Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 9. 11. 2016 8:29:02
Garant obsahu:
Markéta Neckařová
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 351
Přístupů: 8455
Vytvořeno: 16. 1. 2006 11:57:03

Pracovní pobyty na partnerských univerzitách - kvóty na rok 2017

PŘEHLED ZAHRANIČNÍCH POBYTŮ

1) Výměnné pracovní pobyty na partnerských univerzitách, tzv. družby v roce 2017

Tato aktivita je určena pro akademické pracovníky Masarykovy univerzity.

Dohodnuté počty výměnných dnů:

Univerzita Komenského Bratislava: kvóta celkem 65 dnů
Univerzita Greifswald: kvóta celkem 30 dnů
Univerzita Pécs: kvóta celkem 25 dnů
Univerzita Poznaň: kvóta celkem 30 dnů
Univerzita Regensburg: kvóta celkem 40 dnů
Univerzita Wroclaw: kvóta celkem 90 dnů

Uchazeči vyplní „pracovní program“ na příslušném formuláři, a to v českém jazyce pro UK Bratislava, v angličtině nebo němčině pro ostatní univerzity. Je žádoucí, aby byly vyplněny na počítači, a musejí obsahovat jméno, pracoviště a kontakt na jednoho či více akademických pracovníků zahraniční univerzity, které vyučující plánuje navštívit. Délka výměnného pobytu by měla být nejlépe 5 dní, kratší pobyty jsou možné zejména na univerzitě v Řezně pro velký zájem ze strany našich vyučujících (4 dny) nebo v Bratislavě.

Přihlášky zasílejte na zahraniční oddělení LF MU – Zuzana Pilátová (zpilatova@med.muni.cz ) do 4.1.2017.

Každá fakulta a CJV má stanoven počet „člověkodnů“ celkově pro všechny univerzity, na které nominuje vyučující (viz tabulka níže). Toto číslo je orientační, nad rámec tohoto počtu nominujte další zájemce jako náhradníky. CZS bude uchazeče informovat o výsledku výběrového řízení e-mailem.

Právnická 25
Lékařská 25
Přírodovědecká 35
Filozofická 55
Pedagogická 40
Ekonomická 25
Informatiky 10
Sociálních studií 25
Sportovních studií  10
CJV 15

CZS se nepodílí na refundaci jízdních nákladů družebních cest. Pouze v případě vyslání na univerzitu v Pécsi refundujeme stravné, ostatní univerzity stravné poskytují.

Přílohy

2) Finanční podpora měsíčních výzkumných pobytů na Univerzitě Vídeň

Aktivita je určena pro zaměstnance MU.

Universität Wien nabízí čtyři měsíční výzkumné pobyty určené pro studenty nebo absolventy doktorského studijního programu na MU (do 7 let od ukončení). Pobyt je možné realizovat v období 1. 3. – 1. 11. 2017. Výše příspěvku na pobyt činí 1000 EUR.
Přihlášky zasílejte p. Pilátové (zpilatova@med.muni.cz) do 4. 1. 2017.

Přílohy

 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT