Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 7. 2. 2018 13:24:37
Garant obsahu:
Pavel Šlampa
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 443
Přístupů: 12589
Vytvořeno: 24. 7. 2006 12:56:26

Doktorské studium - Onkologie

Informace oborové rady

Zápisy z oborových rad dostupné v IS.MUNI.CZ [vyžaduje přihlášení]


Profil absolventa oboru (SP) & cíle studia

Profil absolventa:

 • Samostatně pracující odborník v oboru onkologie a to jak v oblasti klinické onkologie, tak v oblasti laboratorní, experimentálních oblastí souvisejících s onkologií.

Cíle studia:

 • Příprava na péči o nemocné s onkologickými chorobami
 • Analýza efektivity léčebných postupů
 • Základní a aplikovaný výzkum spojený s léčbou onkologických onemocnění

Vstupní požadavky

Přijímací zkouška:
Uchazeč, podávající přihlášku k doktorskému studiu, se musí předem domluvit se školitelem na tématu práce. Téma by měl teoreticky nastudovat, se školitelem prodiskutovat a ujasnit si základní fakta tak, aby mohl sám předložit přijímací komisi obrysový návrh vlastní práce včetně vědecké otázky, na kterou bude hledat odpověď.

 • absolvent VŠ – lékařská fakulta
 • přijetí k doktorskému studiu na LF MU s pracovním zařazením na jednom z pracovišť LF MU zabývajících se onkologií
 • zájem studenta o dosažení specializace v onkologii
 • absolvent jiné VŠ – (přírodovědecké fakulty, fakulty informatiky, ekonomických fakult, se zájmem o problematiku onkologie.
 • absolvent magisterského studia nelékařských zdravotnických oborů se zájmem o onkologii

Studijní předměty

Povinné předměty:

 • Anglický jazyk
 • Trendy v lékařské imunologii
 • Analýza klinických dat
 • Molekulární biologie a genetika

Povinně volitelné předměty a kurzy na LF MU (nejméně 1):

 • Nové trendy v patologické fyziologii
 • Etika vědecké a experimentální práce
 • Rétorika. Kultura mezilidské komunikace
 • Získávání vědeckých informací
 • Plánování, organizace a hodnocení klinických studií
 • Uživatel počítačové sítě

Další povinnosti

 • Zapojení do klinické práce v pozici sekundárního lékaře (u absolventů LF)
 • Zapojení do práce v laboratořích, sběru dat, obsluze přístrojů, výpočetní technice (u absolventů nelékařských nezdravotnických oborů)
 • Zapojení do dalších činností souvisejících s klinickými a teoretickými aktivitami v oblasti onkologie dle profilu předchozího vzdělání.
 • Aktivní účast na českých odborných sjezdech s prezentací samostatně získaných výsledků sledování
 • Zapojení do výuky v rozsahu do 100 hodin za celé 4-leté studium.

Státní zkouška z onkologie – podmínky a průběh (.pdf)
Zájemci o státní doktorskou zkoušku podávají přihlášku přímo předsedovi OR Onkologie prof. MUDr. Pavlu Šlampovi, CSc. a to e-mailem na slampa@mou.cz, případně se informují na tel. 5 4313 1127 (-16)
Součástí přihlašování se na SZDZ je dodání vhodného seznamu publikací a přednášek předsedovi OR. Následující termín SZDZ: 23. 2. 2018.

Podmínky k obhajobě disertační práce a podmínky pro počet a charakter vědeckých publikací (platí pro studenty přijaté ke studiu v akademickém roce 2015/2016 a později) (.pdf)

Průběh obhajob disertačních prací (.pdf)

Minimální požadavky na publikační aktivitu v průběhu doktorského studia (platí pro studenty přijaté do akademického roku 2014/2015):

 1. Prezentace nejméně jedné odborné práce na mezinárodním významném fóru (doktorand jako první autor) nebo nejméně jedna publikace "in extenso" v časopise s "impact factor" (doktorand bude jedním z prvních tří spoluautorů)
  a
 2. Minimálně jedna samostatná prezentace na vnitrostátní odborné konferenci (doktorand jako první autor)
  a
 3. Minimálně jedna samostatná publikace, původní nebo přehledná práce, v českém recenzovaném časopise (doktorand jako první autor).

Oborová rada bude přihlížet k výši impact factor publikací.

 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT