Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 13. 11. 2018 10:48:06
Garant obsahu:
Zuzana Pilátová
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 351
Přístupů: 8839
Vytvořeno: 16. 1. 2006 11:57:03

Pracovní pobyty na partnerských univerzitách - kvóty na rok 2019

PŘEHLED ZAHRANIČNÍCH POBYTŮ

1) Družby - výměnné pobyty akademických pracovníků v rámci bilaterálních dohod MU v roce 2019

Aktivita je určena pro akademické pracovníky Masarykovy univerzity.

Dohodnuté počty výměnných dnů (MU):
Univerzita Komenského Bratislava, Slovensko: kvóta celkem 65 dnů
Univerzita Ernsta Moritze Arnta Greifswald, Německo: kvóta celkem 30 dnů
Univerzita Pécs, Maďarsko: kvóta celkem 25 dnů
Univerzita Adama Mickiewicze v Poznani, Polsko: kvóta celkem 30 dnů
Univerzita Regensburg, Německo: kvóta celkem 40 dnů
Univerzita Wroclaw, Polsko: kvóta celkem 75 dnů

Přihlášky zasílejte prosím na zahraniční oddělení LF MU – Zuzana Pilátová (zpilatova@med.muni.cz) do 4. 1. 2019.

Uchazeči vyplní přihlášku – tj. „pracovní program“ na příslušném formuláři, a to v českém jazyce pro UK Bratislava, v angličtině nebo němčině pro ostatní univerzity. Musejí být vyplněny na počítači a obsahovat jméno, pracoviště a kontakt na jednoho či více akademických pracovníků zahraniční univerzity, které vyučující plánuje navštívit. Doporučujeme, aby si zájemce vyjednal přijetí na hostující univerzitě již před přihlášením do programu, a to zejména v případě nové spolupráce v daném oboru. Délka pobytu by měla být nejlépe 5 dní, možné jsou i kratší pobyty. Dny na cestu se na rozdíl od programu Erasmus nepřičítají.

Každá fakulta a CJV má stanoven počet „člověkodnů“ celkově pro všechny univerzity, na které nominuje vyučující (viz tabulka níže). Toto číslo je orientační, nad rámec tohoto počtu nominujte další zájemce jako náhradníky.

Právnická 25
Lékařská 25
Přírodovědecká 30
Filozofická 55
Pedagogická 40
Ekonomická 25
Informatiky 10
Sociálních studií 25
Sportovních studií  10
CJV 20

CZS nerefunduje cestovní náklady družebních cest. Pouze v případě vyslání na univerzitu v Pécsi refundujeme stravné, ostatní univerzity stravné poskytují. Všechny partnerské univerzity zajišťují a hradí ubytování.

Přílohy

2) Finanční podpora měsíčních výzkumných pobytů na Univerzitě ve Vídni

Aktivita je určena pro zaměstnance MU.

Universität Wien nabízí čtyři měsíční výzkumné pobyty určené pro studenty nebo absolventy doktorského studijního programu na MU (do 7 let od ukončení). Pobyt je možné realizovat v období 1. 3. – 1. 11. 2018. Výše příspěvku na pobyt činí 1000 EUR.

Přihlášky zasílejte prosím na zahraniční oddělení LF MU – Zuzana Pilátová (zpilatova@med.muni.cz) do 4. 1. 2019.

Informace k programu a přihlášky je možné najít  na webové stránce CZS na tomto odkaze:
https://czs.muni.cz/cs/pracovnik-mu/ostatni-pobyty/program-vztahu-s-druzebnimi-univerzitami

O výsledku – konečné nominaci za MU bude CZS informovat zahraniční oddělení fakult i uchazeče e-mailem.

Přílohy

 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT