Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 8. 6. 2018 18:08:05
Garant obsahu:
Josef Tomandl
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 33
Přístupů: 49735
Vytvořeno: 23. 2. 2005 17:02:15

Aktuálně

Pozvánka na zasedání AS LF 19. června 2018

Plánovaný program:

1) Zahájení a schválení programu

2) Představení nově zvolených senátorů v doplňujících volbách do SKAS LF MU

3) Výroční zpráva LF MU 2016–2017

4) Studijní programy otevírané v akademickém roce 2019–2020

5) Diskuse k podmínkám pro přijetí ke studiu v akademickém roce 2019–2020

6) Zpráva děkana

7) Různé