Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 7. 12. 2005 16:40:07
Garant obsahu:
Marie Nováková
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 318
Přístupů: 5200
Vytvořeno: 7. 12. 2005 16:40:07

Zápis z VIII. schůzky Zahraniční komise LF, 16. 11. 2005

Přítomní členové Zahraniční komise: J. Lata, A. Šulcová, Z. Kala, M. Nováková, V. Woznicová, Z. Kala, M. Smrčka, H. Melicharová.

Omluveni: K. Kaňková, P. Štourač, V. Unzeitig, S. Bartáková, J. Michálek, P. Piskač.

  1. Zahraniční komise na základě došlých přihlášek provedla výběr uchazečů pro odbornou stáž na South Western Medical Center v Dallasu a pro schválení na Poradě proděkanů doporučila MUDr. Pavla Fadruse, neurochirurgie a doc.MUDr. Zdeňka Webera, geriatrie.
  2. Dr. Woznicová spolu s paní Melicharovou informovaly ZK o termínu uzávěrek na stipendijní pobyty pro akademické pracovníky organizované AIA a o počtu přihlášek. ZK se rozhodla doporučit ke schválení do celouniverzitní soutěže žádosti MUDr. Vojtěcha Thona, Ústav klinické imunologie (Itálie) a Ing. Veroniky Holé, Ústav mikrobiologie (Irsko).
  3. Členové ZK reagovali na Zápis z porady proděkanů č. 21-2005 a ztotožnili se s vedením LF MU v otázce spolupráce s Centrem zahraničních studií.
  4. Členové komise dále diskutovali téma, které již otevřeli na minulé schůzce - budoucnost ZK. Doc.Lata informoval o tom, že většina členů komise vyjádřila svůj názor v tom smyslu, že práce ZK je v současné době nezastupitelná a bylo prodiskutováno, jak často se komise bude scházet.

Další schůzka ZK bude ve středu 18.01.2006 v 13:30 hod na Fyziologickém ústavu LF.

V Brně 5. 12. 2005

Zapsala: H. Melicharová

 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT