Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 21. 3. 2019 11:19:02
Garant obsahu:
Josef Tomandl
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 33
Přístupů: 51486
Vytvořeno: 23. 2. 2005 17:02:15

Aktuálně

Program zasedání 19. 3. 2019

  1. Zahájení a schválení programu
  2. Volba místopředsedy AS LF
  3. Změna v obsazení Disciplinární komise LF MU
  4. Zpráva o hospodaření LF MU v roce 2018
  5. Rozpočet LF MU na rok 2019
  6. Volba člena Volební a mandátové komise AS LF
  7. Zpráva děkana
  8. Různé

 

Usnesení AS LF 19. 3. 2019

Akademický senát Lékařské fakulty Masarykovy univerzity volí v souladu s čl. 5 odst. 1 Jednacího řádu AS LF MU místopředsedkyní AS LF MU Bc. Natálii Antalovou.

Akademický senát Lékařské fakulty Masarykovy univerzity dává děkanovi v souladu s čl. 4 odst. 2 Disciplinárního řádu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity souhlas ke jmenování Dominiky Čekanové členkou Disciplinární komise LF MU poté, co zanikne mandát Dominiky Jelínkové.

Akademický senát Lékařské fakulty Masarykovy univerzity dává děkanovi v souladu s čl. 4 odst. 2 Disciplinárního řádu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity souhlas ke jmenování Barbory Nebenführové členkou Disciplinární komise LF MU poté, co zanikne mandát Laury Kvasnicové.

Akademický senát Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v souladu s § 27 odst. 1 písm. d) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje zprávu o hospodaření Lékařské fakulty Masarykovy univerzity za rok 2018 v předloženém znění.

Akademický senát Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v souladu s § 27 odst. 1 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje rozpočet Lékařské fakulty Masarykovy univerzity na rok 2019 v předloženém znění.

Akademický senát Lékařské fakulty Masarykovy univerzity schvaluje v souladu s čl. 6 odst. 5 Jednacího řádu AS LF MU návrh předsedkyně Volební a mandátové komise AS LF MU na jmenování Barbory Nebenführové členkou Volební a mandátové komise AS LF.

 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT