Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 1. 6. 2017 13:17:54
Garant obsahu:
Jan Juřica
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 417
Přístupů: 6734
Vytvořeno: 8. 6. 2006 17:22:29

Doktorské studium - Lékařská farmakologie

Oborová rada

Předseda:
doc. PharmDr. Jan Juřica, Ph.D., LF MU

Členové:

prof. Pavel Anzenbacher, Farmakologický ústav LF UPOL
doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D., LF MU
MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D., 2. LF UK Praha, Infopharm
prof. MUDr. Eva Hadašová-McCaskey, CSc., LF MU
prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D., LF MU
doc. PharmDr. Peter Kollár, PhD., FaF VFU, Brno
MVDr. Leoš Landa, Ph.D., VFU Brno
MUDr. Jana Pistovčáková, Ph.D., LF MU
PharmDr. Jana Rudá, Ph.D., LF MU
prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D., LF MU
prof. MUDr. Alexandra Šulcová, CSc., LF MU
PharmDr. Ondřej Zendulka, Ph.D., Ph.D., LF MU

 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT