Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 12. 2. 2018 18:55:53
Garant obsahu:
Josef Tomandl
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 33
Přístupů: 48794
Vytvořeno: 23. 2. 2005 17:02:15

Aktuálně

Příští zasedání AS LF se bude konat dne 20. února 2018 od 14:00 v zasedací místnosti děkanátu UKB (A17/432).

 

Program zasedání:

 1. Zahájení a schválení programu zasedání
 2. Volba členů Volební a mandátové komise AS LF MU
 3. Volba členů Legislativní komise AS LF MU
 4. Volba členů Ekonomické komise AS LF MU
 5. Volba členů Výukové komise AS LF MU
 6. Vyjádření se k záměru děkana jmenovat proděkany LF MU
 7. Schválení návrhu děkana na jmenování členů Vědecké rady LF MU 
 8. Schválení návrhu děkana na jmenování členů Disciplinární komise LF MU
 9. Vyjádření se k návrhu studijních programů 
 10. Zpráva děkana LF MU – vize rozvoje LF v roce 2018
 11. Různé  

 

 

Usnesení AS LF