Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 18. 4. 2006 12:05:38
Garant obsahu:
Vladimír Vašků
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 352
Přístupů: 5525
Vytvořeno: 18. 4. 2006 12:02:07

I. Dermatovenerologická klinika LF MU

Vladimír Vašků, doc. MUDr., CSc.

Narozen 5. 9. 1954, ženatý, 2 děti.

Pracovní zařazení:

přednosta I. dermatovenerologické kliniky

Vzdělání:

1979 - promoce - lékařská fakulta MU
1983 - atestace I. st. v oboru dermatovenerologie
1988 - atestace II. st. v oboru dermatovenerologie
1996 - kandidátská disertační práce -obhajoba
2003 - obhajoba habilitační práce

Členství v odb. společnostech:

 • člen České dermatovenerologické společnosti
 • člen Fotobiologické komise při výboru České dermatovenerologické společnosti
 • člen American Academy of Dermatology
 • člen International Society for Cutaneous Lymphomas
 • člen Redakční rady Česko-slovenské dermatovenerologie
 • člen Redakční rady Acta Dermatovenerologica Alpina Pannonica at Adriatica
 • pravidelný recenzent pro Česko-slovenskou Dermatovenerologii
 • pravidelný recenzent pro British Journal of Dermatology
 • člen Pracovní skupiny pro léčbu těžkých forem psoriázy biologiky
 • účast v programových a organizačních výborech konferencí na regionální až celostátní úrovni, konferencí s mezinárodní účastí

Vědecko-výzkumné zaměření:

 1. Rezortní výzkum MZ ČR č. 16-02-01
  Faktory podmiňující chronický průběh dermatóz
 2. Spoluřešitel grantu IGA MZ ČR č. NK/7727-3
  Kvalita života pacientů s psoriasis vulg. v České republice - srovnání s výsledky ve vybraných západoevropských zemích
 3. Řešitel v rámci multicentrické lékové studie CLEAR
 4. Účast ve výzkumném projektu VŠ 96097
 5. Účast ve výzkumném záměru ČEZ 14100002 MŠMT

Řešitel lékových studií

Jazykové znalosti:

angličtina, ruština, němčina

 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT