Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 10. 1. 2007 13:37:08
Garant obsahu:
Vladimír Šrámek
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 501
Přístupů: 5655
Vytvořeno: 10. 1. 2007 13:37:08

Doktorské studium - Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie

Harmonogram výuky

Vstupní požadavky na uchazeče pro přijetí:

 • ukončení vzdělání magisterského studia na lékařské fakultě
 • kladný výsledek přijímacího pohovoru (požadavky určí oborová rada)
 • souhlas školitele (na základě návrhu oborové rady)

Výstupní znalosti a dovednosti:
Znalosti a dovednosti v navrhování výzkumných témat a projektů
Znalosti a dovednosti ve sběru a zpracování dat z oblasti anesteziologie, intenzivní medicíny a algeziologie
Schopnost mezioborové vědecké spolupráce
Schopnost publikovat zpracovaná data v naší a zahraniční literatuře
Schopnost prezentovat získané údaje na odborných kongresech v ČR i zahraničí
Schopnost zpracovat zadané téma v rámci disertační práce a obhajoba před oborovou komisí

Výuka oboru Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie zahrnuje:

 • Povinné předměty
 • Povinně volitelné předměty
 • Mezinárodní, národní a lokální sjezdy a konference
 • Publikační aktivitu
 • Státní závěrečnou zkoušku
 • Obhajobu vlastní práce

OR stanovuje jako povinné předměty:

 • Analýza klinických dat
 • Plánování a hodnocení klinických studií

Angličtina je povinným předmětem pro všechny studenty doktorského studia LF MU.

Další minimálně 2 povinně volitelné předměty určí školitel při zahájení studia - tvorbě plánu. Výběr témat - viz Výuka společná pro všechny předměty.

OR stanovuje jako povinnou minimální aktivitu na mezinárodních, národních a lokálních sjezdech a konferencích:

1 mezinárodní sjezdza studiumpasivně
1 národní sjezdza rokpasivně
1 národní sjezdza studiumaktivně
semináře klinikyprůběžněpasivně
1 seminář klinikyza studiumaktivně

OR stanovuje 12 bodů jako minimální publikační aktivitu, bodové hodnocení viz Doktorské studium na LF MU od roku 2006/2007 - kreditní systém.

Státní závěrečná zkouška - viz Informace oborové rady.

 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT