Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 20. 5. 2015 11:29:48
Garant obsahu:
Pavel Ventruba
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 429
Přístupů: 6689
Vytvořeno: 13. 6. 2006 15:03:45

Doktorské studium - Gynekologie a porodnictví

Příprava disertační práce

DSDP016 Příprava disertační práce I (podzim)
DSDP026 Příprava disertační práce II (jaro)
DSDP036 Příprava disertační práce III (podzim)
DSDP046 Příprava disertační práce IV (jaro)
DSDP056 Příprava disertační práce V (podzim)
DSDP066 Příprava disertační práce VI (jaro)
DSDP076 Příprava disertační práce VII (podzim)
DSDP086 Příprava disertační práce VIII (jaro)

Náplní tohoto předmětu hodnoceného v každém semestru je zejména:

  • účast na vzdělávacích akcích
  • studium literatury
  • sběr dat
  • zpracovávání vzorků
  • přednášková prezentace
  • klinická praxe
  • spoluúčast na pregraduální výuce

Sylabus vyučovaných předmětů

Povinné předměty

Perinatální medicína
Prim. MUDr. Petr Janků, Ph.D.
Prohloubení znalostí z perinatologie, a to jak z pohledu porodníka tak pohledu neonatologa a dalších hraničních oborů.
Evoluce perinatálních dat a možností jejich ovlivnění, včetně prevence a léčby perinatálního poškození plodu.
Prenatální diagnostika, onemocnění v graviditě, předčasný porod, hypoxie plodu a management patologického porodu.

Reprodukční gynekologie
prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., doc. MUDr. Igor Crha, CSc., doc. RNDr. Jana Žáková, Ph.D.
Prevence, diagnostika a léčba onemocnění reprodukčních orgánů ve všech obdobích života ženy.
Moderní diagnostické metody umožňující přesnou diagnostiku, ale i sledování výsledků terapie eventuálních komplikací.
Fyziologie zdraví ženy se zvláštním ohledem na plánované rodičovství.

Onkogynekologie
prof. MUDr. Jindřich Vomela, CSc., Prim. MUDr. Josef Chovanec, PhD.
Prevence, depistáž, diagnostika a léčba prekanceróz a karcinomů ženských rodidel včetně mléčné žlázy.

Povinně volitelné předměty

Prenatální dianostika a terapie
Prohloubení a získání nových poznatků o neinvazivních a invazivních metodách prenatální diagnostiky. Jejich indikační spektrum.
Možnosti fetální terapie.

Rizikové a patologické těhotenství
Rizikové skupiny a faktory, patologické stavy vedoucí k adverse perinatal outcome, jejich prevence diagnostika a léčba.

Patologický porod
Faktory vedoucí k patologickému porodu, diagnostika a léčba patologického porodu.
Optimalizace postupů a kontrola kvality.

Asistovaná reprodukce
Faktory vedoucí k neplodnosti páru.
Diagnostika různých forem neplodnosti.
Klasické metody léčby.
Metody asistované reprodukce a dosažené výsledky.
Andrologie.

STD v gynekologii
Choroby přenášené převážně pohlavním stykem. Legislativní povinnosti u klasických pohlavních chorob.
Pohledy epidemiologické, sociální a zdravotnické na STD včetně AIDS.
Moderní diagnostické metody umožňující nejen přesnou diagnostiku, ale i možnost sledování výsledků terapie a prevence event. komplikací.
Hodnocení imunologických parametrů v souvislosti s průběhem a závažností pohlavních chorob a většiny STD.
Metody zdravotní a sexuální výchovy dospívající generace k omezení "rizikového sexu".

Klimakterium
Diagnostika a léčba klimakterického syndromu.
Prevence somatických následků karence estrogenů.
Sociální problematika klimakteria.
Hormonální substituční terapie.

Plánované rodičovství
Pozitivní a negativní plánavané rodičovství.
Demografické aspekty. Optimalizace výběru antikoncepčních metod. Psychosomatické a etické aspekty kontracepce.

Prekancerózy v gynekologii včetně prsu
Epidemiologie, rizikové faktory, prebioptické vyšetřovací metody, histologická diagnostika, konzervativní a chirurgická léčba.
Psychologické, somatické a ekonomické faktory.

Onkogynekologie a senologie
Diagnostika a léčba onkologických onemocnění v gynekologii.
Operační léčba, chemo- a radioterapie. Etické, psychologické a somatické aspekty onkologických onemocnění.

Dětská gynekologie

 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT