Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 19. 1. 2016 14:09:02
Garant obsahu:
Tomáš Kašpárek
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 421
Přístupů: 9123
Vytvořeno: 8. 6. 2006 17:41:20

Doktorské studium - Psychiatrie

Oborová rada

Předseda
Prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
Členové
Prof. MUDr. Eva Češková, CSc.
Prof. MUDr. Ivana Drtílková, CSc.
Prof. MUDr. Alexandra Žourková, CSc.
Prof. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D. – Psychiatrická klinika LF UK a FN Hradec Králové
Doc. MUDr. Klára Látalová, Ph.D. – Klinika psychiatrie LF UP a FN Olomouc
Doc. PharmDr. Jan Juřica, Ph.D. – Farmakologický ústav LF MU
MUDr. Igor Riečanský, Ph.D. – Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV Bratislava
Prof. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D., FF MU
Prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D., Psychologický ústav AV ČR Brno
Prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc., Dětská psychiatrická klinika 2. LF UK, Praha

 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT