Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 6. 4. 2018 12:14:13
Garant obsahu:
Josef Tomandl
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 33
Přístupů: 49412
Vytvořeno: 23. 2. 2005 17:02:15

Aktuálně

Usnesení ze zasedání AS LF dne 3. dubna 2018

  • Akademický senát Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v souladu s § 27 odst. 1 písm. d) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů schvaluje Zprávu o hospodaření Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v roce 2017.
  • Akademický senát Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v souladu s § 27 odst. 1 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů schvaluje rozpočet Lékařské fakulty Masarykovy univerzity pro rok 2018.
  • Akademický senát Lékařské fakulty Masarykovy univerzity žádá děkana Lékařské fakulty, aby se zabýval problematikou vypisování zkouškových termínů na fakultě a zvážil požadavky vznesené Výukovou komisí AS LF MU.
  • Akademický senát Lékařské fakulty Masarykovy univerzity projednal otázku odměňování členů AS LF MU. Funkce člena AS LF MU je tradičně funkcí čestnou, bez nároku na odměnu. Členové AS LF MU nemají v úmyslu toto pravidlo měnit.
  •  

    Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT