský sál Krajského úřadu Karlovarského kraje, Závodní 88, Karlovy Vary
koordinátor: MUDr. Pavel Studený, Ph.D., MHA, MUDr. Jiří Cendelín, CSc.
kontakt: studenypavel@seznam.cz
1. prosinec 40. Strakonický seminář
místo: Strakonice
koordinátor: MUDr. Pavel Kristen
kontakt: kristen@nemocnice-st.cz
8. prosinec 9. rohovkový den
místo: Praha
koordinátor: MUDr. Pavel Studený, Ph.D., MUDr. Jan Hamouz, MUDr. Pavel Stodůlka, Ph.D.
kontakt: studenypavel@seznam.cz, hamouz@gmail.com, stodulka@lasik.cz

Změna termínů je vyhrazena. Před konáním akce si prosím zkontrolujte správnost termínů na www.oftalmologie.com, v případě garantovaných akcí také na www.lkcr.cz v seznamu akreditovaných akcí.

doc. MUDr. Šárka Pitrová, CSc., FEBO
předseda ČOS ČLS JEP

prim. MUDr. Klára Marešová, Ph.D.
vědecký sekretář ČOS ČLS JEP

 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT