Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 18. 4. 2006 12:10:36
Garant obsahu:
Věra Semrádová
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 369
Přístupů: 6031
Vytvořeno: 18. 4. 2006 12:10:36

I. Dermatovenerologická klinika LF MU

Věra Semrádová, prof. MUDr., CSc.

Narozena: 7. 10. 1940, vdaná, 1 dítě

Pracovní zařazení:

profesor I. dermatovenerologické kliniky

Vzdělání:

1963 - promoce - lékařská fakulta MU Brno
1967 - atestace I. stupně z oboru dermatovenerologie
1970 - atestace II. stupně z oboru dermatovenerologie
1985 - kandidátská disertační práce - obhajoba
1990 - habilitace
1994 - získání osvědčení o odborné způsobilosti k diagnostické činnosti v dermatologické histopatologii
2001 - jmenování profesorem pro obor dermatovenerologie

Členství v odb. společnostech:

 • členka výboru České dermatovenerologické společnosti JEP
 • členka histopatologické sekce České dermatologické společnosti JEP
 • členka Evropské akademie dermato-venerologie (EADV) od r. 1993
 • členka International Society of Dermatology
 • členka redakční rady časopisu Česko-slovenská dermatologie
 • členka redakční rady časopisu Update
 • členka vědeckého výboru kongresu EADV, Praha 2002
 • prezidentka I. kongresu českých a slovenských dermatovenerologů
 • předsedkyně oborové rady doktorského studijního programu na LF MU
 • vědecká rada LF MU 1996 - 2005

Vědecko-výzkumné zaměření:

 1. zevní terapie v dermatologii, upřesnění indikací a způsobu aplikace s ohledem na omezení nežádoucích účinků
 2. vlivy zevního prostředí na kůži, zejména u atopické dermatitidy
 3. histopatologie kůže
 4. kvalita života u dermatóz

Projekty:

 1. Grant IGA MZ ČR 1997 - 1999
  Stanovení frekvence senzibilizace na kortikosteroidy k prevenci rizika alergických reakcí v populaci (pilotní studie)
 2. Grant IGA MZ ČR 2003 - 2005
  Kvalita života pacientů s psoriasis vulgaris v České republice - srovnání s výsledky ve vybraných západoevropských zemích (pilotní studie)

Jazykové znalosti:

němčina, ruština, angličtina

 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT