Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 24. 10. 2007 10:09:26
Garant obsahu:
Ivana Pánková
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 453
Přístupů: 30937
Vytvořeno: 8. 9. 2006 13:50:16

Samostatná práce studenta

Povinnou součástí studijního plánu posluchačů, kteří jsou ke studiu Všeobecného lékařství zapsáni od akademického roku 2004/2005 je vypracování Samostatné práce. Pro posluchače, kteří studium zahájili před akademickým rokem 2004/2005 je Samostatná práce volitelným předmětem.
Samostatná práce zahrnuje

 1. Shromáždění literatury poskytující dosavadní znalosti o zadaném tématu a zpracování údajů formou přehledové práce.
  nebo
 2. Zpracování zadaných dat statistickými metodami, vyhodnocení výsledků, formulace závěrů a prezentování formou publikace nebo ppt prezentace
  nebo
 3. Vlastní experimentální práci na zadané téma. Vyhodnocení experimentů, zpracování závěrů a prezentování formou publikace nebo ppt prezentace.
  Za samostatnou práci je pokládána i práce vypracovaná v rámci SVOČ a přednesená na konferenci SVOČ

Předmět je ukončen odevzdáním práce vedoucímu a obhajobou při vystoupení na příslušném pracovišti.

Student zapisuje samostatnou práci 1krát během svého studia, nejdříve ve 3. semestru studia. Práce je hodnocena 5 kredity.
Jednotlivé ústavy a kliniky LF MU vypisují prostřednictvím IS MU každoročně seznamy témat, na jejichž řešení se studenti mohou přihlásit. Témata jsou vypisována v Balíku Samostatná práce na IS MUNI. Každá práce je garantována vedoucím práce, který je v seznamu jmenovitě uveden.
Postup při přihlašování :

 • Studenti se přihlašují k tématům v období Registrace do semestru. Student si vybere v Balíku Samostatná práce téma a zaeviduje se k němu v tomto balíku. Je-li výběr tématu podmíněn souhlasem vyučujícího, požádá o souhlas.
 • Nejpozději na počátku výuky v semestru kontaktuje student vedoucího zvolené práce a zahájí práci dle jeho pokynů. Práce na tématu trvá nejméně 1 a maximálně 3 semestry od data zaevidování.
 • Na počátku semestru, v němž student hodlá práci ukončit, zapíše v IS MUNI předmět VSSP03X – Ukončení samostatné práce. Podmínkou udělení zápočtu a příslušného počtu kreditů z tohoto předmětu je odevzdání práce vedoucímu a její obhajoba.

Před zahájením přípravy Samostatné práce je studentům doporučeno absolvování nepovinného informačního semináře Získlávání a využívání odborných informací. Termíny seminářů budou zveřejněny v souvislosti s rozvrhovými informacemi.

 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT