Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 19. 10. 2015 11:07:23
Garant obsahu:
Tomáš Navrátil
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 428
Přístupů: 7444
Vytvořeno: 13. 6. 2006 14:50:24

Doktorské studium - Gynekologie a porodnictví

Absolventi a témata

MUDr. Vít Weinberger, Ph.D. (školitel doc. MUDr. Martin Zikán, Ph.D., doc. MUDr. Martin Huser, Ph.D.)
Téma: Ultrazvuk v primární diagnostice a diagnostice komplikací v onkogynekologii
Obhájeno 9. 10. 2015

MUDr. Luboš Minář, Ph.D. (školitel MUDr. Josef Chovanec, Ph.D.)
Téma: Diagnosticko-prognostický význam biomarkeru human epididymis protein 4 u karcinomu endometria
Obhájeno 26. 6. 2015

MUDr. Leopold Rotter, Ph.D.
Téma: Diagnostika premaligních lézí dolního genitálního traktu žen (školitel prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc.)
Obhájeno 24. 6. 2014

MUDr. Martin Huser, Ph.D.
Téma: "Ochrana reprodukčních orgánů a funkcí u žen podstupujících protinádorovou léčbu"
Obhájeno: 28. 11. 2008

MUDr. Eva Račanská, Ph.D.
Téma: "Využití informačních technologií v gynekologii"
Obhájeno: 28. 11. 2008


MUDr. Petr Janků, Ph.D.
Téma: "Analýza ST úseku fetálního EKG v intrapartální diagnostice hypoxie plodu u rizikových gravidit"
Obhájeno: 30. 11. 2007

MUDr. Zuzana Dostálová, Ph.D., lékařka Gyn.por.kliniky FN Brno
Téma: "Některé genetické aspekty u vybraných těhotenských patologií"
Obhájeno: 2. 3. 2007


MUDr. Robert Hudeček, Ph.D.
Téma: "Ovariální hyperstimulační syndrom v programu asistované reprodukce-analýza rizikových faktorů pomocí systému pro dolování znalostí z databází"
Obhájeno: 15. 12. 2006


MUDr. Aleš Bourek, Ph.D., odb. asistent Biofyzikálního ústavu LF MU
Téma: "Optimalizace postupů asistované reprodukce pomocí analýzy informačního toku"
Obhájeno: 21. 4. 2004


MUDr. Martin Kučera, Ph.D., Gynek. porod. klinika LF MU a FN Brno
Téma: "Genetické faktory poruch lidské plodnosti"
Obhájeno: 19. 2. 2003


MUDr. Hana Višňová, Ph.D., odborná asistentka Gynek. porod. klinika LF MU a FN Brno
Téma: "Význam senzitizace insulinových receptorů pro prevenci ovariálního hyperstimulačního syndromu"
Ukončeno: 19. 12. 2001

MUDr. Josef Chovanec, Ph.D., Gynek. porod. klinika LF MU a FN Brno
Téma: "Toxicita chemoterapie karcinomu prsu ve spektru změn menstruačního cyklu"
Ukončeno: 2. 10. 2001

 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT