Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 20. 2. 2014 8:59:40
Garant obsahu:
Ivana Pánková
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 481
Přístupů: 10897
Vytvořeno: 2. 10. 2006 14:30:11

Otázky z lékařské psychologie a psychosomatiky

 1. Úloha lékařské psychologie a psychosomatiky v dnešní medicíně
 2. Historie a vývoj psychosomatického myšlení (Freud, Jung, Alexander aj.)
 3. Co je  biopsychosociální přístup v medicíně
 4. Jak si představujeme nemoc a zdraví (životní události, vliv rodiny, alexithymie, salutogeneze)
 5. Psychoneuroimunologie
 6. Úzkost a strach
 7. Duševní krize, krizová intervence
 8. Typy krizí, trauma
 9. Sebevražedný čin, sebevražedná krize
 10. Psychosomatické aspekty onemocnění oběhového systému
 11. Psychosomatické aspekty onemocnění dýchacího systému
 12. Psychosomatické aspekty onemocnění trávícího systém
 13. Psychoterapie- definice, cíle, metody, formy
 14. Skupinová psychoterapie
 15. Účinné (klíčové) faktory v psychoterapii
 16. Základní směry psychoterapie (psychoterapeutické školy)
 17. Osobnost, složky osobnosti, nejznámější temperamentové teorie
 18. Obranné mechanizmy
 19. Osobnost typu A,B,C,D
 20. Poruchy osobnosti
 21. Psychosomatika chronické bolesti a ortopedických onemocnění
 22. Problematika chronické bolesti
 23. Psychologické prostředky vedoucí k mírnění bolesti
 24. Psychologická péče o chronicky nemocné
 25. Psychologický přístup k umírajícím a pozůstalým
 26. Psychohygiena a zásady zvládání zátěže
 27. Syndrom vyhoření (Burn out)
 28. Akutní a chronický stres, psychosociální důsledky
 29. Mechanismus vzniku psychických odchylek, kvantitativní a kvalitativní poruchy vývoje
 30. Problémové chování dětí a dospívajících, jeho subjektivní a objektivní závažnost
 31. Neurózy a psychosomatické poruchy v dětství a dospívání
 32. Následky organických onemocnění na jednotlivé součásti dětské psychiky, riziko pozdních následků
 33. Charakterizujte obor psychoonkologie: z jakých oborů čerpá, čím se zabývá, jaké jsou hlavní úkoly tohoto oboru a terapeutické cíle psychologů z tohoto oboru.
 34. Jaké jsou dva základní typy pomoci/intervence při psychických potížích u onkologických pacientů
  Popište obecně, co je to psychoterapie a uveďte tři hlavní znaky psychoterapie s onkologickým pacientem
 35. Uveďte, jaká jsou stadia emočních reakcí v průběhu vyrovnávání se s faktem závažného onemocnění (týká se i onemocnění letálních) a stručně je charakterizujte
 36. Charakterizujte obor paliativní medicína/péče, obecná vs. specializovaná
  Jmenujte některé formy specializované paliativní péče
 37. Základní teorie duševního vývoje
 38. Základní charakteristika jednotlivých vývojových období
 39. Charakteristika období raného vývoje (období novorozeneckých kolik, období první separační úzkosti, období dětského negativismu)
 40. Charakteristika období dospělosti
 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT